Säkerhetsutredare OR 4-5 till 13.Säkerhetsbataljon

Om tjänsten

 

13.Säkerhetsbataljonen står i frontlinjen av Försvarsmaktens arbete med att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Att ha kännedom om motståndarens intentioner och kapacitet är av stor betydelse för att vara på förhand och är därför en viktig del i vårt arbete.

Världen är i ständig förändring. Dagens konflikter och möjligheter till informationsspridning kan ha stor påverkan utanför stridens arena. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och innehåller delar från armén, marinen och flygvapnet. Bataljonen har ett brett spektrum av förmågor och funktioner, och verkar med små patruller över stora ytor för att upptäcka och motverka säkerhetshotande verksamhet, både proaktivt och reaktivt.

Såväl nationellt som internationellt arbetar 13. Säkerhetsbataljon mot de fem generiska säkerhetshoten, vilka är:

 • Kriminalitet
 • Sabotage
 • Subversion
 • Underrättelseverksamhet
 • Terrorism

Nu söker vi Säkerhetsutredare till 332. Fältsäkerhetspluton.

332.Fältsäkerhetspluton arbetar inom ramen för militär säkerhetstjänst. Huvuddelen av plutonens uppgifter utgörs av säkerhetsrekognoscering, riktade utbildningsinsatser och säkerhetsutredningar av individer, händelser och fenomen. Vårt främsta verktyg för att lösa dessa uppgifter är personbaserad inhämtning (HUMINT).

Tidigare erfarenhet av militär säkerhetstjänst utgör inget krav då all relevant grundutbildning kommer att tillhandahållas av Fältsäkerhetspluton. En tjänstgöring hos oss bygger en stabil grund och goda karriärmöjligheter inom den militära säkerhetstjänsten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i en patrull vars huvudsakliga arbetsuppgifter är inom säkerhetsunderrättelsetjänst med inriktning mot inhämtning säkerhetsskyddstjänsten. Oftast är patrullerna små och uppträder självständigt, men utformas efter uppgiftens karaktär.

Periodvis är det hög arbetsbelastning, men en god balans mellan yrkesliv och privatliv är en förutsättning för att med god effekt verka inom personbaserad inhämtning.

Plutonen har kontinuerliga inhämtningsbefattningar vid Försvarsmaktens större internationella insatser. Det innebär att utlandstjänstgöring kommer vara en naturlig del av arbetsuppgifterna, där du kommer behöva samverka på engelska.

Kvalifikationer

 • Militär grundutbildning
 • B-körkort
 • Fyskrav fälttest 2 km 13:30, multitest 125 p (FM FysS baskrav nivå 2)

Meriterande kunskaper kan vara militär eller civil stationering utomlands, militära förarbevis, utomnordiska språk, utbildningar inom HUMINT samt säkerhets- eller underrättelsetjänst.

Personliga egenskaper

I plutonens verksamhet är interaktion med andra människor en vital del av tjänsten, därav söker vi individer som har god social förmåga samt god självkännedom. Utöver detta är respektive patrullmedlems förmåga att ta eget ansvar för lösandet av uppgiften en viktig del.

Att arbeta i olika typer av sociala sammanhang samt på varierande geografiska platser är något du trivs med, vilket är något som plutonen gör i såväl militär som civil kontext.

Vi behöver förstå olika perspektiv i samtal samt i bemötandet av olika typer av människor. En bredd av livserfarenheter, insikter och perspektiv bidrar därför till att lösa den variation av uppgifter 332. Fältsäkerhetspluton har.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)

Övrigt 

Anställningsformen är en tidsbegränsad anställning som om du ej är anställd i Försvarsmakten kommer att inledas med 6 månaders provanställning.

Arbetsorten är Kungsängen, men tjänstgöring på andra orter kommer att vara aktuellt och utlandstjänstgöring är obligatorisk för samtlig personal på plutonen. Tjänstgöringstiden på annan ort varierar beroende på vilken uppgift som ska lösas.

Fackliga företrädare

Kenneth Hartikainen OFR/S

Stefan Morin OFR/O

Johan Gillemyr SACO

Tomas Klasson SEKO

Samtliga nås via: 08-584 540 00


Välkommen med din ansökan senast 2022-07-05. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 21 juni 2022
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-07-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan