Stabsofficer transporter till Logistikavdelningen, Resursproduktionsenheten

Om tjänsten

Är du officer och vill vara med och utveckla transporttjänsten på strategisk nivå? Har du tidigare erfarenhet av arbete med transporttjänst? Motiveras du av en dynamisk roll där du får möjlighet att arbeta mot försvarsgrensstaber, stridskrafter och förband och med arbetsuppgifter som innehåller stort ansvar och variation? Sök dig då till oss på Logistikavdelningen inom Resursproduktionsenheten!

Om Logistikavdelningen
Logistikavdelningen inom Resursproduktionsenheten ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp verksamheten under chefen för resursproduktionsenheten. Verksamheten inom logistikavdelningen består av transporttjänst, teknisk tjänst, försörjning och förvaltning.

Inom transportsektionen ansvarar vi för den långsiktiga utvecklingen av transporttjänsten inom Försvarsmakten. Vi har också det övergripande ansvaret för tullfrågor. Detta innebär ett omfattande samarbete med andra delar av Högkvarteret, olika förband, skolor och centra inom Försvarsmakten men också externa myndigheter och branschorganisationer.

Befattningen erbjuder
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du får möjlighet att verka på koncernnivå inom ditt specialistområde, i en spännande miljö, där vi bidrar till ett starkare försvar varje dag.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
En stor del av uppgiften är att medverka i produktionsledningens försvarsplanering och delta i samverkan med myndigheter inom transportsektorn på central nivå.

 • Företräda transporttjänsten på central nivå inom Försvarsmakten
 • Företräda försvarsmakten vid deltagande i internationella transportsamarbeten
 • Delta i samverkan med externa aktörer som myndigheter, branschorganisationer och transport- och logistikindustrin
 • I samverkan med olika delar av Försvarsmakten och andra myndigheter delta i utvecklingen av totalförsvaret
 • Medverka till att säkerställa Försvarsmaktens transportkapacitet avseende såväl militära som civila transportresurser omfattande samtliga transportsätt
 • Delta vid utarbetande av centrala planer rörande mobilisering och försvarsplanering
 • Delta i utvecklingen av reglementen, handböcker och andra publikationer inom funktionen
 • Informera och genomföra viss utbildning inom transportområdet
 • Ge stöd till förbandstransportledare, transportofficerare vid staber, skolor och förband
 • Medverka i arbetet med anskaffning av materiel inom transporttjänsten m.m.

Kvalifikationer

 • Genomgången utbildning vid Försvarsmakten
 • OR 8 eller OF 3
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Goda kunskaper i logistik

Meriterande

 • Erfarenhet av ledning av logistikoperationer på operativ nivå
 • Erfarenhet av Försvarsmaktens internationella insatser, operationer och övningar
 • Intendentutbildning eller motsvarande logistikutbildning
 • Erfarenhet av strategiska och operativa transporter
 • Tjänstgöring i transport- eller logistikförband

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann med god analytisk förmåga. Du kan omsätta värderingar/bedömningar till slutsatser och formulera konkreta åtgärder. Du har gott omdöme och ordningssinne samt en god förmåga att bedöma risker. Du kan även hantera stora mängder av information som omfattas av försvarssekretess. Du kommer behöva kunna driva projekt med många olika komponenter. För att trivas och lyckas behöver du också vara social, lyhörd och samarbetsinriktad med god initiativförmåga samt ha en förmåga att leverera underlag och planer i rätt tid. Tidvis behöver du tåla en hög arbetsbelastning.

Övrigt
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Tillsvidareanställning. Vid nyanställning eller återanställning tillämpar vi vanligtvis 6 månaders provanställning.
Befattningen är placerad på Högkvarteret i Stockholm.

Upplysningar om befattningen lämnas gärna av sektionschef övlt Per Thurhammar, 08-788 75 00.

För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-Specialist Cecilia Lindhe Nadjalin 072-368 09 08. 

Fackliga företrädare

SACO
Försvarsförbundet
SEKO
Officersförbundet

Samtliga nås via växeln på 08 788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2022-08-26. Din ansökan bör innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 augusti 2022
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-08-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan