Soldater till KTSU

Om tjänsten

 

13.Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och innehåller delar från armén, marinen och flygvapnet.

Världen är i ständig förändring. Dagens konflikter och möjligheter till informationsspridning kan ha stor påverkan utanför stridens arena. Att inneha kännedom om motståndarens intentioner, kapacitet och avsikt är av stor betydelse för att alltid ligga steget före och en viktig del i vårt arbete. Med ett brett spektra av funktioner och metoder stoppar 13. Säkerhetsbataljon säkerhetshotande verksamhet.

13.Säkerhetsbataljon verkar med små patruller över stora ytor för att tidigt upptäcka och kunna motverka säkerhetshotande verksamhet innan motståndaren har lyckats utföra sitt uppdrag. Förmågan att verka då det råder låg beredskap är ett framträdande drag för vårt förband.

Vi motverkar de fem huvudtyperna av säkerhetshot, såväl inom Sveriges gränser som utomlands:

 • Kriminalitet
 • Sabotage
 • Subversion
 • Underrättelseverksamhet
 • Terrorism


Inom 13. Säkerhetsbataljon finns ett antal skvadroner, där 133. Funktionskvadron är en utav dessa. Vid KTSU-förbandet tjänstgör olika kategorier av personal, exempelvis operatörer med inhämtning som huvuduppgift såväl som underrättelseanalytiker och särskilt utbildade forensiker.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du kommer främst att arbeta med informationsinhämtning och bearbetning från flertalet olika arenor och miljöer, nationellt och internationellt. Du kommer att ingå i en mindre enhet där varje individ har sin spetskompetens. Förbandet har en hög insats- och beredskapsgrad vilket innebär att du kommer vara borta från hemmet under både kortare och längre perioder, i vissa fall inkallad med kort varsel. Arbetet på förbandet präglas av skarpa uppgifter, utbildning, utveckling och träning.

Tjänsten innebär att du kommer arbeta med inhämtning och/eller bearbetning av information. Du kommer att tränas och utbildas, leda och planera kollegors utbildning samt vara delaktig i utvecklingsarbetet på förbandet. I arbetet kommer du utsättas för situationer som är påfrestande både mentalt och fysiskt. Stor vikt kommer att läggas vid din sociala förmåga samt din personliga lämplighet. Vid anställningens början kommer du att få den utbildning som behövs för att lösa uppgifter inom ramen för förbandets verksamhet och därefter påbörja tjänstgöring i insatsverksamhet.

Kvalifikationer

 • Körkort B
 • Genomförd och godkänd militär grundutbildning
 • God fysisk förmåga

Meriterande

 • Erfarenhet inom området säkerhets- eller underrättelsetjänst
 • Erfarenhet inom kriminalteknik/forensik
 • Erfarenhet av internationell tjänstgöring
 • Erfarenhet inom ammunitionsröjning
 • Militära förarbevis
 • Vapenutbildningar
 • Goda kunskaper i Microsoft Office
 • Ett brett intresse för teknik

Personliga egenskaper

Informationshanteringen på enheten är omfattande och av känslig karaktär, vilket innebär att vi ställer höga krav på dig som individ. Egenskaper vi vill se hos dig är ett gott omdöme, noggrannhet, integritet, objektivitet och förmågan att analysera skeenden i ett större sammanhang. Goda soldatfärdigheter är av vikt då inhämtningen sker på taktisk nivå i fält. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Rekryteringsprocessen består av flera obligatoriska delar, bl. a. djupintervjuer och tester under v.241 samt v.244. Kallelse till testdag skickas ut under v.239.

Arbetsort: Kungsängen

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning med 6 månaders provanställning.

Tillträde till tjänsten tidigast: Enligt ök.

Upplysningar om befattningen LG-13Sakbat-KTSU@mil.se.

Information om rekryteringsprocessen: Personalgeneralist Ida Hyppel, LG-13sakbat-rekrytering@mil.se.

Fackliga företrädare

Kenneth Hartikainen OFR/S

Stefan Morin OFR/O

Johan Gillemyr SACO

Tomas Klasson SEKO

Samtliga nås via: 08-584 540 00


Välkommen med din ansökan senast 2022-07-07. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 28 juni 2022
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-07-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan