Officer till KTSU Analysgrupp vid 13.Säkerhetsbataljon

Om tjänsten

13.Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och innehåller delar från armén, marinen och flygvapnet.

Världen är i ständig förändring. Dagens konflikter och möjligheter till informationsspridning kan ha stor påverkan utanför stridens arena. Att inneha kännedom om motståndarens intentioner, kapacitet och avsikt är av stor betydelse för att alltid ligga steget före och en viktig del i vårt arbete. Med ett brett spektra av funktioner och metoder stoppar 13. Säkerhetsbataljon säkerhetshotande verksamhet.

13.Säkerhetsbataljon verkar med små patruller över stora ytor för att tidigt upptäcka och kunna motverka säkerhetshotande verksamhet innan motståndaren har lyckats utföra sitt uppdrag. Förmågan att verka då det råder låg beredskap är ett framträdande drag för vårt förband.

Vi motverkar de fem huvudtyperna av säkerhetshot, såväl inom Sveriges gränser som utomlands:

 • Kriminalitet
 • Sabotage
 • Subversion
 • Underrättelseverksamhet
 • Terrorism


Inom 13. Säkerhetsbataljon finns ett antal skvadroner, där 133. Funktionskvadron är en utav dessa. Vid KTSU-förbandet tjänstgör olika kategorier av personal, exempelvis operatörer med inhämtning som huvuduppgift såväl som underrättelseanalytiker och särskilt utbildade forensiker.

 

Nu söker vi personal till KTSU Analysgrupp

Som medarbetare på KTSU Analysgrupp ingår du i en grupp vars uppgift främst består i att bearbeta och analysera information samt delge underrättelser som stöd till högre chefs beslutsfattande. I uppgifterna ingår att följa händelseutvecklingen inom Försvarsmaktens intresseområden i syfte att indikera förekomst av hot samt att identifiera vilken aktör som ligger bakom dessa. Daglig verksamhet kan bestå i att stödja egna enheters inhämtning, att strukturera stora mängder information och data från varierande typer av källor, att bistå med expertkunskap till högre chef samt att samverka med företrädare för andra delar av organisationen. Som medarbetare på KTSU Analysgrupp ska du vara beredd att tjänstgöra under längre sammanhängande perioder, på annan ort och med kort tid till förberedelser. Tjänstgöring i konfliktområden utomlands kan komma att bli aktuellt.

Krav

 • Genomförd och godkänd officers- eller specialistofficersutbildning.
 • Körkort B.
 • Kunskaper i engelska motsvarande Europarådets nivå B2.
 • Goda kunskaper i att använda Officepaketet, främst Word, Excel och PowerPoint.

Meriterande

 • Utbildning och erfarenhet inom underrättelse- och/eller säkerhetstjänst.
 • Arbetslivserfarenhet från Försvarsmakten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller liknande arbetsgivare.
 • Arbetslivserfarenhet av hantering och bearbetning av stora informationsmängder.
 • Erfarenhet från nationella eller internationella insatser.
 • Akademisk utbildning inom exempelvis datavetenskap, journalistik, forensik, juridik, statsvetenskap eller liknande.
 • Språkkunskaper utöver svenska och engelska.
 • Kunskaper och erfarenheter i att använda Försvarsmaktens sambands- och IT-system.
 • Kunskaper och erfarenheter i att använda programvara som t.ex. iBase, Analyst Notebook, ArcGIS och liknande.

Personliga egenskaper

En befattning hos oss ställer krav på god samarbetsförmåga och social kompetens. Då arbetstempot ofta är högt förutsätter det att du har en hög stresstålighet och uthållighet. Arbetet innebär hantering av sekretessklassificerad information vilket ställer krav på att du är ansvarsfull och har hög personlig integritet. Du är initiativtagande och engagerad med god förmåga att självständigt planera och lösa uppgifter som kan sträcka sig över tid.

Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Arbetsort: Kungsängen

Befattningen tillsätts enligt överenskommelse.

Rekryteringsprocessen består av flera obligatoriska delar, bl. a. djupintervjuer och tester under v.241 samt v.244. Kallelse till testdag skickas ut under v.239. 

Upplysningar om befattningen LG-13Sakbat-KTSU@mil.se.

Information om rekryteringsprocessen: Personalgeneralist Ida Hyppel, LG-13sakbat-rekrytering@mil.se.

Fackliga företrädare

Kenneth Hartikainen OFR/S

Stefan Morin OFR/O

Johan Gillemyr SACO

Tomas Klasson SEKO

Samtliga nås via: 08-584 540 00


Välkommen med din ansökan senast 2022-07-07. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för en befattning hos oss.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 juli 2022
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-07-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan