SIGNALSKYDDSCHEF, LEDNINGSSYSTEMAVDELNINGEN VID MELLERSTA MILITÄRREGIONEN

Om tjänsten

OM TJÄNSTEN
Ledningssystemofficer söks till befattningen Chef Signalskydd J6 vid MR M.

MR M stab är grupperad i Kungsängen och har som uppgift att leda underrättelse- och säkerhetstjänsten, leda underställda förband samt att genomföra regional försvarsplanering inom regionen. Planera och genomföra samverkan med regionala och lokala aktörer.

Fr.o.m. 2020-02-01 är MR M en egen organisationsenhet (OrgE) och har då underställts 6 stycken utbildningsgrupper och därmed produktionsansvaret för 11 stycken Hemvärnsbataljoner.


Som Signalskyddschef för J6 ansvarar du för ledning, utveckling och samordning av signalskyddstjänsten inom MR M OrgE, samt samverkan med berörda förband, myndigheter, enheter, inom ramen för signalskyddstjänsten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter som Signalskyddschef vid MR M

 • Leder och samordnar signalskyddet och kryptohanteringen inom MR M ansvarsområde, nationellt och internationellt.
 • Ansvarig för drift och funktionalitet av signalskyddssystem vid den regionala staben 
 • Samverkan och samordning avseende signalskyddet gentemot civila myndigheter
 • Funktionsleder stabens betjäningsförband (Hv-ledningspluton) inom signalskyddsfrågor.

Kvalifikationer

 • Ledningssystemofficer
 • Utbildad Signalskyddschef
 • Utbildad Signalskyddslärare
 • Specialistofficer OR 7/8
 • Lägst B-körkort

Meriterande

 • Goda kunskaper om Försvarsmaktens struktur och uppgifter inom signalskydd.
 • Goda kunskaper om Försvarsmaktens struktur och uppgifter inom Kryptohantering.
 • Erfarenhet som Signalskydds chef OrgE.

Personliga egenskaper
Du är en person med hög social förmåga och som är serviceinriktad. Du har god förmåga att arbeta i grupp men klarar även av att arbeta självständigt. Till detta kommer att Du även är stresstålig och uthållig. Ditt arbete präglas av ett högt säkerhets- och sekretessmedvetande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Omfattning, placering, tillträde mm
Tillsvidareanställning

Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsort är Kungsängen

Sysselsättningsgrad heltid

Välkommen med din ansökan senast 2022-08-01. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev. I det personliga brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

För upplysningar om befattningen kontakta:
C J6 MR M Mj Annelie Selin

Nås via växeln: 08-584 540 00

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Tjf C J1 Stina Ahlmén. Nås via växeln: 08-584 540 00.

Fackliga företrädare:
OFR/O Livgardet Per-Erik Pallin
SEKO Thomas Klasson
SACO Margatertha Hessling
OFR/S Kenneth Hartikainen
Samtliga nås via växeln på 08-584 540 00

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 juni 2022
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-08-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan