Legitimerad fysioterapeut till Försvarshälsan Ledningsregementet Enköping

Om tjänsten

Ledningsregementet (LedR) är ett växande regemente, flertalet militära organisationer och enheter har senaste tiden grupperat inom LedR och mer är väntat komma. LedR utbildar ungefär 10% av Sveriges inkallade rekryter. Inom LedR finns även Ledningsstridsskolan (LedSS) som utbildar blivande officerare och specialistofficerare.

Vi erbjuder
I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Försvarshälsan Enköping
Försvarshälsan är Försvarsmaktens interna företagshälsovård och finns på samtliga garnisonsorter i landet. Försvarshälsan ansvarar för hälso- och sjukvård för rekryter och kadetter samt tillhandahåller företagshälsovård för anställd personal inom Försvarsmakten. Försvarshälsans team i Enköping består av chef, distriktssjuksköterskor, företagssköterskor, fysioterapeuter/ergonom, medicinsk sekreterare, arbetsmiljöingenjör, distriktsläkare, psykologer och hälsopedagog

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som fysioterapeut vid Försvarshälsan Enköping kommer du arbeta i en spännande och omväxlande miljö där teamarbete med Försvarshälsans tvärprofessionella arbetslag är en viktig del i det dagliga arbetet. Samtidigt förväntas du kunna arbeta självständigt och tjänsten kräver ett flexibelt och initiativtagande förhållningssätt.

Du kommer att arbeta såväl pro- som preventivt och även behandlande och rehabiliterande insatser är vanligt förekommande. Vikt kommer även läggas på utbildningsinsatser, rådgivning och belastningsergonomiska ärenden.

Kvalifikationer

 • Legitimerad fysioterapeut
 • Minst fem års klinisk erfarenhet inom yrket. Kunskaperna ska vara aktuella.
 • Du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
 • B-körkort

Meriterande

 • Vidareutbildning i OMT motsvarande minst nivå II
 • Erfarenhet av företagshälsovård
 • Utbildning och/eller klinisk erfarenhet av idrottsmedicin/idrottsskador
 • Teoretisk och praktisk erfarenhet av utbildningsinsatser
 • Vidareutbildning och erfarenhet inom belastningsergonomi

Personliga egenskaper
Du har egen drivkraft och är kundorienterad. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och i team med övriga professioner.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform:Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Tjänstgöringsort:Tjänsten är i huvudsak förlagd till Enköping men tjänstgöring på annan ort kan förekomma.
Arbetstid: 40 h/v, heltidstjänstgöring, i dessa ingår 3 timmar fysik aktivitet per/vecka. Kvälls- och helgtjänst kan förekomma.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse

Individuell lönesättning tillämpas inom ramen för FM lönepolicy. Löneanspråk anges i ansökan.
Ansökan sker endast via rekryteringsverktyget Reachmee, bifoga CV och personligt brev. Du kommer få en bekräftelse på att din ansökan är mottagen.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Eric Rylén, fysioterapeut 073-261 29 62
Magnus Kedebäck, fysioterapeut 070-492 47 64
Patrik Martebo, chef Försvarshälsan 072-984 83 43

OBS! Försvarshälsan kommer vara stängd under perioden v.28 till v.31

Fackliga företrädare
SACO-F Carl-Johan Pettersson
OFR/S Clarence Arnstedt
OFR/O Magnus Johansson
SEKO-F Erik Todic

Samtliga kontaktas via växeln: 0171-157000

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2022-07-10. Din ansökan ska innehålla CV, ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämplig för denna befattning samt löneanspråk. 

_________________________________

Särskilt om personuppgiftsbehandling i LIME CRM
När Försvarsmakten behandlar personuppgifter i samband med rekrytering och bemanning gäller bestämmelserna i försvarsdatalagen och försvarsdataförordningen; lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten samt förordningen om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten (2021:1207). En övergripande beskrivning av Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling och mer information om tillämplig lagstiftning finns på www.forsvarsmakten.se/personuppgifter

Utöver den personuppgiftsbehandling som framgår av Behandling av personuppgifter vid rekrytering på Försvarsmaktens webbplats behandlar Försvarsmakten, i syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens, dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information som du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM. 

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning. Därutöver kan dina och andras personuppgifter komma att behandlas vid exempelvis intervju och referenstagning. Dina personuppgifter kan alltså även komma att behandlas under urvalsprocessen i en rekrytering samt vid säkerhetsprövning, se Behandling av personuppgifter i samband med urval för rekrytering till utbildning eller anställning i Försvarsmakten och Behandling av personuppgifter vid säkerhetsprövning i Försvarsmakten på Försvarsmaktens webbplats.

I LIME CRM behandlar Försvarsmakten följande personuppgifter: 

 • namn,
 • personnummer,
 • kön,
 • kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress,
 • fotografi,
 • CV,
 • personligt brev,
 • övriga till ansökan bifogade handlingar och
 • uppgift om yrkeslegitimation. 

 För kandidater som går vidare till intervju och tester behandlas därutöver följande uppgifter

 • uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets plikt- och prövningsverk (en bokstav, samt godkänd/inte godkänd),
 • uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, 
 • uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), och 
 • sammanfattning av vad kandidaten uppgett under arbetsintervjun.

Vad används personuppgifterna till? 
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan för det jobb som du har sökt och för framtida bemanning. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

Ändamålet (syftet) med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Försvarsmakten ska få ett underlag för att kunna bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens så att Försvarsmakten ska kunna lösa de uppgifter som riksdag och regeringen har gett till myndigheten. Behandling av personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för att genomföra verksamhet som rör Sveriges försvar och säkerhet (2 kap. 2 § första stycket 1 p. försvarsdatalagen).

Vem kan ta del av uppgifterna? 
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare vid Bemanningsavdelningen på Försvarsmedicinskt centrum som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. Bemanningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten ansvarar för rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till hela Försvarsmakten. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryterande chef. 

Försvarsmakten kan dessutom komma att lämna ut personuppgifter till den som behöver ta del av uppgifterna i samband med myndighetsutövning eller andra myndighetsuppdrag. Detta sker bland annat till Socialstyrelsen för kontroll att en sökande innehar medicinsk legitimation samt till Inspektionen för vård och omsorg för kontroll om sökande har fått en varning eller erinran. Försvarsmakten kan dessutom komma att lämna ut personuppgifter till den myndighet som behöver ta del av uppgifterna i samband med tillsyn.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål. Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig 
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Försvarsmakten är ytterst ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i samband med rekrytering och bemanning. Det är även till Försvarsmakten som du vänder dig för att utöva dina rättigheter enligt försvarsdatalagen eller om du har frågor om denna personuppgiftsbehandling, se under Dina rättigheter på www.forsvarsmakten.se/personuppgifter

______________________________

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 21 juni 2022
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet – LedR
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-07-10

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan