Utvecklingsofficer FLYG vid Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum

Om tjänsten

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) är ett centrum för utveckling och utbildning inom Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes i Uppsala garnison. FMUndSäkC består av Stabsenhet, Funktionsutvecklingsenhet, Utbildningsenhet och Tolkskolan.

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker en Utvecklingsofficer Flyg, OR 8.
Befattningen är placerad vid Funktionsenhetens Funktionsavdelning förband i Uppsala.

Sökande enhet
Funktionsenheten ansvarar under C FMUndSäkC för utveckling och samordning av underrättelse- och säkerhetstjänst från och med operativ nivå till och med taktisk (förbands) nivå. Funktionsenheten ansvarar även för processledning av erfarenhets- och evalueringsarbete inom underrättelse- och säkerhetstjänsten från och med operativ nivå till och med taktisk nivå. Funktionsenheten stödjer utbildningsenheten och Tolkskolan med underlag avseende utveckling av utbildningsverksamheten. Funktionsenheten ansvarar under C MUST för uppföljning av underrättelsetjänsten vid HKV insatsstab via försvarsgrensstaber till krigsförband. Funktionsenheten ansvarar under C MUST för arbete med publikationer inom verksamhetsområdet. Funktionsenheten är organiserad i Funktionsavdelning Metod och Funktionsavdelning Förband. Funktionsenheten driver FMUndSäkCs övningar inom ramen för FMÖP samt stödjer FM totala övningsprogram. Arbetet vid enheten genomförs såväl enskilt som i sammansatta arbets- och projektgrupper.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
-
Stödja Funktionsföreträdare Luft avseende förmågeutveckling, samordning och uppföljning av underrättelsetjänsten inom luftdomänen med berörda aktörer med fokus på taktisk och operativ nivå enligt MUST och PROD LEDUND direktiv
- Stödja HKV, FS och FMV med kompetens avseende sensorer, bearbetnings- och ledningsstödsystem för luftdomänen.
- Stödja och deltaga i övningar som expertstöd för motståndaren inom luftdomänen
- Stödja stridsskolor, förband och staber med motståndarbeskrivning för luftdomänen
- Stödja stridsskolor, förband och staber i framtagandet av planer vid övningsspel
- Leda eller ingå i arbets-/projektgrupper
- Handlägga remisser inom sakområdet
- Stödja publikationsframtagning samt utbildningsverksamhet
- Stödja i revidering och kvalitetssäkring av FMUndSäkC kurs- och utbildningsplaner
- Stödja evalueringsverksamhet
- Stödja erfarenhetshanteringsprocessen

Kvalifikationer 
- Befattningen är avsedd för militär OR 8
- God förmåga att förstå sensor- och bearbetningssystem
- Underrättelseutbildning motsvarande minst Grunder Und, eller motsv.
- Utbildning i främmande stridskrafter; Grundkurs Främmande stridskrafter (GK FRAMST) Fortsättningskurs Främmande stridskrafter Luft (FK FRÄMST LUFT) alternativt motsvarande utbildningar
- Praktisk erfarenhet av underrättelsetjänst inom luftdomänen
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, främst på svenska men även på engelska
- Du är en god administratör
- Är i god fysisk form och uppnår de fysiska kraven för utlandstjänstgöring
- Kravunderskridande behöver inte vara ett hinder, värdering genomförs i förekommande fall

Meriterande
- Erfarenhet av arbete inom underrättelse- och säkerhetsfunktion på förbandsnivå (exempelvis MSE på flygförband, på flygflottilj eller S2 på Strilbat).
- Erfarenhet av stabsarbete på taktisk nivå HKV INS FTS A2 eller annan sektion vid HKV.
- Teknisk utbildning på högre nivå.
- Tidigare erfarenhet av utlandstjänstgöring i underrättelsebefattning inom luftdomänen.
- Erfarenhet av utbildningsverksamhet inom underrättelsetjänst (kurschef/lärare).

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga men som även kan arbeta självständigt. Du har personlig integritet och har god förmåga att förhålla dig etiskt och moraliskt till varierande situationer. Flexibilitet och stresstålighet är andra egenskaper som värderas högt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt 
Tillsvidareanställning
Arbetsort: Uppsala
Tillträde: snarast eller enligt ök
Befattningsnivå: Militär OR 8
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och stor vikt kommer att läggas vid säkerhetsprövningen.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Johan Larsson, C Funktionsenheten, tfn 018-19 69 84
Karl-Marcus Johansson, C FunkAvd Förband, 018-19 69 18
Jeanette Borén, HR-chef, tfn 018-19 65 03

Fackliga representanter
Officersförbundet: Peter Oscarson, 018-19 63 68
Försvarsförbundet: Emmie Ulegård, 018-19 67 84
SACO: Stephen Haughey, 018-19 65 52
Alternativt 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter.

Välkommen med din ansökan senast 2023-04-02. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 08 mars 2023
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum – FMUndSäkC
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2023-04-02

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan