Psykolog till Försvarshälsan Umeå

Om tjänsten

Försvarshälsan (FH) Umeå är en intern företagshälsovård med Försvarsmakten som uppdragsgivare. Försvarshälsan skiljer sig från vanligt förekommande företagshälsovård genom att här bedrivs, förutom företagshälsovård, även hälso- och sjukvård för kadetter och värnpliktiga samt sjukvårdsberedskap vid militära övningar och insatser.


Om enheten
FH Umeå består i dagsläget av fyra medarbetare inom olika professioner. Vi samarbetar ofta tvärprofessionellt i team sammansatta utifrån den kompetens uppdraget kräver. Vi som idag arbetar vid FH Umeå utgör ett engagerat arbetslag med hög kompetens inom våra olika områden. Vi utvecklar och anpassar arbetssätt och metoder för att nå bästa effekt och möta behoven hos våra kunder.

Försvarshälsan erbjuder dig ett stimulerande, omväxlande och utmanande arbete som psykolog i en organisation med ett framåtskridande arbetssätt och en positiv atmosfär.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Psykologens arbete inom Försvarsmakten innefattar psykosociala arbetsmiljö- och hälsofrågor på individ-, grupp- och organisationsnivå. Detta innebär bland annat stress- och konflikthantering, kris- och stödsamtal, handledning av chefer och medverkan vid rehabiliteringsutredningar. I arbetsuppgifterna ingår även utbildningsinsatser och utvecklingsarbete.


Du kommer att arbeta i en organisation med omväxlande och självständigt arbete samt ha nära samarbete med Försvarshälsans övriga personal. Tjänstgöring vid övriga Försvarshälsor i Försvarsmakten kan förekomma inom den ordinarie tjänsten.

Kvalifikationer
• Legitimerad psykolog med minst tre års aktuell och relevant yrkeserfarenhet
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska
• Goda datorkunskaper
• Körkort lägst klass B

Meriterande
• Erfarenhet av företagshälsovård
• Erfarenhet av konsultativa insatser på organisations- och gruppnivå
• Teoretisk och praktisk erfarenhet av utbildningsinsatser
• Erfarenhet av tidigare arbete inom Försvarsmakten
• Arbetspsykologiska erfarenheter

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.

Övrig information
Befattningen är placerad på Försvarshälsan Umeå men tjänsteresor förekommer inom Sverige.
Tillträde enligt överenskommelse. Detta är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Goda möjligheter till egen kompetensutveckling.

Individuell lönesättning tillämpas.
Tjänstgöring på obekväm arbetstid, liksom oregelbunden arbetstidsförläggning förekommer. Eftersom vår personal krigsplaceras krävs en godkänd hälsoundersökning innan anställning.

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:
Anders Sandström chef Försvarshälsan, 070-359 50 70
Pierre Mofjärd, företagsläkare, 070-339 13 31
Fred Yttling, psykolog Försvarshälsan Boden Garnison, 070-353 44 55
Siri Olsson, sjuksköterska, 070-611 01 54

Fackliga representanter
OFR-O FM: Marcus Nygren
OFR-S FM: Per Eriksson
SACO-F: Erik Johansson
SEKO: Mattias Jonsson

Samtliga nås via växeln: 090-17 55 00.
Sista ansökningsdatum 2022-08-08, ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där det framkommer varför du är lämplig som kandidat.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift så kallade CBRN-händelser. Enheten utvecklar inte bara Försvarsmaktens förband inom området utan säkerställer också förmågan vid Försvarsmaktens övriga delar. SkyddC arbetar därför med både utbildning och utvecklingsfrågor samt ansvarar för att vidmakthålla nationell och internationell beredskap på området. Centrumets funktion är försvarsgemensam vilket innebär ett löpande samarbete med ett antal myndigheter inom vårt sakområde. Vid SkyddC arbetar drygt 140 civilt och militärt anställda. Budgeten för enheten omsluter cirka 140 miljoner kronor per år.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 23 juni 2022
  • Plats: Umeå, Västerbottens län, Sverige
  • Förband: Totalförsvarets skyddscentrum – SkyddC
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-08-08

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan