Ledningssoldater och Systemtekniker

Om tjänsten


Ledningssoldat vid 2.amfibiebataljonen
Som ledningssoldat ingår du i Lednings- och underhållskompaniets ledningspluton. Ledningssoldatens huvuduppgift är att betjäna bataljonens ledningsplattformar och sambandsgrupperingar.
Tjänsten innebär att du arbetar i mindre grupper vilket ställer höga krav på självständighet och initiativförmåga.   

Allmän information om tjänsten som Amfibiesoldat hittar du på Försvarsmaktens hemsida.

Systemtekniker vid 2.amfibiebataljonen
Som systemtekniker ingår du i Lednings- och underhållskompaniets ledningspluton. Din huvudsakliga uppgift är att driftsätta, betjäna och felsöka plutonens lednings- och sambandssystem. Tjänsten är tekniskt inriktad och erbjuder ett självständigt arbete i syfte att utföra ställda uppgifter.

Allmän information om tjänsten som Amfibiesoldat hittar du på försvarsmaktens hemsida.

Vem är du?
Rekryteringen riktar sig i första hand till de som genomfört värnplikt vid AMF1 de senaste åren. I andra hand rekryterar 2.amfibiebataljonen soldater som genomfört grundläggande militär utbildning på annat förband i närtid.

KRAV

Kvalifikationer
Genomförd värnplikt/GU med godkänt resultat.
Simkunnig.
God fysisk status.

Personliga egenskaper
Resultatorienterad, ansvarstagande, kan ta egna initiativ samt förmåga till konstruktivt teamarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

MERITERADE
Genomfört militär grundutbildning på Amf1.
Genomförd befattningsutbildning inom sökt kategori.
B-körkort.

Övrigt
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Heltidstjänstgöring/kontinuerlig tjänstgöring (GSS/K), tidsbegränsad anställning med 2 års kontrakt, 6 månaders provanställning, uppsägningstid 1-2 månader.
Tillträde enligt överenskommelse alt. senast v.47.
Placering: 2.amfibiebataljonen/Stockholms Amfibieregemente AMF1.
Lön enligt avtal.

Start av anställning 2021-11-01 eller enigt överenskommelse.

Förfrågningar angående befattningen kan göras till:
Plutonchef Jens Thorold, tfn. 073-025 13 46.

Facklig företrädare
OFR/O Michael Jarkö nås via of-amf@officersforbundet.se

Antagningsprocess
Efter ansökan kommer intressanta kandidater kallas till ett testtillfälle på Berga under våren där fysiska och medicinska tester samt intervjuer kommer genomföras. Därefter kommer en urvalsprocess starta. Slutligen kommer sökande ev. erbjudas en anställning vid 2.amfibiebataljonen.

Ansökan
Dokument att bifoga din ansökan:
· Personligt brev.
· CV med flera referenser.
· Kopior på gymnasiebetyg.
· Kopior på militära betyg/omdöme.
· Kopior på utbildningsbevis.

Välkommen med din ansökan senast 2022-08-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Stockholms Amfibieregemente (Amf 1) verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Amf 1 har produktionsansvar för krigsförbandet 2.Amfibiebataljonen. Under 2023 kommer Amf 1 också få produktionsansvar för krigsförbandet 2.Marinbasbataljonen. Förbandet är baserat i Haninge (Berga). Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/amfibieregementet

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 27 juni 2022
  • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Amfibieregementet – Amf 1
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan