Blekinge flygflottilj söker allmän- eller akutläkare

Om tjänsten

Vi söker Dig som vill arbeta som läkare med utgångsgruppering i Ronneby.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Sjukvårdstroppen är en del av 23.Flygbaskompaniet och har till uppgift att upprätta och bemanna förbandsplats (Role1) samt ambulansgrupper i händelse av kris och krig. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter som läkare vid sjukvårdstroppen är att utveckla troppens förmåga gällande sjukvård med inriktning mot akut omhändertagande och daglig sjukvård. I tjänsten ingår även att utbilda och kompetensutveckla sjukvårdstroppens sjuksköterskor och sjukvårdssoldater samt medverka i utvecklingsarbetet av sjukvårdtroppens förmåga.
Du förväntas delta under övningar och utbildningar både på F17 och på andra orter. När förbandet är fältgrupperat innebär det att du deltar i din befattning som läkare och har det övergripande medicinska ansvaret för omhändertagandet av skadade. I det medicinska teamet finns specialistsjuksköterskor samt sjukvårdssoldater.
Som läkare på troppen ska du medverka i upprättandet av lokala riktlinjer (LSK) och verka för att sjukvårdstroppen bedriver en god och evidensbaserad sjukvård enligt HSL.

Kvalifikationer

 • Legitimerad läkare med minst tre års specialistutbildning inom allmänmedicin eller akutsjukvård. Kunskaperna ska vara aktuella.
 • Fullgjord värnplikt, Grundläggande Militär Utbildning (GMU/GU), eller Grundläggande Soldatutbildning (GSU/GSU INT)
 • Kännedom om vårdhygien och smittskydd inklusive utbrottshantering
 • Utbildning i basalt traumaomhändertagande t.ex. ”Advanced Trauma Life Support” (ATLS)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska
 • Fullt frisk och uppfyller Försvarsmaktens fysiska baskrav (styrketest/multitest och beep-test)
 • B-körkort

Meriterande

 • Specialistexamen inom allmänmedicin, akutsjukvård, kirurgi eller anestesiologi
 • Tidigare militär utlandstjänstgöring
 • Utbildning i ”Prehospital Trauma Life Support” (PHTLS), ”Definitive Surgical Trauma Care” (DSTC) eller likvärdiga kurser
 • Utbildning i eller erfarenhet av att utbilda andra
 • Erfarenhet av traumaomhändertagande
 • Erfarenhet av prehospitalt- och/eller katastrofarbete

Personliga egenskaper
Du måste kunna arbeta i grupp men också självständigt under svåra fysiska och psykiska förhållanden. Med andra ord måste du gilla att vara ute i fältlika förhållanden. Om du är en problemlösare med god analytisk förmåga är det en fördel.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Som deltidstjänstgörande i Försvarsmakten behåller du din civila arbetsgivare som huvudarbetsgivare men tjänstgör hos oss tidvis. Det kan vara för kortare perioder men också under längre tid. Uppdelat över en längre tid kan det uppgå till omkring 1-2 månader per år. När du tjänstgör är det för att genomföra övningar, gå olika former av utbildningar (medicinska eller militära) eller genomföra nationella/internationella insatser. I början av din anställning får du en plan för hur du kommer att arbeta de kommande åren så att du kan informera din arbetsgivare. Du är då tjänstledig från din civila anställning.

Typ av anställning: Tillsvidare anställning med tidvis tjänstgöring enligt Officersförordningen 20§. Provanställning på sex månader tillämpas.
Arbetsort: Ronneby
Tillträde: Efter överenskommelse

Urval och intervjuer
Intervjuer och tester kommer att genomföras preliminärt under v37 vid  F17 i Ronneby. 

Upplysningar
Om tjänsten: F17-BasE-235.Sjvtropp@mil.se, det går även bra att kontakta Tobias Wadman, leg SSK på SjvTo: 070-495 80 46
Om rekryteringsprocessen: Maria Sääf Westin, HR-avdelningen FömedC, tel: 070-596 23 38, maria.saaf@mil.se

Fackliga representanter 
Hans Bergvall, OFR/O tel 070-949 06 08,
Peter Bohnsack, OFR/S tel 070-857 40 06,
Jan-Anders Nilsson, SEKO 073-422 23 40

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-08-08. Din ansökan skall innehålla CV med två referenser samt ett personligt brev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

_________________________________

Särskilt om personuppgiftsbehandling i LIME CRM
När Försvarsmakten behandlar personuppgifter i samband med rekrytering och bemanning gäller bestämmelserna i försvarsdatalagen och försvarsdataförordningen; lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten samt förordningen om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten (2021:1207). En övergripande beskrivning av Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling och mer information om tillämplig lagstiftning finns på www.forsvarsmakten.se/personuppgifter

Utöver den personuppgiftsbehandling som framgår av Behandling av personuppgifter vid rekrytering på Försvarsmaktens webbplats behandlar Försvarsmakten, i syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens, dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information som du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM. 

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning. Därutöver kan dina och andras personuppgifter komma att behandlas vid exempelvis intervju och referenstagning. Dina personuppgifter kan alltså även komma att behandlas under urvalsprocessen i en rekrytering samt vid säkerhetsprövning, se Behandling av personuppgifter i samband med urval för rekrytering till utbildning eller anställning i Försvarsmakten och Behandling av personuppgifter vid säkerhetsprövning i Försvarsmakten på Försvarsmaktens webbplats.

I LIME CRM behandlar Försvarsmakten följande personuppgifter: 

 • namn, personnummer, kön, kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress, fotografi, CV, personligt brev, övriga till ansökan bifogade handlingar och uppgift om yrkeslegitimation. 

 För kandidater som går vidare till intervju och tester behandlas därutöver följande uppgifter

 • uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets plikt- och prövningsverk (en bokstav, samt godkänd/inte godkänd),
 • uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, 
 • uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), och 
 • sammanfattning av vad kandidaten uppgett under arbetsintervjun.

Vad används personuppgifterna till? 
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan för det jobb som du har sökt och för framtida bemanning. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

Ändamålet (syftet) med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Försvarsmakten ska få ett underlag för att kunna bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens så att Försvarsmakten ska kunna lösa de uppgifter som riksdag och regeringen har gett till myndigheten. Behandling av personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för att genomföra verksamhet som rör Sveriges försvar och säkerhet (2 kap. 2 § första stycket 1 p. försvarsdatalagen).

Vem kan ta del av uppgifterna? 
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare vid HR-avdelningen på Försvarsmedicinscentrum som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. HR-avdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten stödjer vid rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till hela Försvarsmakten. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryterande chef. 

Försvarsmakten kan dessutom komma att lämna ut personuppgifter till den som behöver ta del av uppgifterna i samband med myndighetsutövning eller andra myndighetsuppdrag. Detta sker bland annat till Socialstyrelsen för kontroll att en sökande innehar medicinsk legitimation samt till Inspektionen för vård och omsorg för kontroll om sökande har fått en varning eller erinran. Försvarsmakten kan dessutom komma att lämna ut personuppgifter till den myndighet som behöver ta del av uppgifterna i samband med tillsyn.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål. Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig 
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Försvarsmakten är ytterst ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i samband med rekrytering och bemanning. Det är även till Försvarsmakten som du vänder dig för att utöva dina rättigheter enligt försvarsdatalagen eller om du har frågor om denna personuppgiftsbehandling, se under Dina rättigheter på www.forsvarsmakten.se/personuppgifter

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 02 augusti 2022
 • Plats: Ronneby, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Blekinge flygflottilj – F 17
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Deltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-08-08

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan