Närskyddssoldater (GSS/K) till Västernorrlands regemente, Sollefteå

Om tjänsten

Västernorrlands regemente är under konstant utveckling och nu söker vi personal till vad som på sikt skall utvecklas till närskyddsplutonen i Sollefteå garnison.

Arbetsbeskrivning
Inledningsvis kan din kompetens komma att användas till att lösa uppgifter som syftar till att stödja grundutbildningen av värnpliktiga vid Anundsjö kompani men på sikt kommer du att ingå i närskyddsplutonen vars huvuduppgift är att lösa bevakningsuppgifter inom garnisonen. 

På grund av ovanstående kan även arbetstiderna komma att ändras från att huvudsakligen omfatta dagtid med inslag av kvällar och helger till mer koncentrerad form.

Kvalifikationer

 • Genomfört militär grundutbildning med godkänt betyg
 • Militär skyddsvakt
 • Körkort B 

Meriterande

 • Bakgrund vid skytteförband
 • Gruppchefsutbildad
 • Tidigare erfarenhet av liknande befattning
 • Förarbevis på bandvagn, lastbil, minibuss samt tung personterrängbil.
 • Insatschefsutbildad
 • Tjänstgjort som kulspruteskytt/skarpskytt/grgservis alt bandvagns eller fordonsförare.
 • RAKEL-operatör
 • Närkampsinstruktör
 • Skyddsvaktsinstruktör
 • SYSOP/T
 • Militärpolisutbildad

Till dina personliga egenskaper hör att du:

 • Är en lagspelare med god samarbetsförmåga som sätter gruppens resultat före dina egna
 • Visar respekt för din omgivning och välkomnar olikhet
 • Har ett högt säkerhetsmedvetande
 • Är flexibel och beredd att arbeta under provisoriska förhållanden
 • Har militär yrkeserfarenhet och har innehaft flera befattningar
 • Har förmåga att arbeta självständigt, att se helheten och fatta beslut i linje med högre chefs vilja
 • Är noggrann samt har förmågan att växla tempo när så krävs
 • Kan säga ifrån om du tycker att något är fel, men förmågan att genomdriva chefens beslut även om du inte samtycker

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid rekryteringen.

Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

 • CV
 • Personligt brev
 • Värnpliktsbetyg/anställningsbevis för militära befattningar
 • Eventuella intyg om genomförd utbildning både inom och utom Försvarsmakten
 • Eventuella intyg om genomförd internationell tjänst

Övrigt
Flexibel arbetstid inom vissa ramar tillämpas.

Försvarsmakten är en mansdominerad arbetsplats varför vi gärna ser kvinnliga sökande.

Befattningen innebär att tjänsteresor och utbildning på annan ort förekommer, även deltagande i övningsverksamhet kan innebära frånvaro och att arbetet bedrivs under andra tider än ordinarie arbetstid.

Anställningsform: Heltid

Anställning enligt Försvarsmaktens avtal för kontinuerligt tjänstgörande gruppchefer, soldater och sjömän. Provanställning 6 månader.

Arbetsort: Sollefteå

Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.

Frågor angående befattningen besvaras av:
Fj Patrik Eriksson, 072-557 33 37, patrik.7.eriksson@mil.se

Fackliga företrädare
Följande kontaktpersoner kan nås via Försvarsmaktens växel – 08-788 75 00

 • OF I 21 – Fredrik Markgren

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2022-08-31

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten ska växa och nu behöver vi dig i vårt lag. Riksdagen har fattat beslut om att återetablera sex nya förband, där Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) är ett av dem. Förbandet kommer att ha verksamhet på två orter, Sollefteå och Östersund, och bland annat ansvara för att utbilda och vidmakthålla två skyttebataljoner och en militärbas. I 19 stödjer etableringen och nu ska vi anställa personal till I 21.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 29 juni 2022
 • Plats: Sollefteå, Västernorrlands län, Sverige
 • Förband: Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår – I 21
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan