GSS/K till Beredskapskompaniet vid Göta Ingenjörregemente

Om tjänsten

Göta Ingenjörregemente (Ing 2) söker soldater till beredskapskompaniet

Beredskapskompaniet är Göta Ingenjörregementes kontinuerligt anställda förband. Kompaniet består av en ingenjörpluton, en stab- och tross-pluton, en ledningspluton, en fältarbetsunderrättelsepluton.

Utöver att upprätthålla den militära beredskapen och öva mot krigsförbandsmålsättningar har kompaniet även understött samhället vid olika kriser, t.ex. skogsbrand, gränsövervakning och upprättandet av fältsjukhus.

Just nu finns det möjlighet att tjänstgöra på Beredskapskompaniet som ingenjörsoldat, sjukvårdare, trossoldat, mekaniker, ledningssoldat och geosoldat.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Som ingenjörsoldat bestrider du en av ett flertal befattningar på ingenjörplutonen, från bandvagnsförare, materielman och stridssjukvårdare till kulsprute- och granatgevärsskytt. Plutonen genomför fältarbeten, t.ex. mineringar, brobyggnation, förstöring och minbrytning, samt löser stridsuppgifter.

Som sjukvårdare ingår du i kompaniets sjukvårdsgrupp eller bataljonens förbandsplats. Din huvudsakliga uppgift som sjukvårdare är att hjälpa legitimerad sjukvårdspersonal att behandla skadade och sjuka soldater samt underhålla gruppens sjukvårdsutrustning.

Som trossoldat har du till uppgift att förse kompaniet med förnödenheter och transportera materiel, men även att försvara kompaniet då det är grupperat. Utöver dina uppgifter framför du någon av kompaniets bandvagnar eller lastbilar.

Som mekaniker tjänstgör du i kompaniets driftstödsgrupp. Du utför reparationer under fältmässiga förhållanden på kompaniets materiel, från ingenjör- och brobandvagnar till elverk, lastbilar och motorhandverktyg.

Som ledningssoldat ingående i en stabsgrupp eller ledningspluton utgör du ett stöd och en resurs till kompanichefen eller bataljonchefen. Din uppgift är att upprätta, vidmakthålla, skydda och bryta sambandet mot högre chef och underlydande enheter. Som del i ledningspluton är du delaktig i att upprätta bataljonens ledningsplatser.

Som geosoldat i fältarbetsunderrättelseplutonen är din huvuduppgift är att ta emot och utföra geosupportuppgifter, från bearbetning och analys av geografisk information till framställning av kartor och andra digitala produkter (GIS). Det är meriterande om du genomfört din grundutbildning som geosoldat, eller utbildning inom GIS.

Beredskapskompaniet lägger stor vikt vid kompetensutveckling då kompaniets beredskap och varierande uppgifter kräver att varje soldat besitter flera kompetenser, även utanför sitt vanliga tjänstgöringsområde. Dessutom förväntas kompaniets soldater kunna biträda vid regementets värnpliktsutbildning.

Kvalifikationer                

• Genomförd militär grundutbildning med godkänt vitsord (värnpliktiga som genomför militär grundutbildning är behöriga att söka)

• Godkänd i Svenska A, Matematik A, Engelska A från gymnasiet

• B-körkort för befattning som fordonsförare

Meriterande

• Militärt förarbevis

• C-körkort

• Genomförd grundutbildning vid Ing 2

Övrigt

Lön: individuell lönesättning, lägsta ingångslön 22 000 kr

Tillträde: enligt överenskommelse

Placeringsort: Eksjö    

Ansökan

Du får e-post som bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Därefter kommer vi att granska ansökningshandlingarna. Du kan sedan komma att kallas till förbandet för intervjuer, fysiska tester och läkarundersökning, beroende på om du nyligen genomfört grundutbildning. Intervjuer, tester och anställning genomförs löpande. Ansök senast 2022-08-28.

Dokument att bifoga ansökan:

• Personligt brev och CV med beskrivning av dig själv och levnadsbeskrivning, både civilt och militärt.

• Gymnasiebetyg.

• Körkort och militärt förarbevis.

• Militära befattningsutbildningar


För information om tjänsten kontaka:

Kompanichef mj Anders Stigsson

anders.stigsson@mil.se, 070-332 22 07

Stf Kompanichef kn Fredrik Ström

fredrik.x.strom@mil.se, 070-967 58 64

Fackliga representanter nås via växel: 0381-18000
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Matz Felix
OFR/O: Jonas Larsson
OFR/S Försvarsförbundet: Carola Blomdahl

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 30 juni 2022
  • Plats: Eksjö, Jönköpings län, Sverige
  • Förband: Göta ingenjörregemente – Ing 2
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-08-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan