Bevakningssoldater GSS/K till vakten Livgardet, Granhammar

Om tjänsten

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet. I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter och friskvårdsmöjligheter.

Befattningen erbjuder
Skarp tjänst inom skyddsvaktsdelarna som består i att bland annat innebär att övervaka Livgardets larmsystem och vid behov fysiskt uppsöka de larmade objekten för att säkerställa status.

Du jobbar intensivt under ett fåtal långa arbetsdagar för att sedan under ledighet återhämta eller bejaka andra intressen såsom exempelvis studier eller familj. Tjänsten medger en god balans mellan jobb och arbetsliv.  Skiftarbetets tillägg medger en soldatmässigt konkurrenskraftig lön som i kombination med arbetstidsschemat ter sig än mer attraktiv. Jour och OB enligt gällande kollektivavtal. 

Om tjänsten
Du kommer att jobba som bevakningssoldat i insatsberedd skyddsstyrka (IBSS) på Livgardet Granhammar. Uppgifterna innebär att på ett följsamt sätt skapa flöde i in och utpassering för tjänstgörande personal på Livgardet. Arbetet innebär också att agera vid larm eller inom gruppen tillsammans rondera objekt under dygnets alla timmar. Du ingår i en av fyra grupper som är fördelade på dag eller natt efter ett rullande schema. Du förväntas hantera tempoväxling och ta stort ansvar för att lösa arbetsuppgifterna på ett professionellt sätt. 

Uppgifter som skyddade transporter (TPSS) och bevakning av fasta objekt är stående inslag.

Insats och bevakningsavdelningen
Avdelningen administreras under regementsstaben Livgardet för att därmed ha handlingsfrihet att sköta säkerheten kring regementet samt dess tillhörande områden och objekt.

Vår uppgift är att utgöra insatsberedd skyddsstyrka och en grundbult i Livgardets säkerhetsskydd. Vi består av militärpoliser och skyddsvakter som gemensamt skapar ett positivt och inkuderande arbetsklimat. Personalen och dess kompetens är vår främsta resurs, därav lägger vi tid på att skapa välfungerande grupper. Vi arbetar också för att bibehålla en hög nivå av personlig färdighet som skapar trygghet inom både individen och  organisationen.

Kvalifikationer

 • Godkänd militär grundutbildning
 • B-körkort
 • Uppfyller krav för FM FYSS

Meriterande 

 • Erfarenhet av arbete som GSS/K vid Livgardet Granhammar
 • Erfarenhet av arbete inom rättsvårdande myndighet
 • Utbildad Militärpolis med skarp erfarenhet av militärpolistjänst.
 • Polisutbildad på PHS
 • Instruktörsutbildad inom närkamp, stridssjukvård eller fordonstjänst.
 • Militärt förarbevis lätt/tung personterrängbil.
 • Pistolutbildning Brukare Block A-B

Personliga egenskaper
Vi söker dig som kan arbeta självständigt och som en del av en grupp. Fokus ligger på hög ansvarskänsla och initiativförmåga. Du ska ha god självkännedom och vara mogen då du förväntas kunna hantera människor på ett tjänstemannamässigt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

 • Anställningsform GSS/K OR 2-5
 • Sysselsättningsgrad – Heltid
 • Arbetsort – Livgardet Granhammar

Rekryteringen sker löpande. 

Bifogas till ansökan
CV
Personligt brev där du beskriver vem du är.
Kopia på värnpliktsbetyg eller GMU-betyg
Andra betyg, meriterande utbildningar / kompetenser

Militära kvalifikationer såsom förarbevis, behörigheter, utbildningar.
Referenser (namn, kontaktuppgifter)
Om du har/har haft anställning i Försvarsmakten idag skall det framgå var du tjänstgör/tjänstgjort samt vilka övriga Försvarsmaktskompetenser du besitter.

Mer information om tjänsten kan lämnas av johan.b.bengtsson@mil.se 

Fackliga företrädare
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00.

OFR/O Stefan Morin

OFR/S Kenneth Hartikainen

SACO Johan Gillemyr

SEKO Thomas Klasson

Sista ansökningsdag

2023-02-05

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 05 januari 2023
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-02-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan