Förbandsförvaltare

Om tjänsten

Blekinge flygflottilj söker
Förbandsförvaltare (OR 9) 
till Förbandsledningen
Förbandsförvaltaren ingår i förbandsledningen på förbandet och deltar i
ledningsgruppen. Du kommer att ha en rådgivande roll och stödja
förbandschefen, framförallt i frågor som rör förbandets specialistofficerare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
 Deltar i F 17 personalförsörjnings- och nomineringsnämnd.
 Deltar i förbandsnämnden.
 Innehar en rådgivande roll till förbandschefen och en plats vid
representationen av förbandet.
 Följer elever vid SOU och HSOU och representerar förbandschefen vid
examen av dessa utbildningar.
 Vara ett stöd för cheferna i linjen med uppföljning, utveckling och
personalförsörjning av specialistofficerare.
 Har en ledande roll vid validering och befordran av specialistofficerare.
 Ansvarar för vidmakthållande och utveckling av förbandets traditioner
och ceremonier.
 Ingår i Flygvapenförvaltarens råd.
 Leda och genomföra kvalificerat stabsarbete.
Kvalifikationer:
 Genomgången HSOU eller varit utnämnd förvaltare OR 8 i minst 1 år.
Meriterande:
 God kunskap om Försvarsmaktens trebefälssystem inom flygvapnet.
 Tidigare erfarenhet av befattning inom ledningstriad på lägst
kompaninivå.
 Genomfört högre specialistofficersutbildning HSOU.
 Erfarenhet av tjänstgöring på central nivå, (HKV, FS, skolor och
Centra) samt erfarenhet av internationella insatser.
Du bör ha ca 25 års yrkeserfarenhet av tjänstgöring som specialistofficer eller
motsvarande samt ha god erfarenhet av tjänstgöring vid förbands- och stabsnivå.
Du har även en fördjupad kunskap om och erfarenhet av Flygvapnets verksamhet
och de olika tjänstegrenarna.

Du har en god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift i svenska och
engelska.
Personliga egenskaper:
Som förbandsförvaltare krävs att du är en god förebild med stort förtroende inom
egen organisation. Din tidigare erfarenhet ger dig god förmåga att överbrygga
specialist- och generalistkompetenser inom specialistofficersskrået.
Du är en problemlösare som anpassar dig snabbt efter situationer som kan uppstå
samt att du tycker om att ta ansvar och att du har en vilja och förmåga att driva
verksamhet framåt.
Som förbandsförvaltare är du ett föredöme och värnar om FM värdegrund.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Övrigt:
Mer information om OR9 finns i skrivelse (HKV 2020-01-21, FM2020-280:1)
Generell beskrivning OR9 samt instruktion för rekrytering och befordran
ceremoni vid utnämning.
Urval: Genomförs lokalt av C F 17 i samverkan med ATO. Utnämning görs
centralt i FM. Vid behov kallas till kompletterande intervjuer och tester.
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Stf C F 17 Magnus Fransson, tfn 0457-47 10 02 eller Förbandsförvaltare Leif
Bergsell, mob 0706-60 33 38.
Fackliga företrädare:
Hans Bergvall, OFR/O mob 070 -949 06 08, Peter Bohnsack, OFR/S mob 070-
857 40 06, Jan-Anders Nilsson, SEKO mob 073-422 23 40
Sista ansökningsdag:
Välkommen med din ansökan senast 2022-08-28. Din ansökan ska innehålla CV
och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 01 augusti 2022
  • Plats: Ronneby, Blekinge län, Sverige
  • Förband: Blekinge flygflottilj – F 17
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-08-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan