Chef & ställföreträdande chef för MR-Säkgrupp vid Mellersta militärregionen

Om tjänsten

Mellersta militärregionen (MR M) leder bland annat Försvarsmaktens regionala underrättelse- och säkerhetstjänst i nära samverkan med Polismyndigheten, Säkerhetspolisen (SÄPO) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST).

Vi verkar för att hantera de fem huvudtyperna av säkerhetshot:

 • Kriminalitet
 • Sabotage
 • Subversion
 • Underrättelseverksamhet
 • Terrorism

Mot bakgrund av omvärldsutvecklingen finns ett ökat behov av inhämtning och regionala säkerhetsskyddsåtgärder i övrigt. Nu söker vi därför en chef och en ställföreträdande chef (OR 7 resp. OR 6) till vår MR-Säkgrupp som inrättas under 2022/2023. Tjänsten innebär resor inom Sverige. Arbetet är delvis förlagt till kvällar, nätter och helger.

MR-Säkgruppen arbetar inom ramen för militär säkerhetstjänst och huvuddelen av gruppens verksamhet utgörs av regional inhämtning. Även arbetsuppgifter omfattande bearbetning/analys, samverkan, utfrågning, rekognosering, säkerhetsskyddsplanering, utbildning och kontroller kan också förekomma.

Utvecklingsmöjligheter för specialisering inom området militär säkerhetstjänst erbjuds den personal som arbetat en längre period och som bedöms uppnå ansenlig erfarenhet samt lämplighet i befattning.

Vi uppmuntrar till en jämn könsfördelning i gruppen och ser gärna kvinnliga sökande.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Leda MR-säkgruppen bestående av sex soldater och två officerare.
 • Leda patrullens arbete inom säkerhetstjänst med inriktning mot inhämtning.

 

Kvalifikationer

 • För befattningen krävs specialistofficersutbildning eller konvertering av OF i NBO
 • B-körkort
 • FM FYSS tilläggskrav nivå 2

Meriterande

 • Militärpolis
 • Tjänstgjort vid MP/Säk/Und-förband
 • Militära förarbevis
 • Utbildad i ISUS
 • Utbildad skyddsvakt
 • Utbildning inom underrättelsetjänst
 • Utbildad utfrågare samt samtalsledare
 • Utomnordiska språkkunskaper

Personliga egenskaper

Inom ramen för gruppens verksamhet är interaktion med andra människor en mycket viktig del, följaktligen söker vi individer som har mycket god social förmåga samt god självkännedom. Även den enskildes psykiska och fysiska förmåga är viktig för att kunna lösa gruppens uppgifter. Du kommer att leda och ingå i mindre sammansatta enheter vilka uppträder självständigt och organiseras beroende på uppgiftens karaktär. Utöver detta ställs höga krav på respektive gruppmedlems förmåga att uppträda självständigt. Att arbeta i olika typer av sociala miljöer samt på olika geografiska platser är något du trivs med.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt vår värdegrund. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet samt främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Anställningsformen är en tillsvidareanställning som om du ej är anställd i Försvarsmakten kommer inledas med sex (6) månaders provanställning.

Arbetsorten är Kungsängen utanför Stockholm, men tjänstgöring på andra orter förekommer löpande. Samtycke till utlandstjänstgöring krävs för anställning i Försvarsmakten.

Under rekryteringsprocessen kommer urvalstester att genomföras. Mer information delges i samband med anställningsintervju.

Upplysningar om befattningen

Mj Edvard Sohl 070 – 523 57 79.

Fackliga företrädare

OFR/O          Per-Erik Pallin

SEKO           Thomas Klasson

SACO           Margareta Hessling

OFR/S           Kenneth Hartikainen

Samtliga nås via växeln: 08 – 584 540 00.

 

Välkommen med din ansökan senast 2022-08-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 juli 2022
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan