PRÖVA-PÅ-KURSEN 48H, 17-19 mars 2023

Om tjänsten

Har du funderat på hur det är att arbeta i Försvarsmakten? Om du måste ha militär grundutbildning? Om det går att arbeta deltid – och hur? Vilka möjligheter som finns nationellt, men också internationellt? Då kan ”48H” definitivt vara något för dig!

Kanske en bra början på något nytt
Är du intresserad av att få veta mer om hur det är att arbeta i Försvarsmakten är du är välkommen att söka pröva-på-kursen 48H. Blir du antagen kan du se fram mot en spännande helg, med nya kunskaper, oanade möten och definitivt en och annan aha-upplevelse. Du vet redan hur det är att arbeta på ett sjukhus eller på en klinik, men hur är det att arbeta i fält eller ombord – nationellt, men också internationellt?

Under helgen får du, tillsammans med andra som jobbar med hälso- och sjukvård, en inblick i hur vi i Försvarsmakten jobbar med sjukvård i en annorlunda miljö. Kursen ger dig en bred bild av Försvarsmakten där vi varvar teoretiska genomgångar med praktiska moment. Vi kommer att visa dig vår utrustning, du kommer att få se våra akutväskor och kanske får du prova avsnörande förband. Du får också se hur vi tar hand om skadade i fält under en stridssituation – snabb kamrathjälp i kombination med egna åtgärder skapar störst möjligheter till överlevnad.

Rätt till god vård
Alla svenska soldater och sjömän har rätt till god vård oavsett var de befinner sig. De löser uppgifter nationellt och internationellt på uppdrag av regering och riksdag och skall skydda Sverige och svenska intressen. De kan stå i meterdjup snö i Arjeplog, de kan vara på ett fartyg på ett stormigt Bottenhav, i en helikopter som skall landa på Gotland eller mitt ute i en 50-gradiga öken. De, och deras familjer, behöver tryggheten av att veta att någon kommer att ta hand om dem om något inträffar. Därför behöver vi läkare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal som vill göra skillnad på riktigt. Som kan och vill ta hand om dem som skyddar oss, i Sverige och på andra platser på jorden – våra soldater och sjömän.

Vi delar med oss av våra erfarenheter
Det kommer att finnas gott om tillfällen att ställa de frågor som är viktiga för just dig. Kanske om hur den militära utbildningen är och hurdet är att leva i fält. Vad innebär det att tjänstgöra nationellt, t ex på en övning? Du kanske undrar hur det fungerar att tjänstgöra utomlands. Ofta får vi frågor om hur man verkar under en insats, hur det är att bo på en camp och hur det är att vara hemifrån under lång tid. Vi får också frågor om vilka kurser som finns och hur det fungerar att vara tidvis tjänstgörande på ett av våra krigsförband. Du kommer att träffa både läkare och sjuksköterskor som har egna erfarenheter av insatser, både nationellt och internationellt och som gärna svarar på frågor. Samma gäller för dina kursinstruktörer, de har alla mycket kunskap som de så klart delar med sig av.

Under ”48H” lever du militärt
Tillsammans med andra bor du mixat i logement, du bär militär uniform och kommer att få pröva på hur det är att äta i fält. Eftersom fysisk träning är viktigt för oss i Försvarsmakten kommer du också att få pröva på det på vårt sätt – efter dina förutsättningar. Kursen börjar fredagen den 17 mars klockan 12.00 och vi slutar klockan 13.30 söndagen den 19 mars. Vi står för resan från din hemort i Sverige till Göteborg samt boende och mat under kursen, som är avgiftsfri.

Nya möjligheter i våra kvalificerade insatsförband
Kanske vill du jobba deltid i ett militärt insatsförband samtidigt som du behåller din civila huvudarbetsgivare? Kanske vill du jobba heltid i Försvarsmakten, eller är det en koppling till Försvarsmakten på hemmaplan som lockar mest? Oavsett vilket finns det goda möjligheter att hitta en lösning som passar dig. 

Vilka krav ställer vi på dig som vill gå kursen?
De läkare vi söker är i första hand färdiga eller snart färdiga specialister (akutsjukvård, anestesi, allmänmedicin, kirurgi eller ortopedi). Vi söker också sjuksköterskor med specialistutbildning (främst ambulans, anestesi, distrikt, intensivvård, operation eller röntgen). Du som till exempel är miljö- och hälsoskyddsinspektör, tandläkare, veterinär eller apotekare är också välkommen att söka.

För att bli antagen till 48H behöver du inte ha genomfört någon tidigare utbildning vid Försvarsmakten. Du får gärna ha någon militär bakgrund men det är inget krav. Du måste vara svensk medborgare, ska vara fullt frisk och ha god fysik. Det är också viktigt att du delar vår värdegrund som handlar om alla människors lika värde.

Vad händer efter kursen? 
Valet är ditt – och vårt. Du kan till exempel söka en anställning vid ett krigsförband, ansöka till Hemvärnet, eller till en specifik, tidsbegränsad, befattning vid en internationell insats.

Om din ansökan
Vi vet att många behöver ha lång framförhållning för att kunna delta på 48H. Det är skälet till att vi redan nu öppnar upp för ansökningar till kursen våren 2023. Senast den6 oktober måste du ha skickat in din ansökan. Vi går fortlöpande igenom de ansökningar som kommer in och du får ett besked om du antagits eller ej senast den 30 november. För dig som blir antagen till kursen kommer vi sedan att återkomma med mer information som bland annat omfattar detaljprogram, resebeställning mm. 
Kom ihåg att bifoga ett CV och ett personligt brev (dokument). Skriv inte i fritextfältet.

Om jag har några frågor…?
På vår hemsida www.forsvarsmakten.se/medicinalrekrytering hittar du mycket information. Det finns också en hel del material på YouTube. Här finns exempelvis filmen ”Sjukvård i Försvarsmakten” som beskriver vår verklighet som mötte oss i både Afghanistan och Afrika. Om du har några frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss på Försvarsmedicincentrum - skicka ett mail till medicinalrekrytering@mil.se så hör vi av oss.

ANNONSEN ÄR ÖPPEN TILL OCH MED DEN 6 OKTOBER
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

_________________________________

Särskilt om personuppgiftsbehandling i LIME CRM
När Försvarsmakten behandlar personuppgifter i samband med rekrytering och bemanning gäller bestämmelserna i försvarsdatalagen och försvarsdataförordningen; lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten samt förordningen om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten (2021:1207). En övergripande beskrivning av Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling och mer information om tillämplig lagstiftning finns på www.forsvarsmakten.se/personuppgifter

Utöver den personuppgiftsbehandling som framgår av Behandling av personuppgifter vid rekrytering på Försvarsmaktens webbplats behandlar Försvarsmakten, i syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens, dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information som du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM. 

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning. Därutöver kan dina och andras personuppgifter komma att behandlas vid exempelvis intervju och referenstagning. Dina personuppgifter kan alltså även komma att behandlas under urvalsprocessen i en rekrytering samt vid säkerhetsprövning, se Behandling av personuppgifter i samband med urval för rekrytering till utbildning eller anställning i Försvarsmakten och Behandling av personuppgifter vid säkerhetsprövning i Försvarsmakten på Försvarsmaktens webbplats.

I LIME CRM behandlar Försvarsmakten följande personuppgifter: 

 • namn, personnummer, kön, kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress, fotografi, CV, personligt brev, övriga till ansökan bifogade handlingar och uppgift om yrkeslegitimation. 

 För kandidater som går vidare till intervju och tester behandlas därutöver följande uppgifter

 • uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets plikt- och prövningsverk (en bokstav, samt godkänd/inte godkänd),
 • uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, 
 • uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), och 
 • sammanfattning av vad kandidaten uppgett under arbetsintervjun.

Vad används personuppgifterna till? 
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan för det jobb som du har sökt och för framtida bemanning. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

Ändamålet (syftet) med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Försvarsmakten ska få ett underlag för att kunna bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens så att Försvarsmakten ska kunna lösa de uppgifter som riksdag och regeringen har gett till myndigheten. Behandling av personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för att genomföra verksamhet som rör Sveriges försvar och säkerhet (2 kap. 2 § första stycket 1 p. försvarsdatalagen).

Vem kan ta del av uppgifterna? 
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare vid HR-avdelningen på Försvarsmedicinscentrum som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. HR-avdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten stödjer vid rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till hela Försvarsmakten. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryterande chef. 

Försvarsmakten kan dessutom komma att lämna ut personuppgifter till den som behöver ta del av uppgifterna i samband med myndighetsutövning eller andra myndighetsuppdrag. Detta sker bland annat till Socialstyrelsen för kontroll att en sökande innehar medicinsk legitimation samt till Inspektionen för vård och omsorg för kontroll om sökande har fått en varning eller erinran. Försvarsmakten kan dessutom komma att lämna ut personuppgifter till den myndighet som behöver ta del av uppgifterna i samband med tillsyn.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål. Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig 
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Försvarsmakten är ytterst ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i samband med rekrytering och bemanning. Det är även till Försvarsmakten som du vänder dig för att utöva dina rättigheter enligt försvarsdatalagen eller om du har frågor om denna personuppgiftsbehandling, se under Dina rättigheter på www.forsvarsmakten.se/personuppgifter

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 26 september 2022
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmedicincentrum – FömedC
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-10-06

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan