Militärobservatör (OF-2/3) - MINURSO, Västsahara - 2024

Om tjänsten

Insatsen, MINURSO - The United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara, grundades 1991 som en del av den fredsplan för att skapa vapenvila i konflikten mellan Marocko och Polisario (representerande Sahariska arabiska demokratiska republiken) i det angripna området Västsahara. Den operativa styrkan består idag av cirka 240 militärobservatörer. Den operativa styrkan verkar från 9 stycken teamsites fördelat på östra och västra sidan om stilleståndslinjen. På varje teamsite tjänstgör mellan 14-15 militärobservatörer. Högkvarteret är beläget i huvudstaden Laayoune. De största truppbidragarländerna är Bangladesh, Ryssland och Egypten. För närvarande tjänstgör två svenska officerare i insatsen som militärobservatörer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Patrullera dag/natt för inhämtning av information.
• Observera, övervaka samt kontrollera ingångna avtal.
• Genomföra utredningar.
• Tillhandahålla rapporter, både muntligt och skriftligt.
• Förhandla och medla i svåra situationer, vid behov av tolk.
• Genomföra andra uppgifter på order av FC/CMO.
• Beredd att leva och bo under svåra omständigheter, både fysiskt och psykiskt.

Kvalifikationer
• Yrkes- eller reservofficersexamen (Nivå OF-2/OF-3). Kaptener ur NBO-systemet som konverterats/bytt personalkategori från officer till specialistofficer är kvalificerade att söka.
• Minst 5 års aktiv tjänstgöring i militärbefattning vid Försvarsmakten, krav från FN.
• Ålderskrav 25-54 år (sökande får inte fylla 55 år under insatstiden), krav från FN.
• Godkänd fysisk och psykisk status.
• Tidigare erfarenhet från internationell militär insats (förbandsinsats, enskild insats eller motsvarade, krav från FN.
• Språkkunnig i engelska (tal, skrift och läsning), eller enligt FN:s missionsspecifika önskemål.
• Goda IT-kunskaper.
• Körkort B.

Meriterande
• Språkkunnig i något eller några av det språk som talas lokalt (spanska, franska eller arabiska)

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
• Tjänstgöring i MINURSO påbörjas med olika rotationsdatum med preliminär start maj respektive augusti 2024.
• Tjänstgöringen pågår i 12 månader.
• Lön och förmåner enligt kollektivavtal.

Rekryteringsprocess
• Rekryteringsprocessen pågår under vintern 2022 och våren 2023.
• Telefonintervju genomförs preliminärt januari 2023.
• Fysiska tester (löpning 2 km samt multitest) genomförs i egen försorg, resultat skall kunna uppvisas (mailas till AST-Ops-EI-HR@mil.se) senast v252.
• Tester vid Plikt och Prövningsverket genomförs preliminärt i perioden v308-312.
• Slutligt besked lämnas preliminärt maj 2023.

Kandidater kommer löpande underrättas om fortsatt deltagande i rekryteringsprocessen.

Utbildning inför insats - tid i anspråk
• Två veckor enskild insatsutbildning (Genomförs v.320-321, 334-335, 345-346, 408-409, 420-421).
• En vecka SERE utbildning i samband med enskild insatsutbildning (Genomförs v322, 236, 347, 410, 422).
• UNMOC (Tre veckor FN utb. I Finland).
• Eventuell utbildning tyngre militärt fordon.
• Övriga förberedelser såsom läkarbesök, säkerhetsprövning m.m.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Per Hansson eller Michael Marmerholt, Deskoff Enskilda insatser, 08-788 75 00

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Anna Maria Ringbom eller Maria Johnn, HR-generalist Enskilda insatser, 08-788 75 00

Fackliga företrädare:
OFR/O – Tomas Lahti
OFR/S – Clarence Arnstedt
Saco S – Jan Johansson
SEKO – Christian Hedberg

Samtliga fackliga företrädare kan nås via växeln 0505-45 10 00.

Välkommen med din ansökan senast 2022-12-04. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 08 september 2022
  • Plats: Västsahara, Minurso, Västsahara
  • Förband: Arméstaben
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-12-04

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan