Stabsofficer - Advisory and Liaison team (OF-3) - KFOR - Kosovo 2024

Om tjänsten

Insatsen i Kosovo har fått sitt mandat av FN:s Säkerhetsråd resolution 1244 och styrkan etablerades under 1999. Syftet med insatsen var inledningsvis att upprätthålla fred och säkerhet i regionen och att garantera rörelsefrihet för alla medborgare inom regionen, oavsett etnisk tillhörighet. Efter självständighetsdeklarationen 2008 tillkom dessutom uppgifter att stödja uppbyggnad av professionella, demokratiska och multietniska säkerhetsstrukturer. Det svenska förbandsbidraget avvecklades i slutet av 2013, kvar blev ca 8 befattningar inom KFOR och SSR. Nuvarande svenskt bidrag är 2-4 befattningar.Nato stöder genom KFOR den pågående utvecklingen av KSO (Kosovo Security Organisation) för att bidra till ett bättre omvärldsklimat samt för att utveckla och förbättra den inre säkerheten i landet och bidra till förtroendeskapande relationer mellan regionala aktörer. 

NALT arbetar med att stödja den fortsatta utvecklingen av KSF, genom att tillhandahålla råd och stöd på brigadnivå.

Befattningsbeskrivning
Som rådgivare (Operations Advisor) arbetar du direkt under Senior Operations Advisor och Operations Branch Head med rådgivning och stödja medarbetare och chefer vid Ministry of KSF (MKSF) på operativ och taktiskt nivå. Därutöver ingår även att stödja arbetet med att utarbeta långsiktiga operationsplaner, genomföra analyser och bedömningar, samt upprätta regelbundna rapporter. Vidare ska du vara beredd att stödja andra säkerhetsorganisationer i Kosovo.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Advise and assist the MKSF and KSF at the LFC, operational, and tactical level in all Operations issues.
• Liaise and interact with all relevant actors of MKSF, KSF, NATO, and bilateral partners as necessary.
• Develop, implement, execute and refine an annual Program of Work (PoW) in Operations including objectives and activities.
• Manage, coordinate and oversee all Operations related activities in KSF during regular duty hours, up to 24/7 operations if required.
• Provide internal and external Operations related analysis, assessments, and reports on a regular basis.

Kvalifikationer
• Yrkes- eller reservofficersexamen (Nivå OF-3/4).
• Godkända fysisk och psykisk status.
• Språkkunnig i engelska (tal, skrift och läsning).
• Körkort B.
• Erfarenhet av stabsarbete.

Meriterande
• Kännedom om NATO policys, inkluderande NATO Operational Planning Procedurers (OPP).
• Erfarenhet av marktaktisk och operativ verksamhet på operationell nivå.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
 
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
• Tjänstgöring i KFOR påbörjas preliminärt augusti 2024.
• Tjänstgöring pågår i 12 månader.
• Lön och förmåner enligt kollektivavtal.

Rekryteringsprocess
• Rekryteringsprocessen pågår under vintern 2022 och våren 2023.
• Telefonintervju genomförs preliminärt januari 2023.
• Fysiska tester (löpning 2 km samt multitest) genomförs i egen försorg, resultat skall kunna uppvisas (mailas till AST-Ops-EI-HR@mil.se) senast v 252.
• Tester vid Plikt och Prövningsverket genomförs preliminärt i perioden v 308-312.
• Slutligt besked lämnas preliminärt maj 2023.

Utbildning inför insats - tid i anspråk
• Två veckors enskild insatsutbildning. 
• Key leader training (KLT).
• Andra aktuella utbildningar enligt överenskommelse.
• Övriga förberedelser såsom läkarbesök, säkerhetsprövning m.m.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Per Hansson eller Michael Marmerholt, Deskoff Enskilda Insatser, 08-788 75 00

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Maria Johnn eller Anna Maria Ringbom, HR-generalist Enskilda Insatser, 08-788 75 00

Fackliga företrädare
OFR/O – Tomas Lahti
OFR/S – Clarence Arnstedt
Saco S – Jan Johansson
SEKO – Christian Hedberg

Samtliga fackliga företrädare kan nås via växeln 0505-45 10 00.

Välkommen med din ansökan senast 2022-12-04. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 08 september 2022
  • Plats: Kosovo, KFOR, Kosovo
  • Förband: Arméstaben
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-12-04

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan