Chef svenska supportgruppen vid Wing 7, Surat Thani Thailand

Om tjänsten

 

Vi söker dig som vill jobba i en spännande miljö utomlands.

Om enheten

Supportgruppen i Surat Thani tillhör F 7 och Flottiljstaben/Internationella avdelningen. Arbetsuppgifterna funktionsleds av flygstaben/TVA/RMF/RTAF gällande flygunderhåll och pooling.

Avtal har ingåtts mellan FMV och flygvapnet i Thailand om överlåtelse av ett integrerat luftförsvars-system avseende JAS 39 Gripen och SAAB 340.

Försvarsmakten har en supportgrupp i södra Thailand på Wing 7 cirka 25 km från Surat Thani. Supportgruppen består av 3 personer vilka stödjer den tekniska tjänsten kopplat mot JAS 39 Gripen. Supportgruppen planeras att verka på plats tills vidare.

Personalen i den svenska kontingenten har Surat Thani som stationeringsort och Wing 7 som tjänstgöringsort under tiden i Thailand. Det tar ca 20 minuter att ta sig till arbetet från Surat Thani. Transport mellan bostad och arbete sker i egen regi. Surat Thani är en ort med ca 150 000 invånare.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Skapa och vidmakthålla goda förutsättningar för den svenska personalen att effektivt stödja den thailändska JAS39 operatören med flygtidsproduktion/flygunderhållsverksamhet.
 • Ansvara för delområden inom flygunderhållsområdet exempelvis Säkmat, GSE, i samråd med övriga supportgruppmedarbetare.
 • Kunna träda in i övriga supportgruppmedarbetares ansvarsområden.
 • Företräda supportgruppen gentemot ledningen på basen och vara den svenske arbetsgivarens lokale företrädare.
 • Delta i den rådgivande och understödjande verksamheten, vilket kan innebära basering på annan ort i Thailand.
 • Vara sammanhållande för såväl supportgruppens personal som för medföljande och företräda dessa utåt.
 • Viss administration, budgetering och rapportering till Sverige. Detta kan komma att förändras över tiden beroende på tillkommande/borttagna uppgifter.
 • Ansvara för lokala kontakter gällande hyresavtal, skolan och tjänstefordon.
 • Vidmakthålla kontakten med Svenska ambassaden och andra svenska verksamheter i Thailand.
 • Vara mottagande part vid officiella svenska besök på Wing 7.

Kvalifikationer

 • Officer i teknisk tjänst (OF 2-3) eller nuvarande OR med NBO bakgrund
 • Flygtekniker JAS 39 C/D
 • Fenix utbildning
 • God verbal och skriftlig förmåga i svenska och engelska
 • Svenskt medborgarskap
 • B-körkort manuell växellåda

Meriterande kvalifikationer

 • Dokumenterad god ledarskapserfarenhet
 • Säkerhetsmannautbildning
 • Signalskydds- och systemoperatörsutbildning på MGSI
 • Nyckeladministratör signalskydd
 • Allmän IT-kunskap (konfigurering, programvaror, nätverk etc.)

Annan formell kompetens kan ersätta delar av ovanstående meriterande kvalifikationer. De meriterande kvalifikationer som inte innehas kan också inhämtas genom kompletteringsutbildning/praktik efter överenskommelse med verksamhetsansvarig (F 7) före tjänstgöringens start i Thailand.

Personliga egenskaper

Förmåga att verka i och företräda detachementet på ett diplomatiskt sätt, i den miljö och under de speciella lydnadsförhållanden som förutses på Wing 7 i Thailand.

Den speciella miljö som tjänstgöringen och verksamheten utomlands innebär ställer stora krav på god samarbetsförmåga, social kompetens och flexibilitet.

Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se). Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Tjänstgöringens längd

Befattningsplaceringen är tidsbegränsad. Tjänstgöringen i Thailand omfattar 3 år, med början sommaren 2023. Härutöver kommer förberedelserna i Sverige och Thailand kräva att sökanden redan tidigare går in i befattningen. Tjänstgöringen är ett resultat av bilaterala avtal mellan Sverige och Thailand vilka kan komma att ändras med tiden. Det kan i sin tur innebära att kontraktstider m.m. påverkas.

Övrigt

 • Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands tillämpas (URA), vilket bl. a innebär förtroendearbetstid.
 • Arbetet innebär arbete på oregelbundna tider, ex dag, kväll, natt och helgdagar och tjänstgöring på andra verksamhetsplatser inom och utanför Thailand.
 • Har du familj finns det möjlighet för den att följa med, vilket vi rekommenderar. För barn i skolåldern erbjuds undervisning på engelska (Surat Thani Internationel School) eller via distans.  
 • Försvarsmaktens regler för fysisk standard gäller.
 • Innan du börjar din tjänstgöring får du genomföra en besöksresa till Surat Thani efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast 2022-10-23.

Din ansökan ska innehålla CV med personligt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt beskriver din familjesituation.

Kontaktpersoner
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta;

C SwAFSG TH,
Joakim Philipson, +66 98 014 22 15
E-post: joakim.philipson@mil.se

C Internationella avdelningen,
Roger Saxin, 0510-47 76 11
E-post: f7-internationella-avd@mil.se

Internationella avdelningen,
Åsa Wikström, 0510-47 71 15  
Mikael Svensson, 0510–47 70 99
E-post: f7-internationella-avd@mil.se
  
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller, 0704-61 44 00
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson, 0510-47 77 08
SACO, Ulf Svensson, 0510-47 74 63
SEKO, Erling Svensson, 072-98 11 659

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 03 oktober 2022
 • Plats: Thailand - Surat Thani, Surat Thani, Thailand
 • Förband: Skaraborgs flygflottilj – F 7
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-10-23

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan