Underrättelsebefäl vid Särskilda operationsgruppen

Om tjänsten

Beskrivning av förbandet

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. SOG´s främsta egenskaper är hög kvalitet, hög tillgänglighet, stor rörlighet, flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi strävar efter enkelhet såväl i planering som i genomförande, oförutsägbarhet genom okonvetionella och flexibla metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet i genomförandet.

Vi har högkvalitativ, uppgiftsanpassad och lätt utrustning för att kunna ha stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa uppgifter som de reguljära förbanden av olika orsaker inte har möjlighet att lösa.

Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Fokus för underrättelsesektionen är att förse chefer med beslutsunderlag och inblandade enheter med underlag för genomförande. Sektionen är delaktig i förbandets planeringsarbeten och har en central roll.

Som underrättelsebefäl kommer din huvudsakliga uppgift vara att bearbeta och analysera information och därigenom delta i produktion av underlag för beslut och genomförande. Informationen som bearbetas/analyseras kommer från en mängd olika källor. Underlagen som produceras ställer höga krav på noggrannhet och detaljupplösning, ibland under stor tidspress. Du kommer även självständigt arbeta med projekt av olika karaktär. Specialförbanden verkar i såväl mark- som i sjö och luftarenan och ser gärna sökande från samtliga stridskrafter.

 

Krav:

Svensk medborgare

Officersutbildning (OF, SO alt RO) alt annan relevant utbildning från myndighet med uppgifter liknande Försvarsmaktens.

Genomförd och godkänd svensk militär värnplikt (vpl), grundläggande militär utbildning (GMU) alt grundutbildning (GU).

Erfarenhet från tjänstgöring i underrättelsebefattning inom Försvarsmakten eller myndighet med liknande uppgifter.

FM FysS tilläggskrav nivå 3

Körkort lägst B

 

Meriterande:

Metodkunskap och erfarenhet av taktisk/stridsteknisk bearbetning och analys (multi-source).

Specifika erfarenheter inom någon/några av följande område:

 • Underrättelseledning
 • HUMINT
 • IMINT

Genomförd GK Und, GK MLA, GK FRÄMST samt fortsättningskurs på respektive GK.

Goda datorvana och förmåga att lära sig nya programvaror. Erfarenhet av mjukvaror som kan användas som stöd i bearbetningsprocessen ( ex. I2, ArcGIS, MS Excel och databashanteringsprogram).

Underrättelse- eller utredningsarbete inom andra myndigheter.

Genomförd utlandstjänst i underrättelsebefattning.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:

 • god social- och samarbetsförmåga
 • initiativförmåga
 • flexibilitet
 • stresstålighet
 • noggrannhet
 • förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.

 

Övrigt

Intern utbildning kommer att genomföras vid förbandet.

 

Tillträde mm

Placering tillsvidare, tidigast från 2023-06-01 eller enligt överenskommelse.

 

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:

Kontakta SOG, sog@mil.se  att: Undbefäl

 

Ansökan

Ansökan skall innehålla:

 • CV
 • Personligt brev
 • Kopia på körkort
 • Bestyrkt kopia på intyg av genomförd vpl, GMU eller GU
 • Bestyrkt kopia på intyg av ev. officers-/specialistofficersexamen

Andra bestyrkta intyg/bevis motsv. som styrker erfarenheter/kompetenser får bifogas. Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer, tester mm. 

 

Sista datum för ansökan:

2022-10-23

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 12 september 2022
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Särskilda operationsgruppen - SOG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-10-23

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan