Infrastrukturhandläggare vid Södra Militärregionens stab

Om tjänsten

Befattningen erbjuder

Södra Militärregionen (MR S) med territoriella förband och hemvärnsförband står inför en spännande utveckling, som infrastrukturhandläggare erbjuds du att vara en viktig del i detta. Utveckling av den militära infrastrukturen sker i hela regionen och omfattar följande län, Östergötland-, Jönköping-, Kalmar-, Kronoberg-, Blekinge- och Skåne län. Södra Militärregionen organisation, Stab grupperad i Revingehed, 5 utbildningsgrupper (Linköping, Eksjö, Växjö, Karlskrona och Revingehed). Där utöver är MR S organiserad med 11 hemvärnsbataljoner med tillhörande funktionsförband. Under perioden till 2030 kommer att antal territoriella förband att tillväxta i regionen.

Södra Militärregionens stab består av 10 sektioner (J0 till J 9) bemannas med ca 60 medarbetare och Du kommer att arbeta i en sektion som jobbar i nära samarbete med varandra för att utveckla militär infrastruktur (anskaffning, vidmakthållande och avveckling) för Södra Militärregionens krigsförband. Du kommer att bidra med kunskap till både MR S stab, utbildningsgrupper och hemvärnsförbanden.

Om Södra Militärregionen (stab)

Chefen Södra Militärregionen ansvarar för all territoriell verksamhet samt utveckla och vidmakthålla territoriella förband och hemvärnsförband. Södra Militärregionen leds av HKV Insatsstaben avseende all insatsverksamhet och krigsplanering. Produktionsledning leds av Stridskraften Hemvärnet (HKV PROD RIKSHV).

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som infrastrukturhandläggare inom Södra Militärregionen, deltar du i utvecklingsarbetet av krigsförbanden. Du deltar i och/eller i vissa frågor leder du beredning och utveckling av förbandens infrastrukturella behov. I arbetsuppgiften ingår att bereda och sammanställa Södra Militärregionen samlade infrastrukturella behov och kontinuerligt följa upp aktuella ärenden genom dialog med Utbildningsgrupper, Garnisonchefer, Lokalplaneringsenhet Syd (LplE S) och i vissa fall även fortifikationsverket (FortV).

Kvalifikationer

· Du har några års erfarenhet av arbete med samhällsplanering/fysisk planering samt beredning inom offentlig verksamhet

· Du har erfarenhet av att vara delaktig i utvecklingsarbete och projektledning

· God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

· B-körkort

Meriterande

· Erfarenhet av arbete i högre/regional stabsnivå med Försvarsmaktens infrastrukturprocess, exempelvis vid Högkvarteret, Fortifikationsverket eller regional nivå

· Några års erfarenhet av arbete i en dynamisk organisation under tillväxt/utveckling

· Kännedom om fastighetsjuridik och miljölagstiftning

Personliga egenskaper

Som medarbetare hos Södra Militärregionen kommer du att vara ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund. För att lyckas i rollen som infrastrukturhandläggare drivs du av att samarbeta med andra och har ett lösningsorienterat och kommunikativt förhållningssätt samt vill nå resultat. Vi värdesätter att du har en hög integritet. Du har ett gott omdöme och trivs med att arbeta självständigt och drivande i tillfälligt sammansatta grupper. Du gillar att skapa och behålla nya kontakter. Vidare har du förmåga att se samband, tänka analytiskt och strukturerat samt även hitta praktiska lösningar.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare, heltid som inleds med sex månaders provanställning, för dig som inte är tillsvidareanställd hos Försvarsmakten

Arbetsort: Lund, Revingehed, resor förekommer i varierande omfattning

Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

I Försvarsmakten är fysisk träning en arbetsuppgift med 3 h/vecka.

Upplysningar om befattningen

Planchefen J 5 Överstelöjtnant Jonas Eriksson, tel: 073-066 73 10.

Information om rekryteringsprocessen

Linus Eliasson, HR-specialist rekrytering: 0723-843531

Fackliga företrädare

OF: Thomas Johansson

OFR/S: Senadin Sela

SACO: Maria Iglesias

SEKO: Sven Erik Borg

Samtliga nås via växeln: 046-368000

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-10-14. Din ansökan bör innehålla CV samt personlig beskrivning där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.

Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen här.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 14 september 2022
  • Plats: Lund, Skåne län, Sverige
  • Förband: Södra Militärregionen - MR S
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-10-14

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan