Läkare till Försvarshälsan Livgardet

Om tjänsten

Nu kan du vara med och jobba för ett starkare försvar. I Försvarsmakten kan du jobba med företagshälsovård på en omväxlande arbetsplats med ett syfte utöver den vanliga. Som företagsläkare på regementet Livgardet kommer du bidra till en stark försvarsmakt som försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Vi är kända för de blåklädda soldater som ofta bevakar de kungliga slotten men har också förband med militärpolis och säkerhetstjänst liksom markstridsförband. Vi svarar även för internationell kursverksamhet, försvarsmusikkårer och utbildning av personal till internationella insatser.

Försvarshälsan på Livgardet bedriver företagshälsovård för anställda medarbetare samt hälso- och sjukvård för värnpliktiga. Vi upprätthåller sjukvårdsberedskap på militära övningar och är en integrerad del i förbandets samlade insatser.

Försvarshälsan vid Livgardet omfattar avdelningarna i Kungsängen nordväst om Stockholm, i centrala Stockholm/Gärdet samt vid Militärhögskolan Karlberg i Solna. I Kungsängen tjänstgör tre läkare över tid och i Stockholm/Gärdet en läkare. I övrigt finns sjuksköterska/företagssköterska, fysioterapeut/ergonom, psykolog, arbetsmiljöingenjör, hälsopedagog och medicinsk sekreterare hos oss.

Som företagsläkare på Livgardet kommer du jobba i en omväxlande och spännande miljö med både militär och civil personal. Du kommer att utgöra en viktig del i Försvarshälsan och Försvarsmakten och bidra till personalens förmåga att lösa sin uppgift. Därmed blir du en viktig del för att skapa en frisk och stark försvarsmakt. För rätt person finns möjlighet att delta i utbildning, inom ramen för anställningen, för att erhålla specialistkompetens inom arbetsmedicin/företagshälsovård.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Genomföra tjänstbarhetsbedömningar inför anställning och utlandstjänstgöring
 • Genomföra lagstadgade medicinska kontroller
 • Arbeta i nära samspel med Försvarshälsans andra yrkeskategorier
 • Främjande, förebyggande och efterhjälpande arbete utifrån identifierade behov i samverkan med verksamheten.
 • Delta som en oberoende resurs för regementets chefer att, tillsammans med sina medarbetare, skapa förutsättningar för hälsosamma, säkra och väl fungerande arbetsplatser.
 • Arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå

Kvalifikationer

 • Legitimerad läkare med specialistkompetens. Specialiteten ska ge behörighet att, efter intern utbildning, erhålla bevis om specialistkompetens i arbetsmedicin. Kompetensen ska vara aktuell.

Meriterande

 • Bevis om specialistkompetens i arbetsmedicin/företagshälsovård.
 • Dokumenterad erfarenhet av medicinska tjänstbarhetsbedömningar, lagstadgade medicinska kontroller och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Personliga egenskaper
Du behöver vara samspelande, flexibel och initiativtagande för att kunna möta de behov som uppstår i verksamheten. Det krävs att du är självgående i din tjänsteutövning samtidigt som en god samarbetsförmåga är en förutsättning.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Huvudsaklig arbetsplats är Kungsängen, men tjänstgöring kan också förekomma vid våra avdelningar i Stockholm och vid Karlberg. Vi erbjuder tillsvidareanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning. Det finns mycket goda förutsättningar för träning, med tillgång till träningsanläggningar och träning på arbetstid tre timmar per vecka. 31 dagars semester från 30 års ålder och 35 dagars semester från 40 års ålder.
I befattningen kan tilläggsuppdrag som medicinskt ansvarig läkare bli aktuellt.

För upplysningar om anställningsprocessen kontakta:
Rickard Sellin, tjf C Försvarshälsan Livgardet, mejl rickard.sellin@mil.se

För upplysningar om tjänsten kontakta:
Cajsa-Stina Janland, företagssköterska, tfn 070-298 52 03

Fackliga företrädare
Johan Gillemyr, SACO
Stefan Morin, OFR/O
Kenneth Hartikainen, OFR/S
Tomas Klasson, SEKO

Samtliga nås via växeln 08-584 540 00

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2022-10-07. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

_________________________________

Särskilt om personuppgiftsbehandling i LIME CRM
När Försvarsmakten behandlar personuppgifter i samband med rekrytering och bemanning gäller bestämmelserna i försvarsdatalagen och försvarsdataförordningen; lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten samt förordningen om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten (2021:1207). En övergripande beskrivning av Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling och mer information om tillämplig lagstiftning finns på www.forsvarsmakten.se/personuppgifter

Utöver den personuppgiftsbehandling som framgår av Behandling av personuppgifter vid rekrytering på Försvarsmaktens webbplats behandlar Försvarsmakten, i syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens, dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information som du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM. 

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning. Därutöver kan dina och andras personuppgifter komma att behandlas vid exempelvis intervju och referenstagning. Dina personuppgifter kan alltså även komma att behandlas under urvalsprocessen i en rekrytering samt vid säkerhetsprövning, se Behandling av personuppgifter i samband med urval för rekrytering till utbildning eller anställning i Försvarsmakten och Behandling av personuppgifter vid säkerhetsprövning i Försvarsmakten på Försvarsmaktens webbplats.

I LIME CRM behandlar Försvarsmakten följande personuppgifter: 

 • namn,
 • personnummer,
 • kön,
 • kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress,
 • fotografi,
 • CV,
 • personligt brev,
 • övriga till ansökan bifogade handlingar och
 • uppgift om yrkeslegitimation. 

 För kandidater som går vidare till intervju och tester behandlas därutöver följande uppgifter

 • uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets plikt- och prövningsverk (en bokstav, samt godkänd/inte godkänd),
 • uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, 
 • uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), och 
 • sammanfattning av vad kandidaten uppgett under arbetsintervjun.

Vad används personuppgifterna till? 
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan för det jobb som du har sökt och för framtida bemanning. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

Ändamålet (syftet) med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Försvarsmakten ska få ett underlag för att kunna bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens så att Försvarsmakten ska kunna lösa de uppgifter som riksdag och regeringen har gett till myndigheten. Behandling av personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för att genomföra verksamhet som rör Sveriges försvar och säkerhet (2 kap. 2 § första stycket 1 p. försvarsdatalagen).

Vem kan ta del av uppgifterna? 
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare vid Bemanningsavdelningen på Försvarsmedicinskt centrum som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. Bemanningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten ansvarar för rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till hela Försvarsmakten. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryterande chef. 

Försvarsmakten kan dessutom komma att lämna ut personuppgifter till den som behöver ta del av uppgifterna i samband med myndighetsutövning eller andra myndighetsuppdrag. Detta sker bland annat till Socialstyrelsen för kontroll att en sökande innehar medicinsk legitimation samt till Inspektionen för vård och omsorg för kontroll om sökande har fått en varning eller erinran. Försvarsmakten kan dessutom komma att lämna ut personuppgifter till den myndighet som behöver ta del av uppgifterna i samband med tillsyn.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål. Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig 
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Försvarsmakten är ytterst ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i samband med rekrytering och bemanning. Det är även till Försvarsmakten som du vänder dig för att utöva dina rättigheter enligt försvarsdatalagen eller om du har frågor om denna personuppgiftsbehandling, se under Dina rättigheter på www.forsvarsmakten.se/personuppgifter

______________________________

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 05 september 2022
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmedicincentrum – FömedC
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-10-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan