Specialistsjuksköterska till försvarsmaktens fartyg

Om tjänsten

 Specialistsjuksköterska till försvarsmaktens fartyg

Om förbandet
Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, göra insatser mot yt-, luft- och undervattensmål, samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Insatser genomförs nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter
Som fartygssköterska vid försvarsmaktens fartyg innehar du den högsta medicinska kompetensen ombord. Det innebär att du ska omhänderta sjuka och skadade samt genomföra triage vid större sjukdoms-/skadeutfall vid eget fartyg eller vid en enhet som ditt fartyg fått order att stödja. Du ska delta i arbete på skadeplats likväl som du ska kunna följa med patient vid medicinsk evakuering. Som sjuksköterska på fartyg har du även uppgift att verka preventivt, tidigt stävja sjukdomsutbrott och lindra och omhänderta mindre åkommor direkt ombord. Därmed kan fartyget hålla ett högt personellt stridsvärde vilket i sig bidrar positivt till stridsuppgiftens lösande. I ditt arbete ingår att utbilda och utveckla övriga besättningsmedlemmars sjukvårdskunskaper. Du förväntas delta i den övriga fartygstjänsten och stort fokus kommer ligga på att göra dig integrerad som besättningsmedlem. I tjänsten ingår fysisk träning på arbetstid.

Kvalifikationer

 • Legitimerad sjuksköterska med specialistexamen inom ambulans och/eller anestesi
 • Minst två års aktuell erfarenhet från arbete inom ambulans och/eller anestesi
 • Aktuell erfarenhet av prehospital akutsjukvård
 • Simning 400 m samt livräddning 
 • Fullt frisk och uppfyller Försvarsmaktens fysiska baskrav
 • B-körkort

Meriterande

 • Militär grundutbildning motsvarande värnplikt, GSU/GMU eller annan svensk militär utbildning
 • Erfarenheter av att tjänstgöra till sjöss
 • Tidigare militär utlandstjänstgöring i klinisk befattning
 • TCCC, DSTC, PHTLS eller likvärdiga kurser
 • Utbildning i eller erfarenhet av att utbilda andra
 • A-HLR-utbildning

Personliga egenskaper
Du är stresstålig, lyhörd och servicemedveten samt har ett professionellt förhållningssätt till din omgivning. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du är strukturerad och flexibel samt har en hög egen drivkraft. Du är beredd att rycka in där det behövs, oavsett om det är en medicinsk uppgift eller inte. Vi söker dig som tror på människors lika värde, har demokratiska värderingar och är beredd att tjänstgöra både nationellt och internationellt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. 

Övrigt
Som deltidstjänstgörande i Försvarsmakten  behåller du din civila arbetsgivare som huvudarbetsgivare men tjänstgör hos oss tidvis. Det kan vara för kortare perioder men också under längre tid. Uppdelat över en längre tid kan det uppgå till omkring 1-2 månader per år. När du tjänstgör är det för att genomföra övningar, gå olika former av utbildningar (medicinska eller militära) eller genomföra nationella/internationella insatser. I början av din anställning får du en plan för hur du kommer att arbeta de kommande åren så att du kan informera din arbetsgivare. Vid anställning kommer introduktionsutbildning att genomföras. Utbildningens längd och innehåll anpassas efter tidigare militära kunskaper och erfarenheter.
Har du ingen tidigare militär bakgrund kommer du att genomföra en anpassad grundläggande militär soldatutbildning (GSU).

Typ av anställning: Tillsvidare anställning med tidvis tjänstgöring enligt Officersförordningen 20§. Provanställning på sex månader tillämpas.
Arbetsort: 3.sjöstridsflottiljen, Karlskrona
Tillträde: Snarast efter överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning

Uttagning
Vi kallar till uttagningsprövningar vid 3.sjöstridsflottiljen, Karlskrona under v.246. Dessa tar en hel dag i anspråk (personlig intervju, fystester, säkerhetsintervju och medicinsk undersökning). OBS! Test i simning 400 m samt livräddning genomförs i egen regi i simhall på hemorten varefter intyg medtages till uttagningsprövning.

Upplysningar om tjänsten
Logo sjv/Flj SjvO, 3.sjöstridsflottiljen, Emma Berg, emma.bengtsson@mil.se

Om rekryteringsprocessen: Maria Sääf Westin, HRA FömedC, tel: 070-596 23 38, maria.saaf@mil.se

Fackliga representanter
Officersförbundet: Mats Thuresson
Försvarsförbundet: Jan Wasberg
SACO: Birgitta Strauss
Samtliga personer ovan nås via växel, 0455-85000

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-10-07. Din ansökan skall innehålla CV med två referenser samt ett personligt brev. Gymnasiebetyg, intyg om sjuksköterskeexamen och specialistsjuksköterskeexamen ska bifogas. Intyg/betyg från GMU, värnplikt eller annan militär tjänstgöring bifogas också, samt annan relevant dokumentation
I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

--------------------------------------------------------

Särskilt om personuppgiftsbehandling i LIME CRM
När Försvarsmakten behandlar personuppgifter i samband med rekrytering och bemanning gäller bestämmelserna i försvarsdatalagen och försvarsdataförordningen; lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten samt förordningen om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten (2021:1207). En övergripande beskrivning av Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling och mer information om tillämplig lagstiftning finns på www.forsvarsmakten.se/personuppgifter

Utöver den personuppgiftsbehandling som framgår av Behandling av personuppgifter vid rekrytering på Försvarsmaktens webbplats behandlar Försvarsmakten, i syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens, dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information som du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM. 

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning. Därutöver kan dina och andras personuppgifter komma att behandlas vid exempelvis intervju och referenstagning. Dina personuppgifter kan alltså även komma att behandlas under urvalsprocessen i en rekrytering samt vid säkerhetsprövning, se Behandling av personuppgifter i samband med urval för rekrytering till utbildning eller anställning i Försvarsmakten och Behandling av personuppgifter vid säkerhetsprövning i Försvarsmakten på Försvarsmaktens webbplats.

I LIME CRM behandlar Försvarsmakten följande personuppgifter: 

namn, personnummer, kön, kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress, fotografi, CV, personligt brev, övriga till ansökan bifogade handlingar och uppgift om yrkeslegitimation. 

För kandidater som går vidare till intervju och tester behandlas därutöver följande uppgifter:

uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets plikt- och prövningsverk (en bokstav, samt godkänd/inte godkänd), uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), och sammanfattning av vad kandidaten uppgett under arbetsintervjun.

Vad används personuppgifterna till? 
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan för det jobb som du har sökt och för framtida bemanning. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

Ändamålet (syftet) med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Försvarsmakten ska få ett underlag för att kunna bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens så att Försvarsmakten ska kunna lösa de uppgifter som riksdag och regeringen har gett till myndigheten. Behandling av personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för att genomföra verksamhet som rör Sveriges försvar och säkerhet (2 kap. 2 § första stycket 1 p. försvarsdatalagen).

Vem kan ta del av uppgifterna? 
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare vid Bemanningsavdelningen på Försvarsmedicinskt centrum som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. Bemanningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten ansvarar för rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till hela Försvarsmakten. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryterande chef. 

Försvarsmakten kan dessutom komma att lämna ut personuppgifter till den som behöver ta del av uppgifterna i samband med myndighetsutövning eller andra myndighetsuppdrag. Detta sker bland annat till Socialstyrelsen för kontroll att en sökande innehar medicinsk legitimation samt till Inspektionen för vård och omsorg för kontroll om sökande har fått en varning eller erinran. Försvarsmakten kan dessutom komma att lämna ut personuppgifter till den myndighet som behöver ta del av uppgifterna i samband med tillsyn.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål. Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig 
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Försvarsmakten är ytterst ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i samband med rekrytering och bemanning. Det är även till Försvarsmakten som du vänder dig för att utöva dina rättigheter enligt försvarsdatalagen eller om du har frågor om denna personuppgiftsbehandling, se under Dina rättigheter på www.forsvarsmakten.se/personuppgifter

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Förbandet verkar såväl nationellt som internationellt. Fartyg och stab utbildar och tränar såväl sjömän som officerare till omedelbart insatsberedda förband. Flottiljen bidrar också löpande med personal till olika internationella insatser.

Året om och dygnet runt bidrar flottiljen till säkerhet genom att patrullera och övervaka det svenska sjöterritoriet.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 19 september 2022
 • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Tredje sjöstridsflottiljen – 3.sjöstridsflj
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Deltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-10-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan