Underrättelseassistent vid Särskilda operationsgruppen

Om tjänsten

Beskrivning av förbandet

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. SOG´s främsta egenskaper är hög kvalitet, hög tillgänglighet, stor rörlighet, flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi strävar efter enkelhet såväl i planering som i genomförande, oförutsägbarhet genom okonvetionella och flexibla metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet i genomförandet.

Vi har högkvalitativ, uppgiftsanpassad och lätt utrustning för att kunna ha stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa uppgifter som de reguljära förbanden av olika orsaker inte har möjlighet att lösa.

Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Fokus för underrättelsesektionen är att förse chefer med beslutsunderlag och inblandade enheter med underlag för genomförande. Sektionen är delaktig i förbandets planeringsarbeten och har en central roll.

Som underrättelseassistent och informationsansvarig inom sektionen kommer din huvudsakliga uppgift vara att stödja övriga medarbetare på sektionen med strukturerande bearbetning av information samt ansvara för sektionens informationshanteringstjänst. Detta kan exempelvis innebära enklare produktion av underrättelser; Tillse att information lagras på ett strukturerat sätt i en databas eller på annat sätt registrera information som inkommer eller produceras vid sektionen. Beroende på eget engagemang och kunskaper kan uppgifterna även innefatta självständig och mer kvalificerad analys/produktion av underrättelser. Specialförbanden verkar i såväl mark- som i sjö och luftarenan och ser gärna sökande från samtliga stridskrafter.

Som underrättelseassistent ser vi gärna att du vill utvecklas i din roll, för att efterhand utbilda dig till specialistofficer. 

 

Krav:

Svensk medborgare

Genomförd och godkänd svensk militär värnplikt (vpl), grundläggande militär utbildning (GMU) alt grundutbildning (GU)

Erfarenhet från tjänstgöring i underrättelsebefattning inom Försvarsmakten eller myndighet med liknande uppgifter

FM FysS tilläggskrav nivå 3

Körkort lägst B

 

Meriterande:

Specialistofficersutbildning inom und/säk

Erfarenhet av informationshantering och databasadministration

Hög IT-kompetens och förmåga att lära sig nya programvaror. Erfarenhet av mjukvaror som kan användas som stöd i bearbetningsprocessen ( ex. I2, ArcGIS, MS Excel).

Genomförd utlandstjänst i underrättelsebefattning.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:

 • god samarbetsförmåga
 • initiativförmåga
 • flexibilitet
 • stresstålighet
 • noggrannhet
 • förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.

 

Övrigt

Intern utbildning kommer att genomföras vid förbandet.

 

Tillträde mm

Tidigast från 2023-06-01 eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning, Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar,  (GSS/K).

Provanställning om 6 månader tillämpas vid nyanställning inom Försvarsmakten.

 

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:

Kontakta SOG, sog@mil.se  att: Undass

 

Ansökan

Ansökan skall innehålla:

 • CV
 • Personligt brev
 • Kopia på körkort
 • Bestyrkt kopia på intyg av genomförd vpl, GMU eller GU
 • Bestyrkt kopia på intyg av ev. officers-/specialistofficersexamen

Andra bestyrkta intyg/bevis motsv. som styrker erfarenheter/kompetenser får bifogas. Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer, tester mm. 

 

Sista datum för ansökan:

2022-10-23

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 12 september 2022
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Särskilda operationsgruppen - SOG
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-10-23

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan