Ansökan FHS Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar 2023 steg 1

Om tjänsten

Under 2023 genomförs den centralt sammanhållna chefsaktiviteten ”Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar” i samverkan med MSB. Kursen, som genomförs av Centrum för totalförsvar- och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan (FHS/CTSS), omfattar två steg. Dessa kurser kan inte sökas av FM-anställda på annat sätt än enligt denna skrivelse.

Steg 1 genomförs vid två tillfällen (8+8 platser) under våren 2023 och vänder sig till chefer, högre tjänstemän och handläggare som i sitt arbete behöver vara väl insatta i samhällets krisberedskap och totalförsvar samt i säkerhetspolitik och frågor som rör civil-militär samverkan. Omgångarna, som är lika, genomförs:

 • Omg 1:1, v 5, 6, 7, 2023-01-30—02-17
 • Omg 1:2, v 19, 20, 21, 2023-05-08--26

Då trycket är högt i samhället på denna typ av utbildning kan det komma att tillföras ytterligare ett tillfälle med steg 1. Denna genomförs i så fall under v 35-37 2023. Detta tillfälle är dock inte i nuläget sökbart och kommer i så fall hanteras i särskild ordning.

 

 Information om steg2 (där ansökan sker i separat annons): 

Steg 2 genomförs vid ett tillfälle (8 platser) och vänder sig till chefer och högre tjänstemän som bereder och beslutar i frågor avseende samhällets krisberedskap och totalförsvar. Kursen är avsedd för personer som tidigare genomfört, eller blir antagna till, steg 1 under 2023. Steg 2 består av två delar, uppdelade på hösten 2023 (fyra veckor) och våren 2024 (tre veckor). Steg 2 genomförs:

 • Del 1: v 39-40 + 42-43, 2023-09-25--10-06 + 10-16--10-27 (2+2 veckor)
 • Del 2: 2024 våren (3 veckor), datum ej bestämt

För att vara kvalificerad att genomföra  kursernas olika steg bör sökande vara officer på nivå 4 eller högre eller civil medarbetare på motsvarande nivå. Sökande bör ha en relevant befattning, eller ha en planering mot en sådan där stor vikt läggs på kursens relevans för nuvarande eller planerad befattning, oavsett nivå på tjänsten. Separat ansökan och antagning till FM platser i de två utbildningsstegen tillämpas. Sökande ska ange prioritering på vilken av omgång 1 som önskas.

Kurskostnaden betalas av HKV medan respektive förband betalar övriga elevkostnader.

 

Ansökan till utbildning sker elektroniskt (eller annat med LEDS PERS Cpus överenskommet sätt) via www.forsvarsmakten.se under lediga jobb och utbildningar. under perioden 2022-09-20—2022-11-15. (Lättast sker ansökan via dator, ej mobil.)

 

Slutlig antagning till båda kurserna sker under december 2022 genom skrivelse i VIDAR.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 september 2022
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär/Civil
 • Sista ansökningsdag:2022-11-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan