13. Säkerhetsbataljon söker stridsledningsbefäl till bataljonsstaben

Om tjänsten

 

13. Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och innehåller delar från armén, marinen och flygvapnet.

Världen är i ständig förändring. Dagens konflikter och möjligheter till informationsspridning kan ha stor påverkan utanför stridens arena. Att inneha kännedom om motståndarens intentioner, kapacitet och avsikt är av stor betydelse för att alltid ligga steget före och en viktig del i vårt arbete. Med ett brett spektra av funktioner och metoder stoppar 13. Säkerhetsbataljon säkerhetshotande verksamhet.

13.Säkerhetsbataljon verkar med små patruller över stora ytor för att tidigt upptäcka och kunna motverka säkerhetshotande verksamhet innan motståndaren har lyckats utföra sitt uppdrag. Förmågan att verka då det råder låg beredskap är ett framträdande drag för vårt förband.

Vi motverkar de fem huvudtyperna av säkerhetshot, såväl inom Sveriges gränser som utomlands:

 • Kriminalitet
 • Sabotage
 • Subversion
 • Underrättelseverksamhet
 • Terrorism

 

13.Säkerhetsbataljon söker stridsledningsbefäl till bataljonsstabens genomförandesektion

13.säkerhetsbataljon stab består av olika sektioner som tillsammans arbetar med planering, genomförandeledning och uppföljning av förbandet. Genomförandesektionen (S3) har som uppgift både inom produktion och insats att planera och leda förbandet. Stödja högre chef med framtagande av beslutsunderlag, uppföljning och vidhållande av förbandet. Sektionen ansvara och funktionsleder somliga av bataljonensfunktioner och sensorer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Stridsledningsbefäl ingår i genomförandesektionen. Stridsledningsbefälet stöttar sektionen administrativt och tekniskt kopplat till de olika stödsystem som återfinns på bataljonen. Inom ramen för detta ingår att stödja genomförandechefen vid insatsplanering och orderskrivning, producera underlag för bataljonens stridsledning, stödja stridsledaren, strukturera ordrar, föra protokoll vid sammanträden samt sammanhålla den dagliga stabstjänsten vid bataljonen.


Kvalifikationer

 • Körkort B
 • Genomförd värnplikt eller GU med godkända betyg

Meriterande

 • Godkänd befattningsutbildning som stabssoldat/stabsassistent
 • Militära förarbevis: LPTGB, TPTGB, TLB, TLSV
 • Erfarenhet av arbete i stabsmiljö
 • Utbildning i kryptosystem
 • Utbildning i ArcGIS Pro
 • Tidigare arbete i VIDAR och EMILIA
 • Tjänstgjort på säk-/span-/eller jägarförband
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skift på svenska och engelska
 • Goda kunskaper i MS Office


Personliga egenskaper

Vi ser att du som sökande är en trygg och prestigelös individ. Du trivs bra med att arbeta i ett högt tempo såväl större grupper som enskilt. Du är lyhörd och känner ett ansvar för både din egen och dina kollegors utveckling och välmående samt vill bidra till en god arbetsmiljö där Försvarsmaktens värdegrunder är vägledande. Arbete ställer krav på hög initiativförmåga och strukturerat arbete. Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper, lämplighet för befattning och tidigare meriter.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Upplysningar om tjänsten

Den aktuella tjänsten är GSS/K, placering OR4. Tjänsten är tidsbegränsad till 8 år med chans till förlängning om 4 år. 6 månades provanställning tillämpas om du inte arbetar i Försvarsmakten idag. Befattningen är placerad på Livgardet i Kungsängen.

Sista datum för ansökan: 2022-10-17

Kallelse till intervju skickas löpande.

Anställning preliminärt: Snarast efter överenskommelse.

Övrigt

Arbetsort: Kungsängen

Upplysningar om befattningen:
Fj Kajsa Lundberg 070 8478967

Information om rekryteringsprocessen:
LG-13sakbat-rekrytering@mil.se
 

Fackliga företrädare

Kenneth Hartikainen OFR/S

Stefan Morin OFR/O

Johan Gillemyr SACO

Tomas Klasson SEKO

Samtliga nås via: 08-584 540 00


Välkommen med din ansökan senast 2022-09-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 15 september 2022
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-09-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan