13.Säkerhetsbataljon söker Stridsledningsofficer

Om tjänsten

 

13. Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och innehåller delar från armén, marinen och flygvapnet.

Världen är i ständig förändring. Dagens konflikter och möjligheter till informationsspridning kan ha stor påverkan utanför stridens arena. Att inneha kännedom om motståndarens intentioner, kapacitet och avsikt är av stor betydelse för att alltid ligga steget före och en viktig del i vårt arbete. Med ett brett spektra av funktioner och metoder stoppar 13. Säkerhetsbataljon säkerhetshotande verksamhet.

13. Säkerhetsbataljon verkar med små patruller över stora ytor för att tidigt upptäcka och kunna motverka säkerhetshotande verksamhet innan motståndaren har lyckats utföra sitt uppdrag. Förmågan att verka då det råder låg beredskap är ett framträdande drag för vårt förband.

Vi motverkar de fem huvudtyperna av säkerhetshot, såväl inom Sveriges gränser som utomlands:

 • Kriminalitet
 • Sabotage
 • Subversion
 • Underrättelseverksamhet
 • Terrorism

 

13.Säkerhetsbataljon söker stridsledningsofficer till bataljonsstabens genomförandesektion.

13.Säkerhetsbataljon stab består av olika sektioner som tillsammans arbetar med planering, genomförandeledning och uppföljning av nationella säkerhetsoperationer. Genomförandesektionen (S3) har som uppgift både inom produktion och insats att planera och leda förbandet. Stödja högre chef med framtagande av beslutsunderlag, uppföljning och vidhållande av förbandet. Sektionen ansvarar och funktionsleder somliga av bataljonens funktioner och sensorer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Stridsledningsofficer ingår i genomförandesektionen, där stridsledningsofficerens huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med verksamhetsledning, planering och ledning av förbandet. Du kommer att följa upp lägesbilden inom bataljonen samt stöjda bataljonledningen och planeringssektionen med förbandets produktion och vidmakthållande. Under vissa perioder kommer du leda och planera verksamhet på ordinarie tjänstgöringsort, för att vid nästa period planera och leda nationell insats vid annan ort. Du kommer att arbeta med flertalet olika IT- och sambandssystem, där du förväntas kunna svara upp på högre chefs behov. Efter utbildning och handledning ska du kunna självständigt planera och leda insatser. I din roll krävs det att du har en hög initiativförmåga i kombination med ett strukturerat och noggrant arbetssätt samt att du skapar förutsättningar för att lösa tilldelade uppgifter, både enskilt  men även i grupp. Kompletterande utbildning för att tjänstgöra  kommer ges inom egen sektion.

Kvalifikationer

 • Körkort B
 • Genomförd och godkänd officers- eller specialistofficersutbildning

Meriterande

 • Erfarenhet av arbete inom säkerhets- och underrättelseförband
 • Erfarenhet från stabsbefattning
 • Internationell tjänst, gärna med inriktning Underrättelse-Säkerhetstjänst
 • Instruktörskompetens inom strid, fordon, logistik, sjukvård och ledning
 • Utbildningar vid FMUndSäkC
 • Militärpolisutbildning
 • Militära förarbevis: LPTGB, TPGBB, TLB
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skift på svenska och engelska

Personliga egenskaper

I rollen som stridsledningsofficer ser vi att du som individ har god självkännedom, inser dina styrkor och utvecklingspotential samt är en prestigelös individ. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo i olika riktningar samt har en hög färdighet att lösa uppgifter enskilt samt i en arbetsgrupp. Du är följsam, lyhörd, pedagogisk och känner ett ansvar för både din egen och dina kollegors utveckling och välmående samt vill bidra till en god arbetsmiljö där Försvarsmaktens värdegrunder är vägledande. Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper, lämplighet för befattning och tidigare meriter.

 

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Upplysningar om tjänsten

Den aktuella tjänsten är YOFF med placering OR6 alternativt OF 1, 6 månades provanställning tillämpas om du inte arbetar i Försvarsmakten idag. Befattningen är placerad på Livgardet i Kungsängen.

Sista datum för ansökan: 2022-10-17

Kallelse till intervju skickas löpande

Anställning preliminärt: Snarast efter överenskommelse

 

Övrigt

Arbetsort: Kungsängen

Upplysningar om befattningen

Fj Kajsa Lundberg 0708478967

 

Information om rekryteringsprocessen:

LG-13sakbat-rekrytering@mil.se.

 

Fackliga företrädare

Kenneth Hartikainen OFR/S

Stefan Morin OFR/O

Johan Gillemyr SACO

Tomas Klasson SEKO

Samtliga nås via: 08-584 540 00

 

Välkommen med din ansökan 2022-10-16. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 15 september 2022
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-09-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan