13. Säkerhetsbataljon söker Stab- och trossplutonchef

Om tjänsten

 

Vi söker dig som vill arbeta som plutonchef på ett operativt förband som kontinuerligt genomför nationella säkerhetsoperationer.

Om förbandet:
13. Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och innehåller delar från armén, marinen och flygvapnet.

Världen är i ständig förändring. Dagens konflikter och möjligheter till informationsspridning kan ha stor påverkan utanför stridens arena. Att kunna förstå och förklara en motståndares kapacitet och intentioner på taktisk och operativ nivå är avgörande för att kunna förutse och skydda mot säkerhetshot. Försvarsmakten vill här alltid ligga steget före. God förståelse för Försvarsmaktens egna och/eller totalförsvarets skyddsvärden och sårbarheter samt god förståelse för motståndaren är också en viktig del i vårt arbete.

Vi verkar med små patruller över stora ytor för att tidigt upptäcka och kunna motverka säkerhetshotande verksamhet innan motståndaren har lyckats utföra sitt uppdrag. Förmågan att verka i fred, kris och gråzon är ett framträdande drag för vårt förband.

Vi arbetar med ett brett spektra av funktioner och metoder för att hantera olika typer av säkerhetshot som kan riktas mot Försvarsmakten. Fokus ligger primärt på att upptäcka och motverka främmande underrättelseverksamhet, sabotage och kriminalitet men vi arbetar även mot subversion och terrorism.

Stab- och trossplutonen utgörs av en plutonsledning samt stabsgrupp, underhållsgrupp, driftstödsgrupp & sjukvårdsgrupp. Plutonens huvuduppgift är att understödja en skvadron eller tillfälligt sammansatt stridsgrupp i såväl daglig verksamhet såväl som vid övning & i genomförandet av nationella säkerhetsoperationer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Som plutonchef kommer du att ansvara för att planera och genomföra utbildning & fortbildning av plutonens officerare, gruppbefäl och soldater.

Du kommer också att leda och samordna plutonens understöd av nationella säkerhetsoperationer. Du skall även vara beredd att ingå som stabsmedlem i en tillfälligt sammansatt stridsgrupp.

Utöver detta är du chef med personalansvar över plutonens officerare, gruppbefäl samt soldater.

Krav för befattningen:

 • Officersexamen OF 1-2 alternativt Specialistofficersexamen OR 6-7.
 • Körkort B

 Meriterande:

 • Körkort C, CE.
 • Tidigare erfarenhet av chefsbefattning plutonsnivå
 • Erfarenhet av arbete på plutonsnivå avseende ledningssystemtjänst eller försvarslogistik

Ansökan:

 • Personligt brev som beskriver dig som person och varför du skulle passa för tjänsten.
 • CV med relevanta civila samt militära erfarenheter och minst två referenser med kontaktuppgifter.

 

Övriga upplysningar: 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet vid rekrytering. Tjänsten är tillsvidare och inleds med en sex (6) månaders provanställning för dig som inte arbetar i Försvarsmakten idag. De som anses lämpliga utifrån sin ansökan kommer kallas till kompletterande tester. Mer information kring tester ges i samband med kallelse. Arbetsort är Livgardet, Kungsängen, Upplands-Bro kommun. Ofullständig ansökan kommer ej behandlas.

Relevanta datum:

 • Välkommen med din ansökan senast 2022-09-30.
 • Kallelse till intervju och tester skickas löpande, dock senast 2022-10-23.
 • Kompletterande tester genomförs 2022-11-11 – 2022-11-13 (fredag-söndag v.245).
 • Anställning preliminärt: 2023-01-01.

 

Frågor om tjänsten kan lämnas till samverkansofficer på 131. Säkskvadron, Lt Per Clementz.
Nås via Försvarsmaktens växel: 08 584 540 00, alt. mail: per.clementz@mil.se.

 

Fackliga företrädare:
OFR/S, Kenneth Hartikainen
OFR/O, Stefan Morin
SACO, Johan Gillemyr
SEKO, Thomas Klasson
Samtliga nås via växeln på 08 584 540 00 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 19 september 2022
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-09-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan