Sektionschef till Sjöavdelningen på Muskö

Om tjänsten

Befattningen erbjuder

Musköbasen är en spännande arbetsplats som nu växer så att det knakar. Marinstabens etablering på basen har inneburit stora förändringar framför allt personellt i antal, men även i förbättringar av infrastrukturen. Servicenivån på plats har höjts avsevärt vilket har underlättat allas arbete. Planer finns för att ytterligare verksamheter ska flytta dit.

Om förbandet och enheten

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett ansvar för drift, underhåll och förvaltning av alla ledningsstödsystem i Försvarsmakten. FMTIS verkar kontinuerligt i fred, kris och krig vilket innebär att förbandet är ständigt insatt såväl nationellt som internationellt. Förbandet har mer än 1700 medarbetare spridda på drygt 35 orter i landet.

Ledningsstödsenheten (LSE) är en del av FMTIS och stödjer i huvudsak ledningar och staber på militärstrategisk-, operativ- och taktisk nivå men även Försvarsmakten som helhet och garnisonsknutna organisationsenheter. Stödet genomförs på ett sådant sätt att de olika staberna och ledningarna kan verka med sina ledningsstödssystem dygnet runt, året om.

Sjöavdelningen är en nyinrättad avdelning vars uppgift i huvudsak är att stödja Sjöinformationskompaniets verksamhet, sjöövervakning och operativ sambandsledning. Verksamheten är ett direkt stöd till den marina ledningen och pågår dygnet runt, året runt. Verksamhetsorter är Muskö, Göteborg, Karlskrona och Visby. Från och med den här hösten har ska vi stödja Marinens Operationscentral som i slutet av året placeras på Muskö. Det är till den nya verksamheten vi nu söker en sektionschef.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som sektionschef leder och fördelar du arbetet inom din sektion samt samverkar direkt med dem vi stödjer. Du ansvarar för dina medarbetares individuella utveckling och genomför bland annat medarbetarsamtal, schemaläggning och utbildningsplanering. I övrigt sedvanliga arbetsuppgifter för en första linjens chef så som att:

 • Företräda, leda och utveckla personal och verksamhet
 • Svara för planering, kvalitetssäkring och uppföljning av produktion
 • Ansvara för arbetsmiljö och säkerhetsfrågor
 • Medverka vid ekonomiskt uppföljnings- och prognosarbete
 • Samverka med andra förband och myndigheter inom totalförsvaret
 • Genomföra rekrytering och säkerhetsprövning av personal

KRAV

Kvalifikationer

 • Minst eftergymnasial utbildning med IT/teknisk inriktning
 • Tidigare erfarenhet av personalansvar eller ledarskapsrelaterat arbete
 • Goda kunskaper i engelska och svenska både i tal och skrift
 • God analytisk förmåga
 • B-Körkort

Meriterande

 • Pågående eller tidigare anställning i Försvarsmakten inom ledningssystemområdet
 • Kunskap inom ett eller flera av områdena nätverk, server och fysisk infrastruktur 

Personliga egenskaper

Du är öppen, prestigelös, har ett coachande ledarskap, är kundmedveten och har lätt att bygga kontaktnät såväl internt som externt. Du har ett glatt humör och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vidare har du lätt för att kunna se helheten och växla mellan olika perspektiv. Du har förmågan att prioritera och snabbt fatta beslut för att hantera plötsligt uppkomna arbetsuppgifter. Du är beredd att vidareutbilda dig inom befattningens kompetensområde. Du har även ett högt säkerhetsmedvetande.

Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Vår värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet, främja demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)

Vi erbjuder dig

Verksamheten erbjuder variation, komplexitet samt stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har flertalet olika förmåner, bland annat:

 • Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
 • Tre timmar fysisk träning i veckan på arbetstid.
 • Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
 • Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.

Övrigt 

Anställning: Civil tillsvidareanställning, heltid med en inledande sex månaders provanställning (gäller ej redan anställd i FM)
Arbetsort: Muskö. Obekväm arbetstid samt resor nationellt och internationellt kan förekomma
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen

Upplysningar om befattningen lämnas av C Sjöavdelningen, Per Hellström, 0721-87 72 65.

Fackliga företrädare

OFR/O - Johan Nestvall-Boo

OFR/S - Martin Sparr

SACO - Per Lohman

SEKO - Matz Felix 

Samtliga nås via växel 010-823 30 00.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2022-10-31. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.                    

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.

Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 600 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 21 september 2022
 • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband - FMTIS
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-10-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan