Bordningstroppen rekryterar bordningssoldater

Om tjänsten

På Älvsborgs amfibieregemente i Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta soldater som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

Nu rekryterar Bordningstroppen bordningssoldater!

Bordningstroppen tillhör 17. Bevakningsbåtkompaniet och är placerade i Göteborg med flera för Försvarsmakten unika kompetenser såsom bordning av fartyg och undsättning av personal i maritim miljö. Bordningstroppens huvuduppgifter syftar till att kontrollera de förhållanden som föreligger ombord på ett fartyg, eller att vidta praktiska åtgärder mot fartyget, dess besättning eller dess last. Enheten är väl tränad för strid i trånga och komplexa utrymmen och nyttjar sig av Stridsbåt90, RHIB:ar samt helikopter vid lösande av sina uppgifter. 

Enheten deltar årligen i stora nationella och internationella övningar för att upprätthålla rätt kompetens och har tidigare deltagit i marinens insatser i Adenviken.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som soldat på Bordningstroppen genomför du först grundkurs bordning för att därefter gå in och tjänstgöra på en befattning såsom t.ex. prickskytt, signalist, MOE(method of entry)/Farb eller sjukvårdare för att tillsammans med dina gruppmedlemmar bilda en resurs för amfibiekåren och marinen för bordning utav fartyg. Bordningssoldaten löser sin huvuduppgift ombord fartyg där ett väpnat motstånd ställer höga krav på att individen ska kunna agera självständigt och fatta komplexa beslut med knappa tidsförhållanden. 

Uppgiftslösandet kan förutom att säkra ett fartyg innebära att kontrollera last, papper, besättning samt kunna agera skyddsstyrka på fartyg i högriskområden. Bordningstroppen använder sig utav rhibar, stridsbåtar och helikoptrar för förlyttning till och från fartyg. Tjänsten ställer krav på deltagande vid militära nationella samt internationella insatser.

Kvalifikationer

 • Genomförd värnplikt/GU med godkänt resultat
 • Godkänd kompletterande prövning

Meriterande

 • Gruppchefsutbildning
 • Sjukvårdare Avancerad
 • Utbildad prickskytt
 • Signalist

Personliga egenskaper
Som soldat på Bordningstroppen ställs det höga krav på dina personliga egenskaper. Eftersom enheten är liten kommer stor vikt att läggas vid din sociala kompetens, samarbetsförmåga, mognad, arbetskapacitet och ansvarstagande både enskilt och i grupp. Hos oss är varje enskild individ viktig för resultatleverans och sammanhållningen på enheten. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringen.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.).

Övrigt
Anställningsform: GSS/K-tjänst med en tidsbegränsad anställning. Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse dock senast Augusti 2023

 

Intervju och tester

När din ansökan har behandlats kan du komma att kallas till kompletterande prövningar i Göteborg där det genomförs fysiska tester, praktiska prövningar, läkarundersökning samt intervjuer.

Konkurrenskraftiga resultat;

 • Fälttest 2 km löpning på 10.15 min
 • Försvarsmaktens multitest 300 poäng
 • Undervattensim 25m
 • Statiskt hängtest i rep med stridsutrustning i 20 sek

 

Upplysningar om befattningen
Öserg. Daniel Olsson, Chef Bordningstroppen. 070-3229051 

Serg. Jesper Öster, GruppChef Bordningstroppen jesper.oster@mil.se

Mj Johannes Kinghed, C 17.Bevakningsbåtkompaniet. johannes.kinghed@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Valérie Pilo amf4-g1@mil.se

Fackliga företrädare: 

OF-Amf Kn Johan Dahlgren, johan.dahlgren@mil.se

Välkommen med din ansökan senast 2023-03-19

Din skriftliga ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev, förklarandes varför du söker tjänsten, levnadsbeskrivning och familjeförhållanden
 • CV med välliknande passfoto, uppgifter om militär grad, nuvarande anställningsform, språkkompetens, självskattning av fysisk styrka och uthållighet, särskilda utbildningar och kompetenser
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser (militära chefer)

Kopior av: 

 • Körkort och ev militärt förarbevis
 • Intyg på genomförd militär grundutbildning
 • Civila betyg
 • Senaste militära tjänstgöringsomdömet
 • Ev tjänstgöringsomdöme från internationell tjänstgöringAnsökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 05 oktober 2022
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Älvsborgs Amfibieregemente - Amf4
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-03-19

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan