Operatör teknisk inhämtning sökes till Sektionen för operativ teknik (SOT)

Om tjänsten

 

Beskrivning av förbandet

Sektionen för operativ teknik (SOT) är en del av Försvarsmaktens specialförband (FMSF) med huvuduppgift att inom underrättelsområdet genomföra och stödja specialoperationer. Förbandet leds av chefen för Specialförbandsledningen (SFL) och omfattar ett brett spektrum av teknikområden med fokus mot data- och radioteknik. Förbandet är lokaliserat i Stockholm.

SOT är ett insatsförband vilket innebär att särskilda krav ställs på ingående personal avseende kompetens, utbildning och fysisk status. De uppgifter som åläggs förbandet kan betraktas som krävande varför stor vikt fästs vid personalens personliga egenskaper och drivkrafter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Att verka som Operatör-teknisk inhämtning inom Försvarsmaktens specialförband (FMSF)
 • Att arbeta med avancerade tekniska system i fält
 • Att arbeta med fördjupningsfrågor inom eget specialområde samt följa utvecklingen i teknikens framkant

En operatör vid SOT kan ha olika kompetenser och fördjupningsområden. Ett grundläggande krav är dock en bred teknisk förståelse samt en relevant teknisk utbildning eller yrkesbakgrund.

Det dagliga arbetet är i hög grad omväxlande och innefattar allt från teoretisk problemlösning i kontorsmiljö till operativ tjänst i fält. Arbetet förutsätter en god hälsoprofil varför fysisk träning även är en naturlig del av vardagen. Tjänsteresor inom och utom landet är vanligt förekommande. En hög beredskap för insats innebär att längre perioders bortavaro ibland kan uppkomma med kort varsel.

Krav

 • Svensk medborgare
 • Genomfört lägst värnplikt eller GMU med godkända betyg
 • Körkort lägst B-behörighet

Meriterande

 • Goda kunskaper inom data- och radiokommunikation, nätverk samt IT-säkerhet
 • Utbildning eller tjänstgöring inom underrättelse- och säkerhetstjänstområdet

Medicinska krav

 • Fullgod hörsel
 • Fullgott färgseende
 • Fullgod syn (1,0 bilateralt och 0,7 på enskilt öga) utan synkorrigering
 • Inga allvarliga allergier
 • Inga sjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande behandlig/medicinering

Personliga egenskaper

 • Trygg, stabil och social
 • Stresstålig
 • Initiativrik
 • Självständig och med god förmåga att arbeta i grupp 

Uttagning

De som bedöms lämpliga, efter ett ansökningsförfarande, kommer att kallas till uttagningstester.

Uttagningstesterna är uppdelade i två delar, där den första delen är en fältmässig del under fyra dagar, där i huvudsak den sökandes soldatkunskaper, fysiska status, tekniska förmåga samt motivation prövas under fältmässiga förhållanden. De som bedöms lämpliga efter den första delen kommer att kallas till en andra del där i huvudsak den personliga psykologiska och medicinska profilen testas.

God fysisk status är en förutsättning för att kunna klara uttagningstesterna. Träna mot de konkurrenskraftiga resultat som är listade nedan kombinerat med marschträning och börja träna i god tid innan.

Konkurrenskraftiga resultat

Löpning 10 km   50 min
Farmers walk med 2*32 kg   100 m
Statiskt rygghäng   2 min
Uppdragningar/räckhäv   8 rep
Simma 400 m   genomföra
Livräddning (25 m simning, docka 4 m, 25 m simning)              1 min 30 sek

Exempel på andra delar som kommer att testas

 • Tekniska kompetensprov inom bl. a. radio- och datakommunikation
 • Orientering
 • Marsch med ryggsäck
 • Grundläggande soldatfärdigheter

Alla tester genomförs i Stockholmsområdet under tidsperioden april/maj. Detaljerade tider delges de som kallas till tester.

Säkerhetspröving med registerkontroll kommer att genomföras före eventuell anställning.

Stor vikt att kommer läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Frågor om befattningen kan mailas till a5093@telia.com

Tillträde

Tillträde preliminärt 2023-08-01

Ansökan

Sökande som saknar officersexamen erbjuds anställning enligt Lag (2012:332) om vissa Försvarsmaktsanställningar (GSS/K).

Tillsammans med ansökan ska CV, personligt brev och välliknande foto bifogas (pdf). Andra intyg/bevis motsvarande, som styrker erfarenheter/kompetenser som sökande vill åberopa må bifogas.

Sista datum för ansökan är 2023-01-31.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ. En insats med specialförbanden kännetecknas av hög effekt på säkerhetspolitisk nivå. Det kan till exempel handla om att frita eller rädda svenska medborgare i internationell tjänst eller inhämta underrättelser. Inom specialförbanden eftersträvar vi enkelhet i såväl planering som genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet. Beredskapen är hög och personalen är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för att klara sina uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 10 januari 2023
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-02-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan