Ställföreträdande plutonchef till Vårdpluton respektive Kirurgipluton

Om tjänsten

Befattningen erbjuder 
Vi på Sjukhuskompaniet söker nu en ställföreträdande plutonchef till vårdpluton och en till kirurgipluton. I arbetet som ställföreträdande plutonchef på vård respektive kirurgipluton ansvarar du i samarbete med plutonchefen för plutonens verksamhet. Du skall i plutonchefens frånvaro överta ledningen av plutonen. Plutonsledningen består av plutonchef, stf plutonchef, väbel samt en teknisk officer. Plutonens medarbetare är till största delen tidvis anställda och består av flera olika personalkategorier som återfinns i den civila sjukvården vilket ställer stora krav på samarbetsförmåga, servicemedvetenhet och ödmjukhet. Bland den heltidsanställda personalen finns sjukvårdssoldater, medicinskpersonal och officerare som till vardags arbetar med utbildning och utveckling av sjukhuskompanierna. Till arbetsuppgifterna hör bland annat att stötta plutonchefen med att hantera PRIO för plutonens anställda, planera och utbilda i bl.a. GMU och FSU. Samt i samråd med plutonens väbel och tekniska officer planera plutonens vård och underhåll, planera och stödja vid övrig utbildning och övning samt genomföra sedvanliga arbetsuppgifter vid pluton.

Om enheten
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat).

På Sjukhusbataljonen finns det en bataljonsledning, två sjukhuskompanier och ett traumakompani. Personalkategorierna som finns på enheten är medicinalpersonal, officerare, specialistofficerare, soldater och värnpliktiga. Bataljonen producerar och verkar som Försvarsmaktens operativa fältsjukhusförband. Det innefattar insatsförmåga såväl nationellt som internationellt med betoning på ledning, logistik och sjukvård. Dessutom genomför förbandet värnpliktsutbildning.   

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Ansvarar för plutonens inre logistik
 • Stödjer plutonchefen i planering och genomförande av plutonens dagliga verksamhet

 Kvalifikationer

 • Anställd i Försvarsmakten
 • Specialistofficersutbildning
 • Tjänstbarhet enligt Försvarsmaktens medicinska bedömningsgrunder
 • Fysik enligt Försvarsmaktens baskrav (FM FysS)
 • B-körkort

 Meriterande

 • Ytterligare fordonsbehörigheter i FM
 • Funktionsinriktning mot logistik eller sjukvård
 • Tidigare tjänstgöring vid sjukvårdsförband
 • Internationella insatser 
 • Närkampsinstruktör
 • Skyddsvaktsinstruktör
 • Överlevnadsinstruktör
 • Fordonsinstruktör
 • SUSA/FUSA
 • GK ÖLAK
 • Förplägnadsinstruktör

Personliga egenskaper
Du måste kunna arbeta i grupp men också självständigt under varierande fysiska och psykiska förhållanden. Du kan hantera att arbeta och bo i fältlika förhållanden. Om du är en problemlösare med god analytisk förmåga är det en fördel. Du tror på människors lika värde, har demokratiska värderingar och är beredd på att tjänstgöra både nationellt och internationellt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.

Upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen lämnas av
Plutonchef kirurgipluton Kn Caroline Roxendal, caroline.roxendal@mil.se
Plutonchef vårdpluton Fk Aron Gometz, aron.korneliusson@mil.se 

Fackliga representanter
OFGBG-FömedC (ofgbg-fomedc@mil.se)
Försvarsförbundet-F7 (forsvarsforbundet-f7@mil.se)
SACOSTYR-FömedC (sacostyr-fomedc@mil.se)
SEKO-Försvar-Göteborg (seko-forsvar-goteborg@mil.se)

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-22. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 november 2022
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmedicincentrum – FömedC
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-01-22

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan