Specialförbandsledningen rekryterar Materielsystemledare

Om tjänsten

Materielsamordningsenheten (MSE) är en del av Specialförbandsledningen (SFL) och har Specialförbanden (FMSF) i fokus. MSE ska utgöra navet för materielrelaterade frågor inom FMSF. MSE arbetar i nära samverkan med FMSF förband/enheter och Försvarets materielverk(FMV).

MSE ansvarar för samordning av materielsystem(MS) inom FMSF. Tyngdpunkten ligger på att vidmakthålla befintliga MS, men även arbete i tidiga skeden (koncept/utveckling) och produktion genomförs. Stora likheter med de tidigare teknikkontoren i Försvarsmakten finns.

MSE söker en materielsystemledare inom område Ledningsstödssystem (LED). MSE har arbetsort Karlsborg.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Deltar i systemgemensamma möten/beredningar, inom och utanför FMSF
 • Samverkar med brukare av materielsystem inom FMSF
 • Tar emot leveranser från FMV och utarbetar fördelningsplaner av materielsystem
 • Utarbetar beslutsunderlag för FMSF materielsystem
 • Ansvarar för vidmakthållande av materielsystem
 • Bereder avvecklingsärenden av materielsystem
 • Bereder kassationsförslag av materielsystem
 • Bereder ärenden inom ramen för avvikelsehantering inom FMSF
 • Rådgivande vid beredning av utveckling och anskaffning av materielsystem

Kvalifikationer

 • Specialistofficer, lägst SO6 (tjänsten är även sökbar för OF2 med prognos mot SO i och med nya flerbefälssytemet)
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift både svenska och engelska
 • Innehar lägst körkort B

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet av att ha arbetat med ledningsstödssystem inom Försvarsmakten 
 • Erfarenhet samt god förmåga att genomföra långsiktiga arbeten
 • Erfarenhet att hantera säkerhetsskyddsklassificerad information

Personliga kvalifikationer

För att erbjudas tjänsten vid MSE krävs att du blir godkänd i en urvalsprocess där vi bland annat bedömer din personliga profil och förmåga. 

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:

 • Noggrann och strukturerad med god samarbetsförmåga
 • Mycket god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
 • Snabbt kunna anpassa eget arbete med hänsyn till prioriteringar och projekt
 • Mycket god förmåga att hantera högt arbetstempo utan att tappa servicekänslan

Övrigt

Med anställningen följer skyldighet att krigsplaceras, delta i utbildning och övningar. Arbestorten är Karlsborg men resor i tjänsten förekommer med kortare eller längre tjänstgöring på annan ort.

För att erbjudas en befattning inom Specialförbanden bör du klara FM fysiska baskrav.

Tjänsten är en heltids- och tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som idag inte är anställd i Försvarsmakten.

Tjänsten är en militär befattning och du kommer att placeras i säkerhetsklass.

Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan innehållande CV, personligt ansökningsbrev samt ett foto senast 2022-12-18.

Är du intresserad? Anmäl ditt intresse till din personalavdelning och/eller personalplanerande chef. Tjänster kommer tillsättas löpande allteftersom tillfälle finns och förutsättningarna medger det.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta: mse@mil.se att: C MSE

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ. En insats med specialförbanden kännetecknas av hög effekt på säkerhetspolitisk nivå. Det kan till exempel handla om att frita eller rädda svenska medborgare i internationell tjänst eller inhämta underrättelser. Inom specialförbanden eftersträvar vi enkelhet i såväl planering som genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet. Beredskapen är hög och personalen är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för att klara sina uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 03 november 2022
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-12-18

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan