Säkerhetsassistent

Om tjänsten

Mellersta Militärregionen söker säkerhetsassistent till MR M Stab J2

Vill du arbeta med underrättelse- och säkerhetstjänst inom Försvarsmakten? Är du beredd att anta utmaningen att vara med och utveckla samt leda såväl den regionala underrättelse- och säkerhetstjänsten som den interna säkerhetstjänsten inom ett krigsförband som står inför en stark tillväxt och nya uppgifter? Tänker du dig en framtida karriär som officer inom underrättelse- och säkerhetstjänsten? Då finns det en plats för dig vid J2 Underrättelse- och säkerhetsavdelningen vid staben för Mellersta Militärregionen, MR M.

MR M stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Något om uppdraget.

Vi eftersträvar inom förbandet en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

J2 Underrättelse- och säkerhetsavdelningen är en del av MR M Stab och utgör ett direkt stöd till Chefen MR M. Avdelningens uppgift är att leda och samordna arbete rörande regional underrättelse- och säkerhetstjänst inom MR M. MR M Säkerhetschef är också placerad vid avdelningen men svarar för den interna säkerhetstjänsten inom förbandet. Tjänsten som säkerhetsassistent är tänkt att fungera som stöd till den regionala säkerhetsskyddsledaren och MR M Säkerhetschef. Detta innebär att du kommer att arbeta både med regionala och interna säkerhetsskyddsfrågor. Arbetet präglas av förutseende, stöd till chefer och medarbetare, samt uppföljning inom ramen för gällande lagar och förordningar.

Du är som säkerhetsassistent underställd C MR M J2. Du deltar i det dagliga arbetet initialt kommer befattningen se ut som följande,

Regionalt säkerhetsskydd

Stödja säkerhetsskyddsledaren med administrativa delar såsom upprättande av handlingar i Vidar samt protokoll och rapporter från kontrollverksamhet.
Strukturerande bearbetning av säkerhetsrapporter.
Deltagande vid säkerhetsskyddskontroller och besök.

Under din tid kommer du kontinuerligt att utbildas inom säkerhetsskyddstjänst och få möjlighet att axla ett större ansvar såsom delområdesansvarig inom kontrollverksamheten.

Intern säkerhetstjänst

Stödja säkerhetschefen med administrativa uppgifter såsom upprättande av säkerhetsrapporter, beställningar, beslut och handlingar i Vidar.

Under din tid kommer du att kontinuerligt utbildas inom säkerhetstjänsten och få möjlighet att självständigt omhänderta ärenden inom bland annat säkerhetsprövning, fysisk säkerhet och utbildning.

För att trivas och lyckas behöver du känna dig bekväm med att stå inför andra och utbilda.

Tjänsten kräver deltagande i övningar och annan verksamhet som innefattar resor utanför tjänstgöringsorten. Stundtals kan verksamheten vara intensiv vilket gör att du tidvis bör tåla en hög arbetsbelastning och ha god förmåga att arbeta i grupp.

Kvalifikationer

 • Gymnasieexamen
 • GSS/K
 • Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
 • Goda kunskaper i Officepaketet
 • Körkort B

 

Meriterande

 • Erfarenhet av militär underrättelse- och säkerhetstjänst
 • Utbildad säkerhetshandläggare, KHS
 • Utbildad underrättelseassistent
 • Erfarenhet av att administrera säkerhetsprövning
 • Erfarenhet eller kunskaper inom fysisk säkerhet
 • Erfarenhet av stabsarbete
 • Militärt förarbevis för flera fordonstyper
 • Teknisk förståelse och kunskap gällande IT och signalskydd
 • Kunskaper om Försvarsmaktens IT-system inom underrättelse- och säkerhetsfunktionen, exempelvis IS U/S
 • Grundläggande kunskap i Försvarsmaktens lednings- och informationssystem
 • Internationell tjänstgöring

 

Personliga egenskaper

Den person vi söker bör ha pedagogisk- och social förmåga samt kunna arbeta på ett självständigt, kritiskt och initiativrikt sätt. Du kan snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter samt har en väl utvecklad samarbetsförmåga och en hög säkerhetsmedvetenhet.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper så som att du är serviceinriktad och har hög integritet. Det är naturligt för dig att följa Försvarsmaktens ledarskap och värdegrund.

 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet samt skyldighet att krigsplaceras, delta i utbildning och övningar.

 

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse

Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd inom Försvarsmakten.

Arbetsort: Kungsängen

 

Frågor om befattningen kan ställas till MR M Säkerhetschef Joakim Sund 08-514 398 91.

Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR.

Fackliga kontakter

SACO

OFR/S Anders Hamrén

SEKO

OFR/O

Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2022-12-31. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev. I brevet vill vi att du beskriver vilka områden och uppgifter inom underrättelse- och säkerhetsfunktionen du har arbetat med och vilka områden du är särskilt intresserad av. Vi vill också att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Under rekryteringsprocessen kommer du att behöva lämna vidimerade kopior som styrker din utbildningsbakgrund samt arbetslivserfarenhet.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 31 oktober 2022
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-12-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan