Försvarsöverpsykolog till Generalläkaravdelningen

Om tjänsten

Om avdelningen

Svensk försvarsmedicin leds och samordnas av generalläkaren, som är chef över generalläkaravdelningen vid Försvarsmaktens högkvarter.

Avdelningens uppgifter innefattar medicinsk förmågeinriktning, nationellt och internationellt bedriven hälso- och sjukvård, preventiv medicin, medicinska underrättelser samt veterinärmedicin. Samverkan såväl inom som utom myndigheten är en del av det dagliga arbetet. Avdelningen utgör vidare medicinskt sakkunnigstöd åt myndighetsledningen. Resor förekommer inom och utom landet.

På avdelningen arbetar civil och militär personal av varierande yrkesbakgrund.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Försvarsöverpsykologen har som huvuduppgift att utgöra en strategisk och rådgivande funktion i övergripande försvarspsykologiska frågor till generalläkaren.
I arbetet på generalläkaravdelningen ingår även ordinarie stabsuppgifter, såsom beredning av beslutsunderlag, att utgöra beslutsstöd till chef samt författande av remissvar. Arbetsuppgifterna kommer inte alltid att ha en direkt koppling till försvarspsykologi. De kan därutöver både vara händelsestyrda kopplat till pågående verksamhet och mer långsiktiga i projekt som utveckling av totalförsvarets sjukvårdssystem och förändring av verksamhet med anledning av Försvarsmaktens tillväxt. 

Kvalifikationer 

Leg. psykolog med minst tre års erfarenhet av kliniskt arbete under de senaste tio åren

God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska

Meriterande
Genomförd internationell militär tjänstgöring, eller jämförbar internationell erfarenhet
Tjänstgöring inom Försvarsmakten
Aktuell och relevant erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt
Aktuell och relevant erfarenhet av stabsarbete inom Försvarsmakten, region och/eller andra myndigheter
Erfarenhet inom företagshälsovård

Personliga egenskaper

För att trivas hos oss och passa på befattningen krävs prestigelöshet, liksom ett stort mått av social kompetens och flexibilitet: Du är både analytiskt lagd och handlingskraftig. Du kan både arbeta i projekt och arbetsuppgifter som pågår under längre tid och snabbt ställa om, när du får en annan uppgift som måste prioriteras. Du klarar både självständigt arbete och samverkan med andra mot gemensamma mål.

Vidare behövs god arbetskapacitet och god planeringsförmåga, liksom vilja att bidra till ett starkt och välfungerande försvar.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Tillträde enligt överenskommelse

Arbetsort: Stockholm

Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning för den som inte redan är anställd i Försvarsmakten.

Tester ingår i rekryteringsprocessen.

Upplysningar

Frågor om befattningen kan ställas till sektionschef Markus Karumo, 08-788 75 00

Frågor om rekryteringsprocessen kan ställas till HR-specialist Helena Soläng, 070-836 16 32

 

Fackliga företrädare

OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-12-09. Ansökan ska bestå av CV samt ansökningsbrev är det framgår vad det är som gör dig lämpad för utlyst befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 29 november 2022
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret - HKV
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-12-09

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan