PROCESSLEDARE FÖR RIKSINTRESSEBEVAKNING

Om tjänsten

PROCESSLEDARE FÖR RIKSINTRESSEBEVAKNING


Vi förstärker vår organisation för fysisk planering! De kommande åren utvidgas
Försvarsmaktens organisation för riksintressebevakning till den regionala nivån. Först
ut är mellersta militärregionen (MR M).
Som processledare på MR M arbetsleder du en grupp om fem medarbetare vars huvudsakliga
ansvarsområde är att bereda och besvara remisser gällande samhällsbyggnadsfrågor i
mellersta militärregionen. I beredningen av ärenden samverkar ni såväl internt inom
Försvarsmakten som med externa aktörer, t.ex. länsstyrelser och kommuner. Exempel på
ärenden som ni bereder är bygglov, detaljplaner, vägplaner och områdesskydd.
Som processledare arbetsleder och planerar du gruppens arbete men har inte personal- och
arbetsmiljöansvar.
Du och dina kollegor kommer tillsammans att bidra till utvecklingen av en ny organisation.
För att trivas och lyckas i din roll tror vi därför att du är lösningsorienterad, initiativtagande,
kommunikativ och stimuleras av att utveckla metoder och samarbeten. Som processledare
kommer du att ha mycket kontakt med Högkvarterets infrastrukturavdelning.
Vi ser gärna att du som söker har ett stort intresse för försvarsfrågor och sedan tidigare har
erfarenhet att arbeta vid en myndighet, kommun, eller länsstyrelse.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
I din roll som MR M processledare biträder du stabens planeringschef med att leda en
arbetsgrupp med planerare avseende infrastruktur och fysisk planering. Denna process är av
stor vikt eftersom den är en avgörande faktor för att chefen för mellersta militärregionen ska
kunna lösa sina ställda uppgifter inom sitt markterritoriella ansvar.
Arbetsuppgifterna omfattas bland annat av att:
 Leda och planera gruppens arbete inom infrastruktur och fysisk planering.
 Ansvara för att nödvändiga rutiner, metoder och liknande utvecklas och hålls
uppdaterade.
 Handlägga remisser från kommuner, länsstyrelser m.fl.
 Som Försvarsmaktens representant på regional nivå delta i kommunalt och statligt
samordnat planeringsarbete, t.ex. översiktsplanering.
 Stödja din egen organisation med kompetens inom fysisk planering.
Kvalifikationer:
 Relevant akademisk examen (samhällsplanerare, miljövetare, planarkitekt eller
motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig).
 Erfarenhet av arbete med samhällsplanering, områdesskydd, infrastruktur inom
myndighet eller kommun.
 God kunskap om plan- och bygglagen, miljöbalken, väglagen, ellagen och/eller andra
relaterade lagstiftningar.
 En väl utvecklad kommunikativ förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
samt att hantera information i form av kartor och textdokument.

 Erfarenhet av projektledning- och eller arbetsledning av personal
Meriterande kvalifikationer:
 Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten eller annan totalförsvarsmyndighet.
 God kännedom om Försvarsmaktens och totalförsvarsmyndigheternas
arbete/organisation/uppdrag.
 Erfarenhet av arbete med riksintressen
 Erfarenhet av att arbeta i ArcGis
 Erfarenhet av att hantera information som omfattas av sekretess
Personliga egenskaper:
För att trivas hos oss har du ett stort samhällsintresse, delar Försvarsmaktens värdegrund och
är beredd att representera Försvarsmakten och myndighetens verksamhet i din yrkesroll. Du
har en god samarbetsförmåga och trivs med ett stort eget ansvar samtidigt som du arbetar nära
dina kollegor. Du trivs med hög arbetsbelastning och vet hur du agerar under stress. Du kan
självständigt handlägga ärenden, företräda myndigheten i officiella sammanhang och har hög
integritet. Du kan kommunicera med såväl sakkunniga som privatpersoner via e-post och
telefon. I rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Vi rekommenderar dig att ta del av Vår militära profession med värdegrund, som återfinns på
Försvarsmaktens hemsida, innan du skickar in din ansökan.
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Uppgifter om tjänsten kan lämnas av övlt Daniel Landin, chef Planeringsavdelningen vid MR
M, eller Ulrika Gustafsson, chef sektionen för Fysisk planering i Högkvarteret.
Fackliga representanter
OFR/O Per-Erik Pallin
SEKO Thomas Klasson
SACO Margareta Hessling
OFR/S Anders Hamrén
Samtliga nås via växeln: 08-584 54000
Övrigt
Tjänsten är placerad vid Mellersta militärregionen med tjänstgöringsort Kungsängen.
Du kommer under en introduktionsperiod att arbeta vid Högkvarterets infrastrukturavdelning i
centrala Stockholm.
Tjänsten är tillsvidare med sex månaders provanställning
Tillträde enligt överenskommelse, så snart som möjligt.
Det är en civil befattning med krav på Svenskt medborgarskap och godkänd
säkerhetsprövning som sker innan tillträde.

Välkommen med din ansökan senast 2022-01-05.

Din ansökan skall innehålla CV och ett personligt ansökningsbrev där du motiverar
varför du är lämplig för befattningen.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 14 november 2022
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2023-01-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan