Södra militärregion söker soldater (GSS/K) till det regionala säkerhetsförbandet

Om tjänsten

Södra militärregionen (MRS) ska nu etablera ett regionalt säkerhetsförband. Du har möjlighet att vara en del av etableringen.

Befattningen erbjuder

Du kommer att ingå i mindre sammansatta patruller vilka uppträder självständigt och utformas utefter uppgiftens karaktär. Utöver detta ställs höga krav på respektive gruppmedlems förmåga att uppträda självständigt. Tjänstgöring på annan ort kan vara aktuellt för samtlig personal. Tjänstgöringstiden på annan ort kan variera utefter uppgiftens karaktär.

Utvecklingsmöjligheter för specialisering inom området militär säkerhets- /underrättelse-tjänst erbjuds den personal som arbetat en längre period och som bedöms uppnå ansenlig erfarenhet samt lämplighet i befattning.

Om enheten

Enheten arbetar inom ramen för militär säkerhetstjänsten, med fokus på säkerhetsunderrättelse- och säkerhetsskyddstjänsten. Huvuddelen av enhetens verksamhet utgörs av samverkan, utfrågning, rekognoscering/patrullering, säkerhetsutredning. Även den enskildes psykiska och fysiska förmåga är viktig för att lösa enhetens uppgifter med hög effekt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

· Delta i enhetens arbete inom säkerhetsunderrättelsetjänst främst med inriktning mot inhämtning

· Delta i enhetens arbete inom säkerhetsskyddstjänst främst med inriktning mot säkerhetsrekognicering, säkerhetsskyddsutbildning samt säkerhetsskyddsplanering

· Delta i säkerhetsutredningar

Personliga egenskaper

Att arbeta i olika typer av sociala miljöer samt varierande geografiska platser är något du trivs med då uppgifternas karaktär kan variera. I vår verksamhet är interaktion med andra människor en mycket viktig del, därav söker vi individer som har god social förmåga samt god självkännedom. Du är noggrann och har god analytisk förmåga. Du har har lätt att sammarbeta med andra likaså att genomföra uppgifter självständigt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Kvalifikationer

• Militär grundutbildning/ Värnplikt med godkänt resultat.

• Godkända fysiska krav enligt FM FYSS Baskrav nivå 2

• B-körkort

• Engelska (tal och skrift)

Meriterande

• Tjänstgöring vid MP-, SÄK-förband/Polisen

• Utbildning/erfarenhet inom Underrättelsetjänst, Säkerhetstjänst

• Utbildning/erfarenhet inom Utredning

• Utbildning/erfarenhet inom Samverkan/Utfrågning

• CLS utbildad

• Militära förarbevis

Övrigt

Under rekryteringsprocessen kommer urvalstester att genomföras. Dessa omfattas av bl.a. intervju och fystester. Mer information om vidare tester delges de som går vidare i processen. Kallelse kommer ske via mail.

Anställningsform: Tidsbegränsad enligt Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar. Om du inte är anställd inom Försvarsmakten kommer anställningen inledas med 6 månaders provanställning.

Sysselsättningsgrad: Heltid

Arbetsort: Revingehed

Tillträdesdatum: Enligt överrenskommelse. 

För upplysningar om befattningen:

Jim Andersson, MRS, Nås via växeln 046-36 80 00

För information om rekryteringsprocessen:

Linus Eliasson, MRS J1, Nås via växeln 046-36 80 00

Fackliga företrädare:

OF: Thomas Johansson/Lars Sandau, of-mrs@mil.se

OFRS: Senadin Sela, senadin.sela@mil.se

SEKO: Sven-erik Borg, sven-erik.borg@mil.se

SACO: Maria Iglesias, saco-mrs@mil.se

Kontakt per mail enligt ovan eller via växeln 046-36 80 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-12-08. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför just du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.

Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen här.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 21 november 2022
  • Plats: Lund, Skåne län, Sverige
  • Förband: Södra Militärregionen - MR S
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-12-08

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan