Avdelningschef till avdelningen för Kommunikation och Samband hos MUST

Om tjänsten

Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver verksamhet inom försvarsunderrättelsetjänst, militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst.

Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.

Om enheten
Avdelningen för Kommunikation och Samband (KS) vid Must Ledningskontor (LEDK) ansvarar för tre centrala funktioner vid Must: USC, Expedition och Arkiv. Underrättelse- och säkerhetscentralsektionen (USC) utför sambands-, diarieförings- och expeditionstjänst för underrättelse- och säkerhetshandlingar medan Must Expedition ansvarar för samma hantering av handlingar som inte avser undsäktjänst. Avdelningen omfattar också Must Arkivverksamhet vilket inkluderar samordning av de utlämningsärenden som ställs till Must.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som avdelningschef leder och samordnar du verksamheten vid avdelningen för Kommunikation och Samband, vilket innefattar verksamhetsplanering, personal- och budgetansvar. Uppdraget innehåller även ett fördelat ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet för avdelningen och dess personal. Som avdelningschef leder du sektionschefen vid USC samt är chef över Expeditionen och Arkivet.

Du leder utvecklingsarbetet vid avdelningen med tonvikt på informationshantering och införande av nya IT-system. Det förutsätter att du som ledare vidmakthåller en god förståelse för Musts verksamhetsbehov. Du ingår i LEDK ledningsgrupp och samverkar med andra kontor inom Must på regelbunden basis. Samverkan med andra myndigheter sker vid behov. Som avdelningschef förväntas du ha ett helhetsperspektiv samt bidra till verksamhetens utveckling i linje med Must strategi 2025.

Krav

 • Flerårig chefserfarenhet från sektions- eller avdelningsnivå eller motsvarande inom verksamhet med annan organisationsstruktur

 • Akademisk examen inom område som arbetsgivaren bedömer vara relevant, alternativt officersutbildning med genomförd HOP/HSOU

 • Kunskap om Försvarsmaktens uppdrag och viss kännedom om den militära underrättelse- och säkerhetstjänstens organisation, verksamhet och arbetssätt

 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

 

Meriterande

 • Kunskap om nationella, EU- och Natokrav och regelverk gällande informationshantering

 • Erfarenhet av verksamhet inom olika delar av Must

 • Erfarenhet av utveckling olika typer av informationshanteringssystem

Personliga egenskaper
Befattningen förutsätter en trygg ledare som med engagemang stödjer avdelningens arbete på ett strukturerat och flexibelt sätt. Det krävs förståelse för komplexa informationsflöden och att du har en god förmåga att fatta beslut enskilt och i samverkan med din sektions- eller kontorschef. Tjänsten kräver att du har ett mycket högt säkerhetsmedvetande. Du behöver även ha en god kommunikativ förmåga, vara lyhörd och ha lätt för att skapa goda relationer och ett gott samarbetsklimat.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

 

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Arbetsort: Stockholm. Befattningen är öppen att söka för civil och militär personal. 

Vid frågor kring tjänsten eller rekryteringen skicka e-post till hkv-rekrytering-must@mil.se och skriv "Avdelningschef KS" i ämnesraden.

Fackliga företrädare
Fackliga representanter är Anders Markow för SACO, Björn Blomberg för OFR/O, Katarina Kruse för SEKO och Maria Ekelund för OFR/S. Samtliga nås via 08-788 75 00.


Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2022-12-18. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är ”Ett säkrare Sverige i en osäker värld”. Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.

En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 24 november 2022
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten - MUST
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär/Civil
 • Sista ansökningsdag:2022-12-18

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan