IT-säkerhetshandläggare till Marinstaben

Om tjänsten

Marinstaben är lokaliserat på Muskö i södra Stockholms skärgård. Marinstaben leder, planerar, genomför och följer upp de marina förbandens uppgift att verka vid kust och ute till havs. Vi  erbjuder ett omväxlande jobb i skärgårdsmiljö för dig som vill försvara Sverige.  

Om enheten
Marinstaben kommer att tillväxa de närmsta åren vilket innebär att säkerhetssektionens arbetsuppgifter expanderar i takt med detta. Säkerhetssektionens arbetsuppgifter är framförallt att säkerställa att verksamheten vid Marinstaben genomförs skyddad mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota marinens verksamhet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som IT-säkerhetshandläggare biträder du Marinstabens IT-säkerhetschef i stödet till Marinstabens enheter i frågor som rör både IT-säkerhet och Informationssäkerhet. Du arbetar bland annat med följande:

 • handlägga ärenden inom IT-säkerhetsområdet, vilket bland annat innebär arbete med stöd att ta fram verksamhets- och säkerhetsanalyser
 • handlägga ärenden inom säkerhetsskydd vilket bland annat innebär arbete med säkerhetsprövning och registerkontroll
 • handlägga frågor inom SUA-området (säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal), däribland genomförande av förstagångsbesök och säkerhetskyddskontroller avseende SUA
 • delta i förvaltningsuppgifter och utvecklingsprojekt kopplat till IT-säkerhet och informationssäkerhet
 • kunna leda arbete med IT-säkerhet
 • genomföra ackreditering av lokala system
 • överse och revidera förbandets interna IT-säkerhetsinstruktioner och rutiner
 • genomföra internkontroller
 • granska loggar i förekommande fall
 • utreda och följa upp säkerhets- och IT-säkerhetsincidenter
 • internutbilda medarbetare gällande IT-säkerhet och informationssäkerhet

Du ska på ett aktivt sätt delta i det dagliga arbetet och självständigt kunna handlägga ärenden inom hela säkerhetsskyddstjänstområdet. Uppgifterna löses genom att aktivt förebygga och motverka IT-säkerhetshotande verksamhet, samt genom att hantera uppkomna händelser enligt gällande rutiner.

KRAV
Kvalifikationer
 •  Relevant utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom mångårig arbetslivserfarenhet
 •  Teknisk kunskap om och erfarenhet av IT-system med särskilda säkerhetskrav
 •  Mångårig erfarenhet av IT-säkerhet och informationssäkerhet inom statlig myndighet
 •  Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
 •  B körkort

Personliga egenskaper
Den person som vi söker har lätt för att ta till sig stora mängder med information. Du bör även ha förmågan att snabbt tolka information och dra analytiska slutsatser. Personen vi söker ska ha hög personlig integritet och vara säkerhetsmedveten. En förutsättning för att klara av arbetsuppgifterna är att du är van vid att arbeta självständigt och tycker om ordning och reda. Ditt arbetssätt präglas av effektivitet, noggrannhet och ansvarstagande.

Övriga egenskaper som värdesätts är förmågan att se verksamhetens behov, social kompetens och flexibilitet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE 
 •  Genomförd IT-säkerhetschefsutbildning med auktorisation vid FM UndSäkC
 •  Erfarenhet av militär säkerhetsskyddstjänst
 •  Erfarenhet av och kunskap om gällande signalskydd
 •  Erfarenhet av att utbilda andra inom säkerhetsskyddsområdet

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare (anställningen inleds i normalfallet med en provanställning)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Muskö
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Resor kan förekomma i tjänsten.

För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta:
MS-STABSAVD-SAK@mil.se

Fackliga företrädare:

Saco-S FM Maria Blasek
OFR/S Björn Engren
SEKO Lise-Lotte Larsson
OFR/O Erik Tollin

Du når dessa via Försvarsmaktens växel 0505-45 10 00

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2022-12-14.  Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 23 november 2022
 • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Marinstaben
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-12-14

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan