MR M söker GIS-specialist/ingenjör

Om tjänsten

Mellersta militärregionen (MR M) är ett krigsförband lokaliserat i Upplands Bro kommun, närmare bestämt i Kungsängen. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare samt civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tillfälligt tjänstgörande.


Chefen för Mellersta militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgifter inom regionen. MR M omfattar Dalarnas-, Gävleborgs-, Västmanlands-, Uppsalas-, Stockholms- och Södermanlands län. MR M är en egen organisationsenhet med ansvar för både insats- och produktionsledning för bl.a. utbildningsgrupper och hemvärn.

 

Vi söker nu en GIS-specialist/ingenjör som vill vara med och utveckla den Mellersta Militärregionen.

 

Vi söker medarbetare för att bemanna ett team som skall ansvara för att utveckla användning och utarbetande samt visualisering av digitala geografiska underlag.

Arbetslaget du ingår i skall vidareutveckla användningen av GIS som visualiserings- och planeringsverktyg. Tillsammans med engagerade och kunniga kollegor bidrar du till att utveckla förmågan att skapa underlag för planering och beslut.

Din huvudsakliga uppgift är att utveckla användningen av geografisk data för att därigenom öka MR M effekt. Detta möjliggörs genom att arbeta verksamhetsintegrerat med sakkunniga för att med utgångspunkt från olika datamängder kunna skapa informations- och beslutsunderlag för MR M chefer.

Tjänsten innebär därför att du kommer arbeta med beredning av ärenden, inhämtning, strukturering, implementering och visualisering av stora mängder data.

Du förväntas kunna driva frågor självständigt men kommer ingå i ett team med helhetsansvar

 

Kvalifikationer

Högskoleutbildning med inriktning på datateknik, datalogi, systemvetenskap, data science, systemvetenskap eller lång arbetslivserfarenhet inom liknande områden.

God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

 

Meriterande
Erfarenhet av ESRI-plattformen och databashantering.
Erfarenhet och engagemang av ajourhållning av geodata.
Erfarenhet av arbete med geodatanalys.
Erfarenhet av militär underrättelsetjänst.
Erfarenhet av arbete med IT-system som hanterar försvarssekretess i de högre säkerhetsnivåerna.
Erfarenhet av kvalitetsarbete inom GIS.
Erfarenhet av Carmenta-plattformen.
Erfarenhet av programmering i Python.


Övrigt
Tjänsten är öppen att söka för civila medarbetare.
Tjänsten är tillsvidare med tillträde snarast.
Tjänsten är placerad i säkerhetsskyddsklass.
Praktiska prov och tester kommer att ske som en del av urvalsprocessen.
Arbetsort är Stockholm, Upplands-Bro, Kungsängen.

 

Upplysning om tjänsten kan lämnas av
MR M J2, Dragi Ilic, vilken nås via växeln på 
08-584 540 00

 

Fackliga representanter
OFR/O Livgardet Stefan Morin
SEKO Lise-Lott Larsson
SACO Johan Gillemyr
OFR/S Kenneth Hartikainen
Samtliga nås via växeln på 
08-584 540 00

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-31. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 23 november 2022
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2023-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan