Rekryteringskoordinator MRV Skaraborgsgruppen

Om tjänsten

OM TJÄNSTEN

Om Västra Militärregionen och Skaraborgsgruppen

Västra militärregionen (MR V) är en organisationsenhet med bland annat produktionsansvar för hemvärnets krigsförband inom regionen. Den regionala staben är lokaliserad i Skövde samt med mindre del i Göteborg. 

Till MR V hör fem Utbildningsgrupper med uppgift att stödja hemvärnsförbanden i Regionen.

Chefen för MR V med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgifter inom regionen. MR V omfattar Hallands-, Västra Götalands-, Värmlands- och Örebro län.

Skaraborgsgruppen är en av de fem utbildningsgrupperna vid MR V. Skaraborgsgruppens uppgift är att stödja hemvärnsförbanden inom området med rekrytering, utbildning och administration, samt att stödja de frivilliga försvarsorganisationerna i Skaraborg. Vid Skaraborgsgruppen tjänstgör i dag 17 st. anställda, som från 2023-01-01 kommer att vara organiserade i en Utbildningssektion, en Planeringssektion och en Logistiksektion.

Om tjänsten

Befattningen som rekryteringskoordinator vid Skaraborgsgruppen är placerad i Planeringssektionen. Sektionen har 5 st. medarbetare som i huvudsak ansvarar för personaladministration av hemvärnssoldater samt rekrytering till hemvärnsförbanden. Skaraborgs hemvärnsförband omfattar två st. hemvärnsbataljoner och tre st. funktionsplutoner. 

Som rekryteringskoordinator planerar och leder Du rekrytering till hemvärnsförbanden, Hemvärnet Skaraborgs rekryteringsråd och yrkes- och försvarsinformation till värnpliktiga, hemvärnssoldater, ungdomar och allmänheten. Till stöd har Du en rekryteringsadministratör som Du arbetsleder, men inte har personalansvar för.

Vidare så stödjer du  C SKG avseende informationsspridning via sociala medier och OrgE
MR V genom deltagande i MR V Kommunikationsgrupp.

Du kommer att ha goda möjligheter till personlig kompetensutveckling under Din tid vid Skaraborgsgruppen. Det finns ett stort behov av många olika kompetenser vid utbildningsgruppen, och vi kommer att tillse att du får den kompetensutveckling som du behöver för din tjänst.

Du kommer även att ha goda möjligheter till fysisk träning på arbetstid.

Tjänsten medför att Du krigsplaceras i MR V krigsorganisation.

 

 

Kvalifikationer

B-körkort

 

Meriterande

Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten

Goda kunskaper i Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Serviceinriktad

Erfarenhet av hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna

Erfarenhet av administrativt arbete

Erfarenhet av ReachMe

Erfarenheter av Försvarsmaktens IT-system (PRIO, FMAP, LIFT)

  

Personliga egenskaper

Då Du till stor del själv ansvarar för de projekt Du verkar i,krävs det att Du är självständig, prestigelös och ansvarsfull. Du drivs av vilja att påverka och sätta Din prägel på arbetet, och att dela med Dig av Dina erfarenheter till både arbetskamrater och krigsförbanden.

Givetvis är Du väl insatt i och följer Försvarsmaktens värdegrund. 

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning vid MR V.

Anställningen är en heltidstjänst.

Arbetsort är Skövde.

Tillträdesdatum 2023-03-01 eller enligt överenskommelse.Möjlighet till tidigare anställning finns.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-31. Din ansökanskall innehålla ett CV samt ett personligt brev där du beskriver varför Du är lämplig för denna befattning.

 

För upplysning om befattningen

C Skaraborgsgruppen, övlt Mats Bergh

C planeringssektion, fv Martin Inemyr

Nås via växeln på tfn 0500-46 50 00.

 

Fackliga representanter

Officersförbundet, Göran Hjert
Försvarsförbundet, Helena Astanius
SEKO försvar,  Lola Ahlgren
SACO, Charlotta Torstensson Edman

Nås via växeln på tfn 0500-46 50 00.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Västra militärregionens område omfattar de fyra länen Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro. Vi utbildar krigsförband samt leder och samordnar territoriell verksamhet över hela hotskalan. Stabens och hemvärnsförbandens höga tillgänglighet samt vår totalförsvarssamverkan med det civila försvaret skapar förutsättningar för insatser med övriga Försvarsmakten, hög funktionalitet och säkerhet i regionen.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/mrv

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 02 december 2022
  • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Västra Militärregionen - MR V
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2023-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan