Stabsofficer Stridsledning/ Säkerhetstjänst vid FMTS grundutbildningsbataljon/ Genomförande Sektionen

Om tjänsten

Grundutbildningsbataljonen är en enhet vid FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola) för grundutbildning samt krigsförband  (1.Operativa logistikbataljon) och är därmed en del av Försvarsmaktens nationella och internationella insatsförmåga. Vår uppgift är att utbilda värnpliktiga i logistik (främst inom transporttjänst,  förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst) samt att ge tekniskt stöd, reparationer och underhåll på Försvarsmaktens markbundna materiel. Vår verksamhet genomförs idag i Halmstad och Kungsängen samt internationellt vid våra insatser i exempelvis Mali. Bataljonen har sin huvudsakliga gruppering på FMTS i Halmstad där bataljonsledning samt GU-kompaniet och delar ur ett operativt tekniskt kompani finns. I övrigt har bataljonen förbandsdelar med teknisk inriktning i Kungsängen.

För vår verksamhet i Halmstad  söker vi nu en stabsofficer stridsledning/säkerhetstjänst till bataljonstaben (FMTS Grundutbildningsbataljon).

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som Stabsofficer Stridsledning/Säkerhetstjänst ingår du i bataljonstabens Genomförandesektion (GenS) vilken svarar för genomförande och uppföljning av bataljonens verksamhet. GenS har som huvudsak fokus på: grundutbildningen av värnpliktiga och bataljonens stabstjänst i innevarande år. Stabsofficer/Stridsledning uppgifter utgörs till stor del av stabsarbete innefattande att leda beredningar, bedömmanden, samordning och informationshantering inom bataljonens verksamhet (insats- övnings- och utbildningsverksamhet). Resultatet presenteras oftast i skrivelse-, protokoll- eller order.

Vid insats/övning ingår Stabsofficer stridsledning/säkerhetstjänst i ledningslaget för ledning av det egna förbandet.

Kvalifikationer

 • Yrkesofficer minst OF 2
 • B-körkort
 • Godkänd säkerhetsprövning (genomförs innan anställning)

 Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet av stabstjänst
 • Erfarenhet av arbete på bataljons- och enhetsnivå (motsvarande)
 • Erfarenhet som logistikofficer och/eller stridsledningsofficer
 • Erfarenhet av att arbeta i FM IT-stödsystemen som t.ex. PRIO och VIDAR
 • Säkerhetsutbildningar inom FM
 • Genomförd utlandstjänstgöring

Personliga egenskaper

Att vara Stabsofficer/Stridsledning innebär att du ska ha omdöme, kunskap och empatisk förmåga samt kunna fatta egna beslut. Du måste ha ett gott ordningssinne, vara väl strukturerad samt ha en förmåga att tidigt identifiera vilka behov som efterfrågas. Du ska kunna arbeta med flera uppgifter samtidigt, tempot och innehållet i uppgifterna är varierande, detta ställer krav på att du kan tempoväxla och prioritera. Som stabsmedlem är det viktigt att du är en social person som gillar att arbeta såväl i både grupp som enskilt. Personalen vid bataljonen kännetecknas för sin vilja att bidra och stödja med militär logistik  var än Försvarsmakten genomför verksamhet. Vår inställning är att vi vill och kan lösa uppgiften. Inom bataljonen värdesätter vi en öppen attityd där lyhördhet och delaktighet är en självklarhet.

FMTS och Grundutbildningsbataljonen vill ta tillvara de kvalitéer som en mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. Det är centralt att du agerar inom ramen för Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.

Övrigt
Anställningsform: Heltid
Arbetsort: Halmstad
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Upplysningar om befattningen
Mj Björn Levin, chef Genomförandesektionen FMTS GU-bataljon

Tel: 035-266 20 00 (vxl).

Information om rekryteringsprocessen
Sofia Jönsson, HR-generalist FMTS GU-bataljon
Tel: 035-266 20 00 (vxl).

Fackliga företrädare

HSOF: Anders Norén

OFR-S: Roland Kramer

SACO: Nermina Dzanic

SEKO: Jörgen Stehn

Samtliga ovanstående nås via växelnummer: 035-266 20 00

Välkommen med din ansökan senast 230210.  Din ansökan skall innehålla CV, ansökningsbrev samt examensbevis. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling, verkstadsproduktion och insatsverksamhet. Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik. FMTS har verksamhet på 23 orter i Sverige, från Boden i norr till Revingehed i söder.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 09 december 2022
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens tekniska skola – FMTS
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-02-10

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan