Företrädare Befälsutbildning vid FMTS grundutbildningsbataljon/ Utbildningsstöd Sektionen

Om tjänsten

Grundutbildningsbataljonen är en enhet vid FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola) för grundutbildning samt krigsförband  (1.Operativa logistikbataljon) och är därmed en del av Försvarsmaktens nationella och internationella insatsförmåga. Vår uppgift är att utbilda värnpliktiga i logistik (främst inom transporttjänst,  förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst) samt att ge tekniskt stöd, reparationer och underhåll på Försvarsmaktens markbundna materiel. Vår verksamhet genomförs idag i Halmstad och Kungsängen samt internationellt vid våra insatser i exempelvis Mali. Bataljonen har sin huvudsakliga gruppering på FMTS i Halmstad där bataljonsledning samt GU-kompaniet och delar ur ett operativt tekniskt kompani finns. I övrigt har bataljonen förbandsdelar med teknisk inriktning i Kungsängen.

För vår verksamhet i Halmstad  söker vi nu en stabsofficer befälsutbildning till bataljonsstaben (FMTS Grundutbildningsbataljon).

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som företrädare befälsutbildning ingår du i bataljonsstabens Utbildningsstödsektion. Sektionens huvudsakliga uppgift är att utveckla, planera och genomföra utbildning för såväl anställda som värnpliktiga vid grundutbildningsbataljonen. Sektionen består av företrädare för alla de olika tjänsteinriktningar som finns vid de operativa logistikbataljonerna, exempelvis Teknisk tjänst, Transporttjänst och Förarutbildning. Du ansvarar huvudsakligen för den del av utbildningen våra yrkes-och reservofficerselever genomför på bataljonen och för den kompletterande utbildning de erhåller efter examen. Dessutom kommer du utveckla de värnpliktiga befälseleverna, med tyngdpunkt på de återinförda Plutonbefälseleverna. Sektionen ansvarar även för drift de bataljonsledningssystem som inte nyttjas för grundutbildning innevarande år. Du deltar aktivt i bataljonsstabens arbete med bedömande, beredningar, orderskrivningar samt vid ledning av bataljonens underenheter.

Kvalifikationer

 • Officer minst OR7.
 • Godkänd säkerhetsprövning.
 • Körkort B.

Meriterande

 • Arbetslivserfarenhet gällande utveckling/utbildning av yrkes- och reservofficerare.
 • Erfarenhet av att utbilda värnpliktiga befälselever.
 • Arbetslivserfarenhet inom militär logistik eller teknisk tjänst.
 • Erfarenhet som chef i grundorganisation eller krigsorganisationen.
 • Ha gjort Krigsförbandsövning, gärna i chefsbefattning.
 • Körkort C/CE.

Personliga egenskaper

Befattningen är ny, så stor vikt kommer läggas vid dig som person. Du behöver ha gott omdöme, gedigen kunskap om ledarskap och personalutveckling samt gärna erfarenhet från tidigare utbildning av värnpliktiga befälselever. Du måste ha ett gott ordningssinne, vara väl strukturerad samt ha en god förmåga att tidigt se vilka behov som efterfrågas. Du ska kunna arbeta med flera uppgifter samtidigt, tempot och innehållet i uppgifterna är varierande, detta ställer krav på att kunna tempoväxla och prioritera. Som stabsmedlem är det viktigt att du är en social person som gillar att arbeta i både grupp och enskilt. Det är viktigt att du har en god förmåga att kommunicera i både tal och skrift. Personalen vid bataljonen kännetecknas för sin vilja att bidra och stödja med militär logistik  var än Försvarsmakten genomför verksamhet. Vår inställning är att vi vill och kan lösa alla uppgifter. Inom bataljonen värdesätter vi en öppen attityd där lyhördhet och delaktighet är en självklarhet.

FMTS och Grundutbildningsbataljonen vill ta tillvara de kvalitéer som en mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. Det är centralt att du naturligt agerar inom ramen för Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.

Övrigt
Anställningsform: Heltid
Arbetsort: Halmstad
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Upplysningar om befattningen
Göran Persson, Chef utbildningsstödsektionen FMTS GU-bataljon.
Tel: 035-266 20 00 (vxl).

Information om rekryteringsprocessen
Sofia Jönsson, HR-generalist FMTS GU-bataljon
Tel: 035-266 20 00 (vxl)

Fackliga företrädare

HSOF: Anders Norén

OFR-S: Roland Kramer

SACO: Nermina Dzanic

SEKO: Jörgen Stehn

Samtliga ovanstående nås via växelnummer: 035-266 20 00

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2023-01-20. Din ansökan bör innehålla CV, ansökningsbrev samt examensbevis. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling, verkstadsproduktion och insatsverksamhet. Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik. FMTS har verksamhet på 23 orter i Sverige, från Boden i norr till Revingehed i söder.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 09 december 2022
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens tekniska skola – FMTS
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-02-10

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan