Ställföreträdande Chef Kadettbataljonen - Militärhögskolan Karlberg

Om tjänsten

Militärhögskolan Karlberg söker en ställföreträdande bataljonchef med placering på
Kadettbataljonen

På Militärhögskolan Karlberg (MHS K) genomförs grundläggande officersutbildning av kadetter inom ramen för det treåriga Officersprogrammet (OP) lett av Försvarshögskolan (FHS). OP leder till en yrkesexamen om 180 högskolepoäng samt fänriks grad vid anställning i FM.  
Parallellt med detta genomför Kadettbataljonen militär professionsutbildning under s.k. Försvarsmaktstid (FMT) som omfattar chefs- och individutveckling, militär färdighet samt fysisk träning. Kadettbataljonen stödjer Försvarshögskolan i genomförandet av Officersprogrammet
främst avseende övningsplanering, säkerhet och logistik under övningar.
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Ansvara för personal, ekonomi, planering, utveckling och uppföljning mot Kadettbataljonens fastställda uppgifter och mål.
- Leder arbetet vid staben för Kadettbataljonen.
- Ansvarar för att inkomna och uppkomna ärenden och uppgifter omhändertas.
- Du ersätter bataljonchefen vid dennes frånvaro och fattar beslut inom ramen för C MHS Karlberg delegering.
- Befattningen ställer stora krav på samordning såväl internt inom FM som externt mot andra myndigheter, primärt Försvarshögskolan (FHS).
- Fullt ut förhålla sig till FM gällande värdegrund samt utbildningsföreskrifter, reglementen och doktriner.

Kvalifikationer
- OF 3
- Tidigare arbete i arbetsledande ställning (direkt ledarskap).
- Erfarenhet av personalansvar och planering.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
- Uppfyller FM Fysiska baskrav.
Meriterande
- Tidigare erfarenhet av arbete inom central stab och inblick i FHS verksamhet och väl insatt i FM skolverksamhet.
- Förståelse för arbete och studier vid högskola.
- Tidigare innehaft ekonomiansvar.
- Dokumenterat gott ledarskap med vitsord/referens.
- Utlandstjänstgöring.

Personliga egenskaper
Du har en god förmåga att organisera och planera ditt eget och enhetens arbete i olika tidsperspektiv och tidstempon.
Du bör vara strukturerad samt lösningsorienterad och finna vägen framåt på eventuella uppkomna problem, för att bidra med stöd till den gemensamma verksamheten.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Anställningsform: Tills vidare
Sysselsättningsgrad: Heltid

Tillträdesdatum: enligt överenskommelse.
Placeringsort: Solna.
Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla följande:
- CV.
- Personligt brev.
Beredd komplettera med (vidimerat)
- Kopia på relevanta militära intyg.
- Kopia på relevanta civila betyg.
- Kopia på relevanta tjänstgöringsomdömen eller motsv.

Ofullständig ansökan behandlas ej.

Sista datum för ansökan är 2023-01-31.

Upplysningar om befattningen kan lämnas av Mj Hans Flach, tel. 072-187 74 37

Fackliga företrädare:
Patrik Bäck OF Karlberg, tel. 08-514 390 00,
Hokan Pettersson SACO, tel. 08-514 39 000
Stefan Ragnebrink Försvarsförbundet, tel. 08-514 390 00
Lise-Lotte Larsson SEKO, tel. 08-514 390 00

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Vid Militärhögskolan Karlberg genomförs den grundläggande treåriga officersutbildningen tillsammans med Försvarshögskolan. Vid skolan finns dessutom Managementenheten, Veterancentrum, Försvarsmaktens enhet för idrott och friskvård, Lokalplaneringsenhet Mitt och Skolenheten.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 16 januari 2023
  • Plats: Solna, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Militärhögskolan Karlberg – MHS K
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2023-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan