13. Säkerhetsbataljon söker Säkerhetsutredare (OR 4-5) till Fältsäkerhetspluton

Om tjänsten

 

13. Säkerhetsbataljonen står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och innehåller delar från armén, marinen och flygvapnet.

Världen är i ständig förändring. Dagens konflikter och möjligheter till informationsspridning kan ha stor påverkan utanför stridens arena. Att inneha kännedom om motståndarens intentioner, kapacitet och avsikt är av stor betydelse för att alltid ligga steget före och en viktig del i vårt arbete. Med ett brett spektra av funktioner och metoder stoppar 13. Säkerhetsbataljonen säkerhetshotande verksamhet.

13. Säkerhetsbataljonen verkar med små patruller över stora ytor för att tidigt upptäcka och kunna motverka säkerhetshotande verksamhet innan motståndaren har lyckats utföra sitt uppdrag. Förmågan att verka då det råder låg beredskap är ett framträdande drag för vårt förband.

Vi övas för att hantera de fem huvudtyperna av säkerhetshot, såväl inom Sveriges gränser som utomlands:

 • Kriminalitet
 • Sabotage
 • Subversion
 • Underrättelseverksamhet
 • Terrorism

Nu söker vi säkerhetsutredare till 332. Fältsäkerhetspluton.

Fältsäkerhetspluton verkar inom ramen för militär säkerhetstjänst. Huvuddelen av plutonens uppgifter utgörs av säkerhetsrekognoscering samt säkerhetsutredningar av individer, händelser och fenomen. Enhetens huvudsakliga verktyg för att lösa dessa uppgifter är personbaserad inhämtning (HUMINT).

Tidigare erfarenhet av militär säkerhetstjänst utgör inget krav då all relevant grundutbildning kommer att tillhandahållas vid påbörjad tjänstgöring. En tjänstgöring hos oss bygger en stabil grund och ger goda karriärmöjligheter för vidare utveckling inom både säkerhets- och underrättelsetjänst. Som säkerhetsutredare vid Fältsäkerhetspluton kommer du vara en aktiv del i skyddet av Sverige.

Mot bakgrund av verksamhetens krav innebär tjänsten periodvis hög arbetsbelastning, plutonen eftersträvar dock en god balans mellan yrkes- och privatliv vilket vi ser som en förutsättning för bibehållen operativ effekt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga uppgifter kommer vara att delta i patrullens inhämtning och bearbetning av information inom ramen för Fältsäkerhetsplutons funktionsuppgifter kopplat till säkerhetsunderrättelse- och säkerhetsskyddstjänst.

Utöver den operativa verksamheten kommer du även agera instruktör kopplat till vidmakthållande av plutonens förmågor.

Fältsäkerhetspluton har haft kontinuerlig bemanning av inhämtningsbefattning vid Försvarsmaktens större internationella insatser. I samband med Försvarsmaktens avslutade engagemang i Mali kommer denna bemanning att vara vilande. Mot bakgrund av enhetens historik i internationell kontext ska du som anställd vid plutonen vara beredd att i framtiden tjänstgöra utomlands under så väl längre insatser som kortare uppdrag. Vid internationell tjänstgöring utgör samverkan på engelska en stor del av ditt arbete.

Kvalifikationer

 • Militär grundutbildning
 • Lägst B-körkort

Meriterande

Meriterande kunskaper kan vara militär eller civil stationering utomlands, utomnordiska språkkunskaper, utbildningar inom HUMINT eller säkerhets- och underrättelsetjänst.
Främst söker vi individer som speglar det samhälle vi lever i och en jämn könsfördelning är en framgångsfaktor, därför ser vi gärna kvinnliga sökande. Vidare behöver vi förstå olika perspektiv i samtal och i bemötandet av människor vilket gör att en bredd av livserfarenheter är av intresse.

Personliga egenskaper

I plutonens verksamhet är både interaktion med andra människor och analys av information vitala aspekter av tjänsten. Därför söker vi individer som har god social förmåga, en utvecklad självkännedom och som är noggranna i lösandet av uppgifter.
Du kommer att ingå i mindre, tillfälligt sammansatta patruller vilka uppträder självständigt och utformas efter uppgiftens karaktär. Detta ställer höga krav på din förmåga att ta eget ansvar och fatta beslut efter eget omdöme. Att arbeta i olika typer av sociala miljöer samt varierande geografiska platser är något du trivs med då plutonen löser uppgifter både nationellt och internationellt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Antagningsprocessen

Urval av lämpliga sökande kommer att ske i två steg varav det första är uttagningstester som genomförs under en helg våren 2023.

Under uttagningstesterna kommer du genomföra moment med tyngdpunkt på dina sociala egenskaper samt psykiska prestationsförmåga. Vidare kommer du att genomföra fysiska tester vilka omfattar både löpning och test av fysisk styrka. Du kommer att bedömas utefter dina egna förutsättningar och behöver inte särskilt förbereda dig inför uttagningen.
Tidigare konkurrenskraftiga resultat är 3 km löpning på 15 minuter.

Om du efter genomförda uttagningstester bedöms som lämplig för tjänsten kommer du kallas till kompletterande prövning vilket omfattar intervju, medicinska tester samt säkerhetsprövningsintervju.

 • Uttagningstester genomförs 2023-03-18 – 2023-03-19.
 • Tillträde till tjänsten sker 2023-08-21 och inleds med en grundkurs.

Ansökan

Din ansökan ska vara oss till handa senast 2023-02-03 och ska innehålla följande:

 • CV
 • Personligt brev där du beskriver dig själv, din livssituation samt motiverar varför just du är lämplig för tjänsten och varför du söker.
 • Foto
 • Referenser
 • Tjänstgöringsintyg

En icke komplett ansökan kommer ej att behandlas.

Övrigt

Anställningsformen är en tillsvidareanställning som, om du ej är anställd i Försvarsmakten, kommer att inledas med 6 månaders provanställning. Tjänsten är en heltidsanställning.  

Arbetsorten är Kungsängen, men tjänstgöring på andra orter kommer att vara aktuellt och utlandstjänstgöring är obligatorisk för samtlig personal på plutonen. Tjänstgöringstiden på annan ort varierar beroende på vilken uppgift som ska lösas.

Upplysningar om tjänsten lämnas av plutonchef på telefonnummer 072-3880374 alternativt via e-mail till lg-133funkskv-fsak@mil.se, märkt ditt e-mail ”Rekrytering GSS 2023”.

Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av personalgeneralist Ida Hyppel via
lg-13sakbat-rekrytering@mil.se.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)

Fackliga företrädare

OFR/O - Stefan Morin                  

OFR/S - Kenneth Hartikainen

SACO - Johan Gillemyr

SEKO - Thomas Klasson

Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 23 december 2022
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-02-03

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan