K 3 söker GSS/K till 32.Underrättelsebataljon

Om tjänsten

Beskrivning av enheten

32.underrättelsebataljon är Sveriges enda av sitt slag och är specialiserat på inhämtning, sammanställning och analys av information om motståndaren.

Underrättelseskvadron utgör en av bataljonens inhämtningsskvadroner och inhämtar underrättelser genom spaning, övervakning, samverkan, utfrågning och stöds av sensorer för ljud- och bildupptagning.

TUAV-skvadron utgör en av bataljonens skvadroner och består av ledning-, underhåll- och TUAV-pluton. Skvadron stödjer underrättelseinhämtande förband samt bedriver inhämtning med UAV 03, vilket är det fjärrstyrda flygande system som nyttjas.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter Underrättelseskvadron

Underrättelsesoldat: Som underrättelsesoldat är din främsta arbetsuppgift att inhämta genom främst fast och rörlig spaning. Underrättelsepatrullerna skall även ha förmåga lösa stridsuppgifter i syfte att nedkämpa prioriterade mål.

SUAV: Huvuduppgiften är att vidmakthålla din förmåga och lösa uppgift med SUAV-systemen. Du genomför spaning både för skvadronens räkning och för högre chefs räkning.

Sensor: Du spanar med skvadronens mer avancerade sensorer, antingen självständigt eller understödjer andra delar av skvadronen.

Chefsstödsgrupp: Du understödjer både på skvadron- och plutonsnivå, handhar skvadronens avancerade IT- och sambandssystem samt stödjer skvadronen avseende underhåll. Du framför flera olika typer av fordon såsom tung lastbil, terränghjuling och snöskoter.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter TUAV-skvadron

Gruppchef: Leder någon av av funktionsgrupperna i det dagliga arbetet och får order samt rapporterar till plutonchefen.

Ledningsoldat: Som ledningsoldat ser du till att bataljonens sambandsnät är fungerande samt vilka enheter vi har samband till. Du stöjder ledningssytems officeren i det dagliga arbetet.

Informationssystemsdriftassistent: Som informationssystemsdriftassistent stöttar du driftledaren att underhålla och drifta visa specifika sambandsystem.

Försörjningssoldat: Som försörjningsoldatsoldat försörjer du bataljonen med förnödenheter. Ser till att bataljonen kan återhämta samt fylla upp efter insats.

Mekaniker: Som mekniker stödjer du den tekniska officeren i det dagliga arbetet och genomför lättare reperationer på bataljonens fordonssystem.

Hjälpmekniker, TUAV: Stödjer flygteknikern i det dagliga arbetet med att underhålla UAV03.

Sensoroperatör: Inhämtar och styr UAV03:s kamera med stöd av inhämtningslaget.

Bildunderrättelseassistent: Stödjer bildtolkarna i deras arbete att bearbeta informationen från UAV03 till underrättelseprodukter.

 

Typ av anställning
Tjänsten vid enheten finns i OR 1-5. Du som är GSS/K erbjuds inledningsvis en tidsbegränsad anställning om högst åtta år, med möjlighet till förlängning. Sex månaders provanställning tillämpas om du inte arbetar i Försvarsmakten idag.

 

Krav

 • Genomförd värnplikt, GMU eller GU med godkända betyg
 • Godkänd fysisk förmåga enligt FM FysS tilläggsprov KPK3 nivå 3 och 4
 • Lägst B-körkort
 • Genomfört och bedöms godkänd utifrån samtliga moment vid förtest.

 

Meriter

 • Anställd/tidigare anställd som GSS alt. gruppbefäl under minst ett år
 • Gruppchefsskola
 • Utbildning/erfarenhet av jägar-, spaningstjänst
 • Militärt förarbevis (TGB 1522, TGB 14, skoter, terränghjuling)
 • Mekaniker-, underhåll-, Sambandsutbildning
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

 

Uttagningsprocess

Vi kommer kalla lämpliga kandidater till förtest som genomförs helgen vecka 313. Under förtestet görs fysiska tester, läkarundersökning och intervjuer. Fysiska tester kommer innefatta bl.a. styrka, kondition, uthållighet och vattenmoment.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Eventuell kallelse till tester skickas till den mejladress du angivit i ansökan.

 

Övrigt
Arbetsort: Karlsborg
Tillträde: Augusti 2023
Individuell lönesättning tillämpas enligt Försvarsmaktens avtal.

 

För upplysningar om befattningen kontakta:

Vid frågor eller för mer information om underrrättelseskvadron, kontakta k3-32undbat-321skv@mil.se

Vid frågor eller för mer information om TUAV-skvadron, kontakta k3-32undbat-320skv@mil.se

Märk e-mail med rekrytering och befattning i ärenderad (Ex. ”Rekrytering Underrättelseskvadron”).

Information om rekryteringsprocessen:
Personalchef Öserg Gustaf Stjärneblad
Nås via växel: 0505-45 10 00
eller k3-32undbat-rekrytering@mil.se.

 

Fackliga företrädare:
OFR/O: Eva Härnqvist, OFR/S: Mikael Ekelund, SEKO: Jan Arnholm, SACO: Annelee Karlström

Nås via växel: 0505-45 10 00

 

Välkommen med din ansökan senast 2023-02-20. Din ansökan bör innehålla:

 • Personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning inkl foto
 • CV med referenser
 • Examensbevis
 • Intyg över meriterande utbildningar/kompetenser/erfarenheter
 • Körkort
 • Militära förarbevis – om det finns
 • Militärt vitsord – om det finns
 • Betyg från internationell tjänstgöring – om det finns

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en jägarbataljon och en underrättelsebataljon.
Jägarbataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).

Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa
rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 04 januari 2023
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Livregementets husarer – K 3
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-02-20

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan