Utbildningsofficer Elfsborgsgruppen

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Av dessa 50000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt beredd att stödja hävdandet av Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser.

Om tjänsten

Elfsborgsgruppen (EBG) är en militärregiongrupp inom Västra militärregionen (MR V) vars främsta uppgift är att utbilda fyra hemvärnsbataljoner, en GRK pluton, ett hemvärnsunderättelsekompani, ett båtkompani (90H) samt en CBRN pluton. Utbildningsgruppen är lokaliserad i Göteborg. EBG är organiserad med en utbildningssektion och en stödsektion.

Elfsborgsgruppen söker yrkesofficerare, officer eller specialistofficer, med möjlig utveckling mot förbandshandläggare för något av MR V krigsförband. Efterfrågade kompetenser vi söker är inom alla funktioner t ex logistik, samband, markstrid eller dig med amfibisk bakgrund.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som utbildningsofficer skall du ha förmågan att planera och genomföra övningar samt kurser med hemvärnsförband. Trupputbildning är en stor del av arbetet med fokus mot soldatutbildning inom samtliga funktioner. Exempel på utbildning är skyddsvakt, markstrid, FARB samt sjukvård och logistik. 

Som förbandshandläggare skall du ha förmågan att planera och genomföra krigsförbandsövning (KFÖ) för en hemvärnsbataljon. Förbandshandläggaren är EBG:s kontaktperson mot exempelvis en hemvärnsbataljon.

Övningarna genomförs normalt inom MR V område. Arbetstiden kommer periodvis att förskjutas till helger och kvällar. 


Kvalifikationer

 • Yrkesofficersexamen.
 • God förmåga att planera och genomföra övningar med mindre och större enheter.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Meriterande

 • Erfarenhet av utbildning inom stridskraften Hemvärnet.
 • Erfarenhet av personalledning och personalplanering.

Välkommen att ansöka med CV och personligt brev senast 8 december 2023

Kontaktpersoner

Upplysningar om jobbet lämnas av Mj Niklas Trygg. Nås via växel 0500-465000

 

Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Västra militärregionens område omfattar de fyra länen Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro. Vi utbildar krigsförband samt leder och samordnar territoriell verksamhet över hela hotskalan. Stabens och hemvärnsförbandens höga tillgänglighet samt vår totalförsvarssamverkan med det civila försvaret skapar förutsättningar för insatser med övriga Försvarsmakten, hög funktionalitet och säkerhet i regionen.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/mrv

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 24 oktober 2023
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Västra Militärregionen - MR V
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-12-08

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan