HR-strateg till Högkvarteret, Försvarsstaben

Om tjänsten

Sökande enhet
Vår kollega Anna går nu vidare till nya utmaningar, därför behöver vi rekrytera relationsbyggande och driven HR-strateg till Rekryteringssektionen som är en del inom Försvarsstabens utbildningsavdelning.

Sektionens övergripande uppdrag är att stödja Försvarsmaktens personalförsörjning genom att på ett värdeskapande sätt attrahera och rekrytera individer för att möta Försvarsmaktens behov. Externt kommunicerar vi att Försvarsmakten är en attraktiv arbetsgivare samt etablerar samarbete med andra aktörer.

Försvarsmaktens personalförsörjningsmodell är unik och innebär att huvuddelen av Försvarsmaktens militära medarbetare har sin huvudsakliga sysselsättning hos en civil arbetsgivare. En förutsättning för att Försvarsmakten ska lyckas med sitt uppdrag är ett brett samarbete med det svenska samhället, där relationen med Sveriges arbetsgivare är en viktig del. För att underlätta tjänstgöring och utbildning bygger Försvarsmakten strategiska partnerskap för kompetensförsörjning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina uppgifter kännetecknas av arbete med externa och interna relationer. Du kommer att vara huvudkontakt gentemot befintliga, nya och potentiella externa samarbetspartners där samarbete om kompetens står i fokus. I arbetsuppgifterna ingår bla att:

 • Företräda Försvarsmakten mot arbetsgivarorganisationer, civila arbetsgivare och utbildningsanordnare/lärosäten i frågor som rör anställning, meritvärde samt karriär- och yrkesväxling.
 • Utveckla befintliga samarbeten tillsammans med Försvarsmaktens samarbetspartners.
 • Samordna, stödja och utveckla Försvarsmaktens organisationsenheters arbete med Arbetsgivarrelationer.
 • Aktivt bidra i utveckling av koncept, kommunikation och frågor som rör deltidsengagemang, avseende anställning, meritvärde samt karriär- och yrkesväxling.
 • Löpande underhålla god kontakt med interna och externa kontaktpersoner.
 • Delta i att driva/utveckla marknadsaktiviteter tillsammans med Försvarsmaktens upphandlade reklambyrå och mediebyrå.
 • Organisera och aktivt delta i aktiviteter såsom mässor, konferenser och events.
 • Stödja i sektionens arbetsuppgifter rörande: budgetuppföljning, undersökningar, uppdragsplanering och andra uppkomna aktiviteter.

Sektionen arbetar främst i perspektivet 1-3 år med förmåga att hantera” här och nu”-frågor likväl som långsiktiga frågor varför det är viktigt att helhetsperspektivet bibehålls över tiden och genomsyrar allt arbete.

Efterfrågade kvalifikationer

 • Har eller har haft en anställning i Försvarsmakten.
 • Adekvat akademisk examen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
 • Goda resultat av liknande arbetsuppgifter.
 • Mycket god erfarenhet av verksamhet där relationsskapande kundkontakt utgör en väsentlig del av arbetet.
 • God erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt inom en stor organisation.
 • God kommunikationsförmåga i svenska och engelska såväl i tal som i skrift.

Meriterande kvalifikationer

 • Aktivt deltidsengagemang i militär befattning inom Försvarsmakten, exempelvis som Reservofficer, Hemvärnssoldat eller Deltidssoldat.
 • Kunskap inom utbildnings- och/eller valideringsfrågor.
 • God kännedom om Försvarsmakten.

Personliga egenskaper
Som person är du resultatorienterad och tålmodig samtidigt som du ser möjligheter snarare än problem. Du är självgående och kan själv skapa struktur och förutsättningar för hur Försvarsmakten ska arbeta med dessa frågor. Eftersom mycket av arbetet handlar om relationer är det viktigt att du är bra på att knyta nya och använda befintliga kontakter. Detta betyder att du besitter en hög grad av social kompetens. Du är en självklar teamspelare som är van att samarbeta och har en väl utvecklad kommunikativ förmåga.

Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning. Det är en självklarhet att Du är en god representant för Försvarsmakten och tydligt företräder Försvarsmaktens värdegrund.

Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och tidigare uppnådda resultat.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Chef för Rekryteringssektionen: Magnus Jirlind,
070-300 33 85

Specifika förfrågningar om befattningen: Jonas Wannberg,
072-3841787

Läs gärna mer om vårt arbete på www.forsvarsmakten.se/arbetsgivare     

Fackliga representanter
OFR/O, Arne Nilsson
SACO, Camilla Robertsson
OFR/S, Kjell Tetzlaff
SEKO, Pia Almström

Samtliga nås på telefon 08-788 75 00

Övrigt
Både civil och militär personal kan ansöka denna befattning. Tillträde enligt ök, dock senast den 1 april 2023. Tjänsten kan komma att innebära resor främst inom Sverige med ca 10 övernattningar per år.

Tjänsten är en tillsvidareanställning där provanställning i 6 månader tillämpas.

Befattningens kräver svenskt medborgarskap och är placerad i säkerhetsklass.

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 29 Januari 2023 där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Din ansökan ska innehålla både CV samt ansökningsbrev.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 03 januari 2023
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär/Civil
 • Sista ansökningsdag:2023-01-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan