Processledare HR inriktning lönebildning

Om tjänsten

Vill du bidra till en Försvarsmakt som ska växa avsevärt kommande år för att bli ett starkare försvar som möter varje hot och klarar varje utmaning? Vill du få möjligheten att driva, koordinera och påverka utveckling av HR-arbetet inom Försvarsmakten? Då är befattningen som processledare något för dig.

Inom Försvarsmaktens förvaltningsorganisation sammanhåller, förvaltar och utvecklar FM HR Centrum några av myndighetens HR-processer. Det innebär bland annat att Försvarsmaktens HR-verksamhet utvecklas och omsätts i försvarsmaktsgemensamma tillvägagångsätt för myndighetens chefer och medarbetare. Processledare är proaktiva i verksamhetsutvecklingen och föreslår nya aktiviteter som främjar myndighetens personalförsörjning. Tillsammans med seniora HR-kollegor omsätter processledarna strategisk vilja och ger rekommendationer om såväl vad som ska förändras, samt hur förändring ska genomföras och säkerställer implementering av systemstöd, rutiner och utbildningar som stödjer verksamheten.

Om enheten

Processledarna tillhör Arbetsgivarenheten vid Försvarsmaktens HR Centrum, där även delprocessledarna arbetar och styrs av processägare på Försvarsmaktens högkvarter. Det finns processledarkollegor inom bland annat rekrytering, intern personalförsörjning, arbetsanpassa och rehabilitering. Som Processledare ingår du i Förvaltningsgrupp Personalförsörjning som syftar till att HR-processerna hänger ihop även med andra förvaltningsområden.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som processledare HR inriktning lönebildning kommer du fungera som ett nära stöd till processägare, tillika Försvarsmaktens Förhandlingschef. Genom att du är lyhörd för vilka behov som behövs för att uppnå resultat inom verksamhetsområdet har du möjlighet att vara rådgivande i den utveckling som är nödvändig för att säkerställa uppsatta mål. Du kommer arbeta nära linjeverksamheten på HR Centrum, likväl ha nära samarbete och överlappande projektarbeten med övriga HR processledare samt IT-organisationen. Din förmåga som processledare är starkt beroende av hur väl du sätter dig in i myndighetens processer och inte minst förstår hur beroendet mellan HR-processerna samspelar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:

 • Stödja processägare med kunskap om FM verksamhetsutveckling och processer
  Leda processen och delprocessledarnas utveckling
 • Identifiera brister, analysera och föreslå förbättringar genom att upprätta, bereda och driva ändringsärenden
 • Ansvara för kommunikation och publicering av information
 • Säkerställa att riktlinjer och bestämmelser omsätts i tillvägagångssätt
 • Ansvara för att utbildningsunderlag tas fram för att etablera och informera om processen
 • Säkerställa att utveckling och förvaltning av IT-stöd system inom lönebildningsområdet fungerar tillfredställande och driver anpassning och utveckling av systemen inom området
 • Ta fram mål och nyckeltal och utföra mätning av processen

Kvalifikationer

 • Akademisk examen inom HR-området eller yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
 • Bred yrkeserfarenhet inom HR-området från statlig verksamhet om minst 3 år där du uppnått god förståelse för hur olika delar av HR hänger ihop och stödjer varandra
 • Erfarenhet av förändringsledning
 • God systemvana vilket gör att du kan sätta dig in i nya system (Försvarsmakten använder SAP) och använder IT obehindrat

Du är en lugn och stresstålig person som har förmågan att skapa god struktur. Du är en bekväm kommunikatör i tal och skrift samt besitter förmågan att arbeta med flera aktörer och uppgifter samtidigt. Som processledare förutsätts du vara tydligt resultatinriktad. En framgångsfaktor är att du ser det som tilltalande att vara en nyckelspelare i ett av arbetsgivarens viktigaste arbetsverktyg – förändringsledning. Du som söker denna roll är också en god ledare som självständigt kan driva verksamheten framåt med verksamhetsnytta i fokus. Ditt ledarskap kräver att du kan leda verksamheten med personalresurser i form av delprocessledare. Delprocessledarna arbetar med processutveckling ca 20 % av sin ordinarie befattning. Detta kräver god dialog och samarbete med den ordinarie linjeverksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande

 • Erfarenhet inom lönebildning och/eller compensation and benifits
 • Dokumenterad erfarenhet av process- och/eller projektledning
 • Erfarenhet av förvaltningsledning
 • God kännedom om Försvarsmaktens organisation och ledningsstruktur

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsat, ett vikariat på heltid, som längst 2024-08-31, med möjlighet till förlängning. Placeringen är i Stockholm. Tillträde efter överenskommelse, men vi ser gärna så snart som möjligt.

Upplysningar om befattningen ges av Caroline Edestig Plym, tel. 072-387 85 82. Sista ansökningsdag, 30 januari 2023.

Fackliga företrädare, samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00

SACO Camilla Robertsson
SEKO Åsa Karlsson
OFRO Arne Nilsson
OFRS Kjell Tetzlaff

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens HR-centrum skapar förutsättningar för Försvarsmaktens operativa förmåga och ett starkare försvar genom att säkerställa resurs- och HR-tjänster som tillgodoser förbandens behov.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/fmhrc

Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 januari 2023
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens HR – centrum – FM HRC
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan