Chef Genomförande sektion I 21

Om tjänsten

I 21: Från fjäll till hav, för försvaret av Nedre Norrland

Västernorrlands regemente I 21 med Jämtlands fältjägarkår söker chef Genomförande sektionen till regementstaben med placering i Sollefteå

Den 16 januari 2022 återetablerades Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21. Ett nytt regemente, men med månghundraåriga traditioner i såväl Västernorrland som Jämtland.

Vi är ett regemente, men med verksamhet på två orter. I både Sollefteå och Östersund utbildar vi värnpliktiga soldater för tjänstgöring i det nya moderna infanteriet under vår stolta devis ”Från fjäll till hav, för försvaret av nedre Norrland”.

Under de kommande åren kommer verksamheten att öka successivt i såväl Sollefteå som Östersund och vi söker därför kontinuerligt nya medarbetare som vill vara med om att bygga det nya infanteriregementet i nedre Norrland.

Vi söker dig som är flexibel, ser lösningar i stället för problem och vill vara en del i något större. Vi erbjuder dig möjligheter att utvecklas med spännande uppgifter och vara delaktig att skapa något nytt. Din arbetsort kommer att vara Sollefteå och tjänstresor kommer att genomföras till Östersund och  andraorter.

Arbetsbeskrivning:

Du är placerad vid regementsstaben i Sollefteå. Som chef Genomförande sektionen ansvarar du för att under regementschefen leda regementets verksamhet under aktuellt år. Du är direkt underställd stabschefen. Du kommer även att krigsplaceras och ingå i krigsorganisationen vid I 21.

Kvalifikationer:

För att kunna söka krävs det att du har eller har haft en militär tillsvidareanställning i Försvarsmakten.

Har militär yrkeserfarenhet och har innehaft flera befattningar
Officersexamen, OF 3
Körkort B

Meriterande:

Bakgrund vid skytte- eller mek-skytteförband
Tidigare erfarenhet i liknande befattning
Erfarenhet från tjänstgöring i högre stab
God kännedom om VU-processen inom armén och Försvarsmakten

Personliga egenskaper:

Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga som sätter gruppens resultat före dina egna
Visar respekt för din omgivning och välkomnar olikhet
Har ett högt säkerhetsmedvetande
Är flexibel
Har förmåga att arbeta självständigt, att se helheten och fatta beslut i linje med högre chefs vilja
Är noggrann samt har förmågan att växla tempo när så krävs
Kan säga ifrån om du tycker att något är fel, men förmågan att genomdriva chefens beslut även om du inte samtycker

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid rekryteringen 

I ansökan ska följande handlingar bifogas:

CV
Personligt brev
Officersexamen/anställningsbevis för militära befattningar
Referenser
Eventuella intyg om genomförd utbildning både inom och utom Försvarsmakten
Eventuella intyg om genomförd internationell tjänst
Eventuella löneanspråk 

Övrigt:

Anställningsform: Tillsvidare, inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte redan är anställd i Försvarsmakten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Sollefteå
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse 

Individuell lön tillämpas i Försvarsmakten. Flexibel arbetstid inom vissa ramar tillämpas.

Försvarsmakten är en mansdominerad arbetsplats varför vi gärna ser kvinnliga sökande. 

Befattningen innebär att tjänsteresor och utbildning på annan ort förekommer, även deltagande i övningsverksamhet kan innebära frånvaro och att arbetet bedrivs under andra tider än ordinarie arbetstid.  

Frågor angående befattningen besvaras av:

Maj Roger Pettersson, Chef Genomförande sektion I 21, 073-447 80 35, roger.pettersson@mil.se

Fackliga företrädare nås via Försvarsmaktens växel, 0505-451000:

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2023-06-30

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten ska växa och nu behöver vi dig i vårt lag. Riksdagen har fattat beslut om att återetablera sex nya förband, där Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) är ett av dem. Förbandet kommer att ha verksamhet på två orter, Sollefteå och Östersund, och bland annat ansvara för att utbilda och vidmakthålla två skyttebataljoner och en militärbas. I 19 stödjer etableringen och nu ska vi anställa personal till I 21.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 12 januari 2023
  • Plats: Sollefteå, Västernorrlands län, Sverige
  • Förband: Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår – I 21
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2023-06-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan